Annonce
Mariager Avis

Nu sættes gang i udviklingsplan for Mariager

Mariagerfjord Kommune nedsætter et særligt udvalg, der skal formulere visionerne for fremtidens Mariager. Udvalget får deltagelse af lokale borgere og andre aktører.
Annonce

Mariager: Byrådet i Mariagerfjord Kommune ventes på sit næste møde at skyde gang i den udviklingsplan, der skal indeholde visionerne og lægge rammerne for udviklingen af fremtidens Mariager. Oplægget til planlægningsarbejdet er behandlet både i byrådets udvalg for teknik og miljø og i økonomiudvalget. Nu mangler oplægget således alene byrådets blå stempel, før arbejdet kan sættes i værk.

Byrådet har besluttet at nedsætte et særligt, midlertidigt udvalg, der skal komme med anbefalinger til, hvordan den fysiske udvikling i Mariager skal ske med henblik på, at man når målene i den samlede kommunale strategiplan. I strategiplanen hedder det om Mariager, at byen skal "danne ramme om det langsomme, kvalitetsbevidste liv med me dhistoriske og kulturelle oplevelser".

Hele processen skal skydes i gang med et kickoff-møde, hvor byens borgere og andre, der har interesse i byen, kan komme til orde. Derefter sættes udvalgsarbejdet i gang.

I det midlertidige udvalg skal der efter oplægget til strategiplan sidde fem byrådsmedlemmer samt fem medarbejdere fra den kommunale administration. Desuden skal der være en repræsentant for Citta Slow, en fra det lokale erhvervsliv, en fra Mariager Handel, to fra lokale foreninger, Saltcentrets direktør Casper Hestbech, en ekstern ekspert i byudvikling, samt repræsentanter for ungerådet, for Sødisbakke, for skolebestyrelsen, for de kommunale dagtilbud og for turistforeningen. Endelig tænkes udpeget to borgerrepræsentanter.

I løbet af halvdel af 2020 skal udvalget afvikle en række på fem møder, hvor det hver gang er et tema til behandling:

Mariagers identitet

Børneliv i Mariager

Midtby

Turisme, natur og fritid

Bydviklingspotentiale og udviklingsretninger.

Annonce

Professionel hjælp

Det er tanken at købe professionel bistand konsulentbistand til arbejdet i udvalget. Hele processen skal munde ud i en udviklingsplan, som kan fremlægges til godkendelse i Mariagerfjord Byråd i sidste halvdel af 2020.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

- Det bedste er friheden

Annonce