Annonce
Mariager Avis

Ny servicebro, ny miljøstation, ny mastekran og uddybning af havnen: Mariager Sejlklub forandrer lystbådehavnen

Fra 15. februar og et par måneder frem bliver der ekstra aktivitet på Mariager Havn, når Mariager Sejlklub iværksætter arbejdet med at etablere en ny servicebro, ny miljøstation, ny mastekran samt en uddybning på 2700 kubikmeter af lystbådehavnens bund. Foto: Annelene Petersen
15. februar lyder startskuddet til et omfangsrigt arbejde på og i Mariager Lystbådehavn til en pris af 1,5 millioner kroner.

Mariager: Formand for Mariager Sejlklub, Henrik Nygaard, er begyndt at holde lidt ekstra øje med såvel udendørstermometeret som vejrudsigten.

15. februar er det nemlig planen, at sejlklubbens storstilede projekt på og i lystbådehavnen skal sættes i gang.

Planen omfatter tre delelementer: En ny miljøstation og en ny mastekran på en nyanlagt servicebro samt uddybning flere steder i havnebassinet.

Annonce

Arbejdet vil ifølge formanden betyde, at der den kommende tid vil være en del ekstra aktivitet på lystbådehavnen og det nærliggende område indtil sæsonens første isætning af både 3. april, hvor arbejdet gerne skal være afsluttet.

Men kommer der for meget frost de kommende dage og nætter med dertil hørende tykt isslag i havnebassinet, kan det om ikke kuldsejle, så i hver fald forsinke projektet, der alt i alt har en pris på cirka 1,5 millioner kroner.

Støttet af fonde og kommunen

De tre fonde Elro Fonden, Velux Fonden samt Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond har alle ydet væsentlige økonomiske bidrag til projektet. Desuden medfinansierer Mariagerfjord Kommune den del, der vedrører den nye miljøstation, da den skal betjene alle sejlere i Mariager Havn og ikke kun medlemmerne af Mariager Sejlklub.

Formand for Mariager Sejlklub, Henrik Nygaard, ved de rør, der har tidligere været brugt til at bore efter olie på en boreplatform. Nu venter de på at blive beklædt med plastik, så de kan genanvendes som de "pæle", Mariager Sejlklubs nye servicebro skal stå på i lystbådehavnen. Foto: Annelene Petersen

Derudover har Tryg Fonden sørget for at der kan etableres en redningsstige med lamper på den nye servicebro samt yderligere et par steder på lystbådehavnens eksisterende broer. Lamperne drives af solceller, så der konstant vil være lys på redningsstigerne.

Mariager Sejlklub selv skal betale 600.000 kroner af den samlede regning fordelt over de kommende ti år.

- Heldigvis har vi i klubben en sund økonomi, der gør det muligt. En økonomi, der har baggrund i et stigende medlemstal og et stigende antal gæstesejlere, siger Henrik Nygaard.

Annonce

Corona og blæst gav flere gæstesejlere

Han tilføjer, at Mariager Sejlklub i 2020 havde besøg af 1378 gæstesejlere, hvilket er 50 procent flere sammenlignet med året før. Da en gæstesejler er et udtryk for en fremmed båd, der lægger til i Mariager lystbådehavn, var antal ekstra besøgende i form af besætning og passagerer i Mariager lystbådehavn og by derfor væsentlig højere.

Henrik Nygaard siger, at det især var to faktorer, der gjorde sig gældende i forhold til den markante stigning af gæstesejlere.

For det første betød coronapandemien, at de, der var vante til at sejle til udenlandske havne, eller på anden måde holde ferie i udlandet, fandt på indenlandske alternativer og oplevelser, som eksempelvis at sejle på Mariager Fjord og lægge til i Mariager lystbådehavn.

- For det andet betød en juli med blæst og utidigt vejr, at mange sejlere trak ind i fjordene i stedet for at være ude på havet, siger Henrik Nygaard, der om udsigten for 2021 siger:

- Coronaen vil stadig sætte begrænsninger for, hvor folk kan rejse hen. Så det er kun et spørgsmål, om vejret frister til at sejle til for eksempel Læsø eller rundt om Danmark, eller om man vil blive inde i fjordene, og det er der jo ingen af os, der ved endnu, men jeg tror ikke, at antallet af gæstesejlere bliver mindre i år.


Det at være med til at skabe nye ting og sammenhæng i ting, der gør, at oplevelserne i havnen og på vandet bliver bredere og større, er en del af formålet med en sejlklub som Mariager Sejlklub.

Henrik Nygaard, formand for Mariager Sejlklub


Henrik Nygaard tilføjer, at skulle det holde stik, så er i omegnen af 1400 gæstesejlere i en sæson ikke på et niveau, hvor det bliver til et kapacitetsproblem for Mariager Sejlklub.

