Annonce
Mariager Avis

Handelsstandsforeningen vender tomlen opad for planerne om at udvide Mariagers bymidte: En super god idé

Formand for Mariager Handelsstandsforening, Anni Andersen, betegner Mariager Kommunes plan om et udvidet bymidteområde med blandt andet butikker på havnen som en super god idé. "Jo flere butikker i Mariager jo bedre", siger hun. Arkivfoto: Frank Pedersen
Detailhandlen i Mariagerfjord Kommunes bymidter er under pres. I Mariager er det kommunens plan at imødegå dette ved at udvide bymidte-området. En plan som får fuld opbakning fra formand for Mariager Handelsstandsforening, Anni Andersen.

Mariager: På sit seneste møde har politikerne i udvalget for teknik og miljø enstemmigt besluttet at indstille forslaget til ’Kommuneplantillæg nr. 63 - Detailhandel i Mariagerfjord Kommune’ til videre vedtagelse i økonomiudvalget og senere byrådet.

Denne ikke særlig mundrette titel dækker over Mariagerfjord Kommunes tiltag til at imødegå det pres, som detailhandlen er under i kommunen i en tid, hvor butiksstrukturen gennem de seneste år har ændret sig markant.

Af sagsfremstillingen fremgår det, at antallet af detailhandelsbutikker i Danmark er mere end halveret siden slutningen af 1960’erne. Nethandel har de senere år også taget en del af handlen ud af byerne. Nye forretningsmodeller og større bevægelighed hos kunderne gør også, at detailhandlen i bymidterne er under pres.

Annonce

På landsplan er tendenserne i detailhandlen gennem mange år gået mod en koncentration af udvalgsvarehandlen i de større byer samt mere og mere handel på nettet. Mariagerfjord Kommune har ikke undgået denne udvikling, og en betydelig del af udvalgsvareindkøbene sker i de større, omkringliggende handelsbyer.

Denne udvikling ønsker kommunen at bremse ved at styrke rammerne for udvikling af detailhandlen. Byrådet har i den forbindelse tidligere vedtaget planstrategien ’Mariagerfjord 2020’ samt besluttet at revidere kommuneplanens detailhandelstema.

'Kommuneplantillæg nr. 63 - Detailhandel i Mariagerfjord Kommune’ er udarbejdet af den kommunale fagenhed Teknik og Byg og Center for Borger, Personale og Strategi i samarbejde med konsulentfirmaet Cowi.

For Mariagers vedkommende indebærer planen, at bymidten udvides til også at omfatte det centrale havneområde ved blandt andet Mariager Saltcenter. Fra kommunal side er det tanken, at der i det nye bymidteområde skal skabes muligheder for at etablere butikker, der kan understøtte turismen i Mariager.

Jo flere butikker jo bedre

Formand for Mariager Handelsstandsforening, Anni Andersen, betegner udvidelsen af bymidten som en super god idé.

Mariager bymidte (det røde område) skal udvides til også at omfatte det centrale havneområde. Illustration: Cowi

- Jo flere butikker i Mariager, jo bedre, siger hun.

Anni Andersen tilføjer, at hun godt kan genkende billedet af en presset detailhandel i de små byer som Mariager. En tendens, der er blevet særlig synligt under coronasituationen.

- Måden at ændre på det er, at der åbner flere butikker, og at folk har fokus på at handle lokalt, siger hun.

Annonce

Fjordgade udfordrer én samlet bymidte

En af udfordringerne ved at se på den nydefinerede Mariager bymidte som ét område er den stærkt trafikerede Fjordgade, der gennemskærer området.

Som formand for handelsstandsforeningen mener Anni Andersen dog godt, at man kan se på området som én bymidte, hvis der i eller anden form skabes en overgang fra havneområdet og op i byen.

- Om det er i form af en fodgængerovergang med lysregulering, fartdæmpende foranstaltninger eller noget tredje er ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at det at det bliver en naturlig overgang fra det ene sted til det andet, der falder ind i det særlige miljø, vi har i Mariager, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Mariager Avis

Tegn på at du kan have rotter

Annonce
Forsiden netop nu
Annonce