Annonce
Mariager Avis

Jesper Christensen: Biblioteket er et livsvigtigt kulturhus for Mariager

Bibliotekar Jesper Christensens favoritsted i Mariager Bibliotek er under skiltet med "Spørg her". "Jeg opfatter mig mest af alt som en guide, der er bindeled mellem vores bogsamling samt øvrige ressourcer og den relativ forudsætningsløse låner, der kommer ind ad døren og har brug for en god bog", siger han. Foto: Frank Pedersen
Med 26 års ansættelse samme sted fremhæver Jesper Christensen nærvær og kendskab til lånerne som den store gevinst ved at være bibliotekar på det lokale bibliotek i en mindre by som Mariager.
Annonce

Mariager: Den tid er forbi, hvor Mariager Bibliotek udelukkende var et sted, hvor byens borgere gik hen for at låne bøger og andet materiale.

Mariager Bibliotek anno 2020 er i lige så høj grad byens kulturhus og mødested som et traditionelt bibliotek.

Det fortæller Jesper Christensen, der siden 1993 har været ansat som bibliotekar på Mariager Bibliotek. I begyndelsen som musikbibliotekar, men er nu ansat som børnebibliotekar.

- Men i praksis er jeg en alt-mulig-bibliotekar, siger Jesper Christensen med et smil.

På Mariager Bibliotek er der skiftende udstillinger, hvor der sættes fokus på forskellige temaer. I øjeblikket bøger der især henvender sig til mænd. Foto: Frank Pedersen
Annonce

Når de ældre dør, falder lånertallet

Jesper Christensen siger, at for ham er det særlige ved at være bibliotekar på et lokalt bibliotek i en mindre by som Mariager med omkring 2500 indbyggere, at han kender lånerne, og at de kender ham.

- Det er med til at gøre biblioteket til et sted med et nærvær, som man ikke finder på større biblioteker i de større byer, hvor den enkelte låner bare er en tilfældig person, der kommer ind ad døren, siger Jesper Christensen.

- Her kender vi mange af lånerne, fordi de er faste lånere, der kommer her jævnligt, og når de gør det, ser de jo også de faste bibliotekarer, så på den måde er der en tilknytning mellem brugere og personale. Det synes jeg er den helt store gevinst ved at være bibliotekar her i Mariager, fortsætter han.

Når det kommer til ulemper for et bibliotek i et mindre lokalsamfund, peger Jesper Christensen på, at der ikke er det store befolkningsunderlag at drive et bibliotek på. Dertil kommer, at den demografiske profil ikke gør det lettere for Mariagers vedkommende.

- Når vi taler om vores største og faste lånergruppe, så taler vi om det grå guld, for det for det meste ældre mennesker, der har tid til at komme her i den bemandede åbningstid, siger han og tilføjer, at det kan være svært at få trukket nye generationer ind på biblioteket.

- Børn og unge læser ikke ret meget mere, de trykker mere på nogle knapper. Og det er ikke kun i Mariager, overalt i landet må man konstatere, at der ikke bliver læst så mange bøger blandt børn og unge, siger Jesper Christensen og tilføjer, at i og med, at børnetallet falder og gennemsnitsalderen stiger i Mariager, så har biblioteket en særlig udfordring.

- Der mangler lidt børnetilvækst. Uanset om det er til Superbrugsen eller biblioteket, så er børnefamilier underlaget for al udvikling både nu og i fremtiden. For os har det bare den beklagelige konsekvens, at når nogle af de ældre dør, så falder lånertallet med det samme, siger Jesper Christensen.

Annonce

Tager udfordringen op

På Mariager Bibliotek har man taget udfordringen op ved at være et åbent bibliotek for at gøre det bliver attraktivt for borgere i alle aldre at bruge deres bibliotek.

- I dag er borgeren, der bruger biblioteket nemlig ikke nødvendigvis en låner. Det er lige så vel de 10-12 nybagte mødre, der med deres små nyfødte børn bruger biblioteket som ramme, når de sammen med en musikpædagog laver babyrytmik - og det er i øvrigt vældig hyggeligt, når der bliver sunget, hygget, nulret og sådan noget i børneafdelingen.

- De låner ikke nødvendigvis så mange bøger, men de bruger biblioteket, og det er det vigtigste, understreger Jesper Christensen og tilføjer, at han synes det er fint, at biblioteket på den måde bliver brugt til bruges til aktiviteter og kulturelle formål.

- Man kan roligt sige, at biblioteket er ved at omdanne sig til også at være et kulturhus, hvor der foregår meget andet end udlån af bøger, fortsætter han og som et andet eksempel nævner to ældre damer, der er blandt de faste brugere af biblioteket.

- De mødes her for at dyrke slægtsforskning, for her kan de gøre brug af bruge vores computere, hvorfra der er adgang til de store slægtsforsknings-databaser, fortæller Jesper Christensen.