- De nætter, hvor vi havde flest både liggende i 2020, var der 27-29 ekstra både i havnen, og det har vi gæstepladser til på ydersiden af A-broen, så der skal mange flere til, før det bliver en udfordring for sejlklubben, siger han.

Annonce

Har idéer til mindre projekter

Holder vintervejret sig på et stade, der betyder, at tidsplanen kan overholdes, er det ikke ensbetydende med, at Mariager Sejlklub og dens medlemmer står uden at have noget at tage sig til, når vi kommer til begyndelsen af april.

Henrik Nygaard fortæller, at der gennem processen er dukket nogle supplerende idéer op, der ikke kom med i første omgang. Idéer, som der vil blive kigget på, når de tre store elementer er på plads.

- Det er småting som at lave en terrasse et sted, hvor der ikke kan ligge både, men hvor medlemmerne kan sidde og nyde udsigten og solnedgangen over fjorden. Der også et sted, hvor der er en lidt akavet vinkel, men hvis der flyttes en stolpe, kan der gå motorbåde ind og ligge, så der på den måde kan skabes lidt ekstra plads, nævner Henrik Nygaard som eksempler på de mindre projekter, der venter på at blive taget hånd om.

Annonce

En sejlklub skal skabe oplevelser

Han tilføjer, at hvis det viser sig, at interessen for at være på vandet bliver ved med at stige støt og roligt, har man i Mariager Sejlklub allerede udarbejdet en visionstegning, der omfatter en ny C-bro med bådpladser som supplement til de to eksisterende broer samt idéer til en yderligere stenmole, der vil kunne grænse havnen og bølgegangen af.

- Det er en plan og vision, vi selvfølgelig har vendt og drøftet med kommunen samt med det paragraf 17.4 udvalg, der er nedsat til at se på, hvordan Mariager kan udvikle sig som by, siger Henrik Nygaard.

- Det at være med til at skabe nye ting og sammenhæng i ting, der gør, at oplevelserne i havnen og på vandet bliver bredere og større, er en del af formålet med en sejlklub som Mariager Sejlklub, fastslår han.

Liv i købstaden

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver uge i tekst og billeder personer, foreninger og institutioner, der sætter deres præg på Mariager. Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi efterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Fredningen der skal sikre orkideerne i Dania Kridtgrav kan få den modsatte effekt

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Pia Adelsteen peger på nyt byrådsmedlem fra Radikale Venstre som medlem af økonomiudvalget

Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Direktør for det europæiske folkemøde i Mariager er stoppet med øjeblikkelig virkning

Mariager Avis

Mere selvskåret kød og mormor-retter i Superbrugsen i Mariager

Mariager Avis

Rottebekæmper: Halvdelen af rottesagerne i Mariagerfjord skyldes defekte kloaksystemer

Mariager Avis

Tegn på at du kan have rotter

Mariager Avis

Top 10 placering til Mariagerfjord Kommune på listen over færrest indbrud

Mariager Avis

Handelsstandsforeningen vender tomlen opad for planerne om at udvide Mariagers bymidte: En super god idé

Mariager Avis

Der køres så hjulkapslerne rasler af på Fuglsangsgades brosten

Mariager Avis

Borgmester Mogens Jespersen til transportminister Benny Engelbrecht: Fingrene væk fra Hadsundbroen

Mariager Avis

SSP-konsulent: Vi kan være stolte over de unges alkoholvaner

Mariager Avis

Formand for museumsforeningen, Bodil Amdi Mikkelsen: Nu ser vi fremad

Mariager Avis

Optimistisk formand for Mariager Handelsstandsforening: Jeg tror, vi får endnu et fantastisk år i Mariager

Mariager Avis

Medindehaver af Aage Vestergaard Larsen A/S, Gitte Buk Larsen: Andres plastaffald er vores guld

Mariager Avis

Gitte Buk Larsen har en  passion for at lave underlige kreative ting

Mariager Avis

Grønt lys fra byrådet: Nyt campus til 275 mio. kr. forstærker uddannelsesmiljøet i Mariagerfjord

Mariager Avis

Forælder? Tre myter og misforståelser om unge og druk

Mariager Avis

Fortsat fredning af Dania Kridtgrav kan blive dyr for Mariagerfjord Kommune

Mariager Avis

Genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S vinder Plastprisen 2021

Mariager Avis

Ejer af Dania Kridtgrav: Hvor er vores ejendomsret henne?

Mariager Avis

Dania Kridtgrav har været en sovende fredning siden 2018

Mariager Avis

Comeback til Børnefesten i Mariager

Mariager Avis

Mariager Fjord OK gjorde rent bord ved årets første stævne

Annonce