Annonce
Mariager Avis

Ny cykelsti mellem Mariager og Skjellerup bliver enkeltsporet parallelt med hovedvejen

Det var disse alternativer, der var i spil, da Udvalget for Miljø og Teknik skulle beslutte, om den kommende cykelsti mellem Mariager og Skjellerup skulle være enkelt- eller dobbeltsporret. Udvalget valgte den enkeltsporrede løsning parallelt med hovedvejen. Valget faldt på den enkeltsporrede linjeføring der her er tegnet op med rødt. Illustration Mariagerfjord Kommune
Hensynet til tryghed og trafiksikkerhed vejede tungest, da Udvalget for Teknik og Miljø traf beslutning om udformningen af den kommende cykelsti mellem Mariager og Skjellerup.
Annonce

Mariagerfjord: Byrådet i Mariagerfjord Kommune har i budget for 2020 reserveret 14 millioner kroner til gennemførelse af ny cykelsti mellem Mariager og Skjellerup.

Fagenheden Teknik og Byg har i den forbindelse undersøgt muligheden for at udnytte det naturskønne område nord for hovedvejen op mod fjorden til at give cykelstien et mere rekreativt forløb. Fagenheden har derfor udarbejdet fem forslag til linjeføring med skønsmæssige økonomiske og tidsmæssige overslag.

Forslag, som udover den oprindelige model med enkeltrettede cykelstier parallelt med hovedvejen omfattede fire alternative varianter med dobbeltrettede cykelstier i den ene side af vejen.

På sit møde 9. november skulle medlemmerne af Udvalget for Teknik og Miljø bestemme sig for, hvilken af de fem muligheder der skal arbejdes videre med i forhold til projektering og arealerhvervelse.

Resultatet af mødet blev, at et enigt udvalg vedtog, at det bliver det oprindelige forslag med de enkeltrettede cykelstier til en pris af 13 millioner kroner og et anslået tidsperspektiv på fra 15 til 18 måneder.

Annonce

Enkeltrettet contra dobbeltrettet

Forud for udvalgsmødet anførte fagenheden Teknik og Byg følgende aspekter i det aktuelle valg mellem enkelt- og dobbeltrettede cykelstier:

Cyklister vælger som oftest den korteste rute, når de skal transportere sig fra A til B. For nogle cyklister kan det føles utrygt at færdes væk fra den øvrige trafik, især i mørke perioder. Når høj beplantning i begrænsede perioder skærmer mod hovedvejen og en oplevet øjenkontakt med de øvrige trafikanter forsvinder, kan utrygheden blandt cyklisterne øges.

Det forventes derfor, at nogle cyklister vil fortsætte ad hovedvejen, som har høj hastighed og stor trafikmængde, hvis cykelstien trækkes væk herfra.

For fritidsbrugere er der mulighed for afstikkere ad eksisterende rekreative ruter - herunder vandreruter og grusveje - fra Skjellerup, Katbjerg og Mariager. Fagenheden vurderer, at når cykelstien ligger langs hovedvejen, favner den både turistformål, fritidsbrugere og cyklister, som benytter ruten primært som transportvej.

Der er allerede enkeltrettede cykelstier fra Hobro til Skjellerup og 2-1 vej ved Gl. Hobrovej ved Mariager. Det vil derfor være naturligt at fortsætte med samme cykelstitype mellem Skjellerup og Mariager.

Vælges det, at strækningen skal etableres som dobbeltrettede cykelsti, vil det kræve flere krydsninger af hovedvejen og hermed flere konfliktpunkter mellem bil- og cykeltrafik.

Enkeltrettede stier er som regel den bedste løsning, da bilister har bedre overskuelighed ved kryds og vejadgange end ved dobbeltrettede stier, hvor der er modsat - og uventet - færdselsretning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce