Annonce
Mariager Avis

Ny prognose: De ældre får befolkningstallet til at stige

Vikingemarked på Sildehagen i Hobro. Den seneste befolkningsprognose for Mariagerfjord Kommune viser, at gennemsnitsalderen på lokale vikinger stiger og stiger. Arkivfoto: Annelene Petersen
En ny befolkningsprognose viser et stigende antal borgere frem mod 2031. Det er primært den ældre del af befolkningen, der sender folketallet i vejret.
Annonce

Mariagerfjord: Pessimisterne kalder det ældrebyrde, optimisterne kalder det ældrestyrke, og eksperter og politikere kalder det demografiske udfordringer.

Faktum er, at antallet af seniorer er i eksplosiv vækst i Mariagerfjord Kommune.

Det viser en dugfrisk befolkningsprognose for kommunen gældende for perioden 2019-2031.

I 2003 var antallet af ældre medborgere over 65 år 6696. I 2031 nærmer tallet sig det dobbelte, nemlig omkring 12.000 ældre borgere ud af et samlet indbyggertal på 42.454.

I dag bor der omkring 42.000 med cpr-nummer i kommunen. Siden 2009 er antallet af indbyggere faldet med over 700 indbyggere. Nu er der tiltro til, at kurven igen begynder at bevæge sig opad, mest på grund af flere ældre.

I dag bor der flest personer i alderen 50-54 år i Mariagerfjord Kommune. Forventningerne til 2031 er, at der vil være flest borgere i aldersklassen 65-69 år.

Den lyseblå linje viser befolkningsudviklingen i perioden 2002 til 2019. Den mørkeblå linje er Mariagerfjord Kommunes befolkningsprognose, der forventer, at der i 2031 vil være 42.454 indbyggere. Den orange linje er Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, der beregner, at der i 2031 er 42.158 indbyggere i Mariagerfjord Kommune. Illustration: Mariagerfjord Kommune
Annonce

Flere døde end nyfødte

I perioden 2005 til 2006, før finanskrisen, var der fart på boligbyggeriet, hvilket betød en kraftig vækst i indbyggertallet. Midt i 2010 gik boligbyggeriet imidlertid i stå, og fra 2011 til 2013 oplevede Mariagerfjord Kommune et stort fald i indbyggertallet. I store træk svarende til det antal tilflyttere, der kom til kommunen inden finanskrisen.

Mariagerfjord Kommune har tidligere anvendt sammenhængen mellem boligbyggeri og udvikling i indbyggertal som et afgørende element i befolkningsfremskrivningen.

Kommunen forventer, at det fremtidige boligbyggeri kommer at ligge på 140 familieboliger om året, hvilket samlet ville betyde 43.000 indbyggere om cirka 10 år, men den forventning anser man ikke længere for realistisk, hvorfor indbyggertallet lander på de 42.454 i 2031.

Tallene viser, at flyttebilen kører ind og ud af kommunen cirka 2000 gange om året. Det svarer til cirka fem procent af indbyggerne, der hvert år bytter kommunen ud med en anden.

Samlet set har Mariagerfjord gennem årene haft overskud af tilflyttere. Når befolkningstallet alligevel ikke stiger, skyldes det, at Mariagerfjord Kommune i de fleste år har flere døde end nyfødte.

Mariagerfjord Kommune henter primært sin tilflyttere i Rebild og Randers, mens flyttebilerne ud af kommunerne mest kører til Aarhus, Aalborg og Viborg.

Annonce

Færre børn og unge

Først og fremmest oplever Mariagerfjord en meget stor fraflytning af unge mennesker. Det ser bedre ud, både når det gælder børnefamilierne i den fødedygtige alder, de modne (45-64 år) og seniorerne (65+).

At mange unge søger mod storbyerne, er ingen hemmelighed. Tendensen i Mariagerfjord har været den samme siden 2004. Her har de unge primært søgt i retning af Aarhus og Aalborg, mens der i nogen grad også har været unge, der søgte mod Randers eller København.

Hvis man drømmer om foryngelse i befolkningen i byerne omkring fjorden, ser det sløjt ud ifølge befolkningsprognosen.

Der bliver færre børn og unge i kommunen. Antallet af 26-44-årige vil være nogenlunde status quo, mens antallet af 45-64 årige falder.

Befolkningsprognosen anvendes til planlægning og budgettering i Mariagerfjord Kommunes fremtidige servicetilbud så som dagtilbud, folkeskoler, ældrepleje og hjælpemidler.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

- Det bedste er friheden

Annonce