Mariager Biblioteks skilt vækker opsigt. "Vi har en del turister, der kommer ind til os, fordi de har set skiltet og er blevet nysgerrige", fortæller Bibliotekar Jesper Christensen. Foto: Frank Pedersen
Annonce

Biblioteket er livsvigtigt for Mariager

Selv om Mariager med 2500 indbyggere er en mindre by, er byen ifølge Jesper Christensen absolut ikke for lille til at have sit eget bibliotek, og det er ikke kun, fordi Mariager er en af hovedbyerne ved fjorden.

- Jeg kan love dig, at der er et behov for, at der er et bibliotek i Mariager. Hvis vi ikke havde et bibliotek her, skulle de mennesker, der bor her - uanset alder - rejse til Hobro, Hadsund eller Randers, og det tror jeg ikke, der mange der kunne, ville eller ønskede. Det ville virkelig reducere biblioteks-benyttelsen her i byen, og det ville være rigtig trist, siger Jesper Christensen, der peger på, at der er en yderligere grund til, at det er vigtigt, at Mariager beholder sit bibliotek og det er, at biblioteket spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe liv i den gamle købstad.

- Hvis jeg som borger går ned ad gaden og har god tid, kan jeg gå ind i Superbrugsen, ind på A’porta eller til frisøren, men uanset hvor jeg går ind, koster det mig penge. Undtagen hvis jeg går ind på biblioteket, her har jeg mulighed for at få oplevelser gratis, siger Jesper Christensen og fortsætter:

- Udover at være et kulturelt tilbud er biblioteket også et socialt tilbud. Når jeg er på arbejde, kan jeg se, at der ofte sidder nogle mennesker og snakker sammen. De er mødtes her uden at have aftalt det på forhånd og er så faldet i snak om måske det, de lige har læst i avisen her på biblioteket.

Jesper Christensen pointerer, at det vil være ekstremt trist for Mariager, hvis biblioteket lukkede

- Skolen lever endnu, men der lukker forretninger, tandlægen er flyttet for et par år siden, der er ikke nogen svømmehal og det ene med det andet. Der skal være nogle fælles mødesteder i byen med et kulturelt tilbud, som vel at mærke er gratis, siger han og gør opmærksom på, at Mariager Bibliotek står for eller lægger rum til en række arrangementer, der spænder fra forfatterbesøg til en dag med krybdyr eller teater for børn ved juletid.

- I gamle dage holdt biblioteket sig til låne- og læseaktiviteter. Sådan driver man ikke bibliotek længere, ligesom man ikke bliver mødt med et schhh!, når man træder over dørtærsklen , siger Jesper Christensen, der dog tilføjer, at der er grænser for lydniveauet på Mariager Bibliotek, da det er et et-rums bibliotek.

- I 1995 flyttede vi ind i denne bygning, hvor der tidligere havde supermarked og selv om det er et dejligt stort og lyst lokale, ville det være rart, hvis vi en gang imellem havde mulighed for at lukke en dør eller to, så det ikke er nødvendigt at involvere alle, der er på biblioteket i et møde eller et arrangement for børn, ønsker Jesper Christensen og fortsætter:

- På den anden side, så betyder det, at biblioteket er et stort rum, at alle kan være i kontakt med hinanden og det kan der også være noget rart i.

Hver måned har brugerne af Mariager Bibliotek mulighed for at vinde en aktuel bog. Foto: Frank Pedersen
Annonce

Køn er afgørende for læsevaner

Blandt bibliotekets lånere har det gennem flere år især været krimier og på det seneste også biografier, der topper hitlisten og det uanset lånerens køn.

Men tages kønnet i betragtning, er der ifølge Jesper Christensen stor forskel på, hvad der er favoritlæsning for henholdsvis kvinder og mænd.

- Blandt vores lånere er der en klar overvægt af kvinder og de læser fortrinsvist skønlitteratur og - ikke overraskende - især romaner, der henvender sig til kvinder eller er skrevet af kvinder. Slægtsromaner er også populære blandt kvinder.

- Mænd derimod foretrækker for det meste faglitteratur som for eksempel bøger om anden verdenskrig, siger Jesper Christensen, der tilføjer, at han som bibliotekar falder lidt udenfor de kønsbaserede vaner, da han skal være bredt orienteret, så han kan vejlede alle lånere.

- Jeg er ligesom mange andre mænd interesseret i faglitteratur, men jeg har da også læst Linse Kesslers selvbiografi… jeg har i hvert fald skrålæst den, siger Jesper Christensen.

Annonce

Er guide for lånerne

I løbet af en arbejdsdag kommer Jesper Christensen godt rundt i hele biblioteket, men stillet overfor opgave at udpege et sted som sit favoritsted, siger han:

- Det må være ved skranken under det store skilt med teksten ”Spørg her”, for jeg opfatter mig mest af alt som en guide, der er bindeled mellem vores bogsamling samt øvrige ressourcer og den relativ forudsætningsløse låner, der kommer ind ad døren og har brug for en god bog.

- Og i årenes løb har jeg lært at afkode lånerne i forhold til, hvad de gerne vil have og hvad jeg kan foreslå dem af bøger, som de ikke lige vidste de gerne vil have, fortsætter Jesper Christensen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Uhyggelig hygge i Mariager

Mariager Avis

Mariager Museum er reddet

Annonce