Annonce
Mariager Avis

Mariagerfjord Frikirke er kirke og kulturhus i ét

Selv om Mariagerfjord Frikirke først og fremmest er en kirke, kalder Henrik Kaas også gerne kirken for et åbent kulturhus, hvor alle - medlemmer som ikke medlemmer af menigheden - er velkommen til at booke sig ind på lokalerne. "Det er kun, hvis arrangementet er i direkte modstrid med det, vi står for som kirke, at jeg kan forstille mig, at vi vil sige nej til at leje lokaler ud, siger han. Foto: Frank Pedersen
Når det kommer til at skabe liv i Mariager, mener menighedsleder og præst ved Mariagerfjord Frikirke, Henrik Kaas, at kirken med dens lokaler har en rolle at spille både som kirke og i en større sammenhæng.
Annonce

Mariager: Siden midt af 1950’erne har Mariagerfjord Frikirke haft adresse i Mariager. De første mange år på faciliteterne på Mariager Højskole, men i 1989 flyttede man til lejede lokaler på en førstesal i det centrale Mariager, indtil frikirken i 2010 flyttede til udkanten af Mariager, Gl. Hobrovej 5C, i en nyopført kirke, der fuldt ud blev betalt og bygget af lokale mariagerborgere.

Det var før flytningen, i 2007, at kirken skiftede navn fra Mariager Pinsekirke til Mariagerfjord Frikirke. Menighedsleder og præst i frikirken, Henrik Kaas, fortæller at, årsagen til navneskiftet blandt andet er et ønske om at sænke tærsklen.

- Tidligere var der mange, der troede, at man skulle have medlemskort og betale kontingent for at komme i vores kirke. Det tænker folk jo ikke, når de hører ordet ”kirke”, men det er der flere, der gør, når man sætter et lidt særegent navn på som eksempelvis ”pinsekirke”, forklarer Henrik Kaas og understreger, at Mariagerfjord Frikirke ønsker at være en kirke for alle uanset, om man er medlem af kirken eller ej.

Henrik Kaas tilføjer, at det i de første årtier af kirkens tid i Mariager hovedsageligt var medarbejdere fra Mariager Højskole og senere også Mariager Efterskole, der benyttede frikirken.

- Sådan er det ikke mere. I dag er vi heldigvis mere en områdekirke, hvor størstedelen af de, der kommer i kirken, er folk fra Mariager med nærmeste omegn, som ikke nødvendigvis er tilknyttet høj- eller efterskolen, siger Henrik Kaas, der fortæller, at Mariagerfjord Frikirke har omkring 250 medlemmer, og at der før coronaepidemien gennemsnitlig var godt 200 til den ugentlige gudstjeneste, et antal der i øjeblikket er mere end halveret.

Annonce

Rækker ud til alle

Henrik Kaas fortæller, at udover det religiøse har Mariagerfjord Frikirke gennem mange år dannet ramme om et stort arbejde for og med børn og teenagere i lokalsamfundet. Som eksempel nævner han legestuen hver onsdag formiddag.

- Legestuen er åben for alle i hele byen, og jeg vil tro, at det kun er halvdelen af dem, der bruger legestuen, som også kommer i kirken, siger han.

Liv i købstaden

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver uge i tekst og billeder personer, foreninger og institutioner, der sætter deres præg på Mariager. Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi efterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

Udover legestuen står Mariagerfjord Frikirke også for en børneklub, to teenageklubber samt et ungdomsarbejde. Henrik Kaas understreger i den forbindelse, at frikirken i sine aktiviteter for børn lægger vægt på, at det er et ikke-forkyndende arbejde.

- Vores ønske med disse aktiviteter er, at folk kan opleve relationer samt det at være i et fællesskab, for det er sundt for et hvert menneske, siger han.

Henrik Kaas tilføjer, at selv om der er tale om ikke-forkyndende aktiviteter, så hænger de alligevel godt sammen med Mariagerfjord Frikirkes vision om et fællesskab drevet af kærlighed. Et fællesskab som udruster den enkelte og rækker ud til alle.

Annonce

Fællesskab med byen

Når det kommer til at skabe liv i Mariager, mener Henrik Kaas, at Mariagerfjord Frikirke med dens lokaler har en rolle at spille både som kirke og i en større sammenhæng.

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at mange af dem der kommer fast i vores kirke også er engageret andre steder i byen som eksempelvis i MIK, hos spejderne eller i motionscentret. I frikirken ønsker vi at være en del af byen. Vi vil gerne være sammen med andre i Mariager om det, der foregår i vores by samt tænke positivt i forhold til, hvordan vores by skal udvikle sig, siger Henrik Kaas.


Vi ønsker at være et sted, hvor man kan opleve fællesskaber og andre former for arrangementer, som knytter mennesker sammen, da det også er en del af vores tanker om at være kirke.

Henrik Kaas, menighedsleder og præst ved Mariagerfjord Frikirke


Når det gælder byens syn på Mariagerfjord Frikirke og omvendt, erkender Henrik Kaas, at hvis man går nogle årtier tilbage, har der været en stor – og også alt for stor - opdeling mellem dem, der kom i kirken, og dem, der ikke gjorde.

- Vi har nok selv været den største årsag til den opdeling. Derfor er jeg glad for at se, hvordan byen nu ønsker at gøre brug af kirken, og at der nu i den grad er en anden form for enhed og fællesskab mellem frikirken og byen, siger Henrik Kaas.

Som eksempler fortæller han, at Rytmus og andre holder koncerter i kirkens lokaler, der også bliver brugt til aftenskole og andre aktiviteter.

- Mange af de ting, der nu foregår her, ser jeg som et udtryk for, at begge parter har sænket tærsklen og nu i højere tænker fællesskab, enhed og det bedste for vores by, siger Henrik Kaas.

- Vi ønsker at være et sted, hvor man kan opleve fællesskaber og andre former for arrangementer, som knytter mennesker sammen, da det også er en del af vores tanker om at være kirke, siger Henrik Kaas.

Selv om Mariagerfjord Frikirke naturligvis først og fremmest er en kirke, kalder Henrik Kaas også gerne kirken for et åbent kulturhus, hvor alle – medlemmer som ikke medlemmer af menigheden - er velkommen til at booke sig ind på lokalerne.

- Det er jo dyrt at have en kirke som vores, og det er kun, hvis arrangementet er i direkte modstrid med det, vi står for som kirke, at jeg kan forstille mig, at vi vil sige nej til at leje lokaler ud, siger Henrik Kaas.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce