Annonce
Mariager Avis

Områdechef Pil Rahbek: Der findes intet som Sødisbakke i hele Danmark

"Jeg gør meget ud af at være fysisk til stede på alle afdelingerne. Det er vigtigt for mig, at alle beboerne kender mit navn og ved hvem jeg er, samt at jeg er et menneske, de er tryg ved", siger Pil Rahbæk, derer ny områdechef for Sødisbakke. Her er hun sammen med Joachim Olaf Brückner Mortensen, der er en af Sødisbakkes 131 beboere. Foto: Annelene Petersen
1. januar tiltrådte Pil Rahbek som ny områdechef for Sødisbakke. Som ny chef vil hun blandt andet skræddersy tilbud til hver enkelt beboers behov. Hun vil også arbejde for at skabe tryghed og forståelse for beboerne blandt borgere og de handlende i Mariager, så institutionen kan blive en aktiv del af lokalsamfundet.

Mariager: 1. januar tiltrådte Pil Rahbek som ny områdechef for Området for Voksne med Udviklingshæmning, Sødisbakke.

Med sine knap 600 fastansatte er det den største arbejdsplads under Region Nordjylland i Mariagerfjord Kommune, som Pil Rahbek dermed blev chef for.

Det er ikke kun antal medarbejdere, der er stort for samlingen af tilbud under området i udkanten af Mariager. Sødisbakkes bygninger fylder nemlig godt i landskabet i Maren Finds Dal. Bygninger der er rammerne om de i alt 131 beboeres liv og dagaktiviteter.

Den korte beskrivelse af Sødisbakke er, at det er et tilbud til voksne over 18 år med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse indenfor dét specialiserede område, der hedder udviklingshæmning. Et fagområde der spænder vidt.

- På Sødisbakke er der eksempelvis beboere med downs syndrom. Vi har også beboere med bi-diagnoser som for eksempel autisme eller andre psykiatriske lidelser, der giver dem komplekse udfordringer i forhold til at mestre deres dagligdag, siger Pil Rahbek.

Hun tilføjer, at fælles for alle beboere på Sødisbakke, er at de har en forsinket eller mangelfuld udvikling af kognitive evner.

Annonce

Krav om høj grad af specialisering

Pil Rahbek fortæller, at Sødisbakke består af fem typer botilbud og et samværs- og aktivitetstilbud, men at for de fleste der bor i Mariager med nærmeste omegn, er Sødisbakke nok bare Sødisbakke.

- Men for os der arbejder på stedet, er hver eneste af de 131 beboere unik. Både ansatte og ledere er derfor nødt til at have en højt specialiseret viden om netop den type botilbud, man arbejder med, siger Pil Rahbek, der tilføjer at trods kravet om specialisering, er der også fællestræk, der går igen blandt ansattes arbejde med beboerne som for eksempel den pædagogiske referenceramme, som går på tværs af alle seks tilbud på Sødisbakke.

- Her er essensen, at vi skal fjerne de forhindringer, der er for, at borgeren kan lykkes med at mestre sin egen dagligdag, føle sig inkluderet og elsket samt være en del af fællesskabet, siger Pil Rahbek.

Hun fortæller, at netop den tilgang til beboerne på Sødisbakke var en væsentlig årsag til, at hun søgte stillingen som områdechef.

- Det harmonerer nemlig med de ledelsesmæssige værdier, jeg selv har. Værdier der handler om tillid, dialog og tværgående sammenhængskraft, siger Pil Rahbek og fortsætter:

- I forhold til min stilling, ser jeg det med at være chef som noget, jeg mest af alt er af navn. I realiteten ser jeg det som min ledelsesmæssige opgave at være den, der skal fjerne forhindringer, så mine ledere og deres medarbejdere kan lykkes i deres arbejde med beboerne.

Annonce

Sødisbakkes kendetegn

Før sin ansættelse på Sødisbakke arbejdede Pil Rahbek i kommunalt regi indenfor blandt andet special- og ældreområdet.

For hende er der ingen tvivl om, at Sødisbakkes kendetegn indenfor arbejdet med udviklingshæmning i forhold til andre tilbud på både kommunalt og regionalt plan er, at der så bred en vifte af forskellige tilbud til voksne med udviklingshæmning samlet på én matrikel, hvilket giver området nogle stordriftsfordele.

- Vi har en enorm sammenhængskraft og samhørighed på Sødisbakke som de færreste andre kan have, fordi deres fysiske rammer er spredt ud geografisk. På Sødisbakke kan alt omkring eksempelvis kompetenceudvikling og kvalitet i forhold til patientsikkerhed gå på tværs mellem medarbejderne, så de kan trække på erfaringer på tværs af tilbuddene, siger Pil Rahbek.

Annonce

Skræddersyet tilbud til beboeren

Da Pil Rahbek bliver bedt om at pege på, hvordan beboerne vil kunne mærke, at Sødisbakke har fået ny områdechef, fremhæver hun synlighed og nærvær.

- Jeg gør meget ud af at være fysisk til stede på alle afdelingerne. Det er vigtigt for mig, at alle beboerne kender mit navn og ved hvem jeg er, samt at jeg er et menneske, de er tryg ved, siger hun.


Der kan vindes meget ved, at børn og unge får en forståelse for udviklingshæmning og på den måde kan være med til at forklare det for deres forældre. På den måde vil der kunne skabes en tryghed blandt borgerne i Mariager, når de møder en af vores beboere eksempelvis i Brugsen eller på vejen ind til byen.

Pil Rahbek, områdechef for Sødisbakke


På den lange og faglige bane er det Pil Rahbeks målsætning, at Sødisbakke med hende som områdechef skal være den allerbedste leverandør på sit felt til kommunerne.

- Det betyder, at vi indenfor vores tilbud, skal styrke fagligheden, så det står knivskarpt, hvad det er, vi kan på Sødisbakke og at vi tør være ambitiøse, siger hun og tilføjer, at den målsætning også har betydning for de aktiviteter beboerne oplever i dagligdagen.

- Vi skal give den enkelte beboer et skræddersyet tilbud, pointerer hun.

Pil Rahbek siger, at noget af det der for årtier siden på landsplan har udfordret hele det specialiserede område er, at borgere med udviklingshæmning har skullet passe ind i den pædagogiske ramme, der er blevet stille til rådighed for dem.

- Mit perspektiv er anderledes. Jeg mener, vi skal tilpasse den pædagogiske ramme så den passer til de unikke beboere, vi har, siger hun.

Pil Rahbek tilføjer, at det er en omlægning, der vil tage tid at føre ud i livet.

- Men det er mit håb, at vi fortsat kan arbejde hen mod forståelsen af, at vi er her for hver eneste af de 131, der bor på Sødisbakke, så de hver især får oplevelse af, at det vi giver dem, er lige præcis det, der skal til for, at de kan mestre deres liv så godt som, de overhovedet kan, siger hun.

Annonce

Vil være en aktiv del af lokalsamfundet

Pil Rahbek fortæller, at de der bor på Sødisbakke ofte er styret af impulser.

- De opfører sig ikke på samme måde som os andre. Derfor kan det være meget grænseoverskridende for de, der bor i Mariager at opleve vores beboere komme og være en del af deres dagligdag, siger hun.

- Derfor er det vigtigt, at vi kan invitere lokalsamfundet indenfor på vores område, så byens borgere kan få et indblik i, hvad Sødisbakke er. På den måde kan vi lære hinanden at kende, fortsætter hun.

Som eksempel på et af de gode samarbejder der allerede er med lokale aktører, fortæller Pil Rahbek, at Sødisbakke har en aftale med den lokale rideklub, hvor den kan benytte institutionens ridehal til rideaktiviteter og -undervisning, når beboerne ikke bruger den.

Et andet eksempel er det årlige besøg af Cirkus Maskot, der slår teltet op på Sødisbakkes store græsplæne for at spille to forestillinger. En for beboerne og en offentlig. Et tredje er den Sødisbakke Festival, hvor lokalsamfundet er meget velkommen til at deltage.

- Desværre har vi ligesom sidste år også været nødt til at aflyse festivalen i år på grund af coronaen, siger Pil Rahbek.

Hun fortæller, at et nyt samarbejde forhåbentligt kan blive etableret med et lokalt vandrelaug, der gerne vil have klassificeret en vandrerute, som går ind over Sødisbakkes matrikel.

- I den forbindelse vil vi gå i dialog med vandrelauget om at lave en præsentation af Sødisbakke, der skal fortælle, hvad det er, man som vandrer kommer fordi på denne del af ruten og hvorfor beboerne måske ser lidt anderledes ud eller taler anderledes, siger Pil Rahbek og fortsætter:

- På den måde vil de, der går på ruten føle, at det er trygt og sikkert at komme her.

Annonce

Forståelse og tryghed i lokalområdet

På grund af deres udviklingshæmning, reagerer beboerne på Sødisbakke ofte ikke på samme måde som andre, hvilket for udefrakommende kan virke grænseoverskridende. Og det er ifølge Pil Rahbek den største udfordring Sødisbakke har, når det kommer til at være en aktiv del af lokalsamfundet i Mariager.

Hun fortæller, at ingen der bor på Sødisbakke er låst inde eller er på anden måde begrænset i deres færdsel. Alle må bevæge sig frit omkring. Hun understreger dog, at de beboere der kan tænkes at udgøre en risiko for andre altid har mindst en fra personalet med sig, når de er udenfor institutionens område.

- Det betyder, at man kan møde vores beboere rundt omkring i lokalområdet, siger hun og tilføjer, at hun forleden mødte en af beboerne, der sad på en bænk foran Brugsen.

- Jeg ved godt, hvem hun er og hvordan, jeg skal indlede en dialog med hende. Men det ved de, der bor i Mariager ikke, derfor kan de godt føle sig utrygge, siger Pil Rahbek.

Hun fortæller, at en anden af Sødisbakkes beboere er meget glad for biler. Han står derfor ofte iført sit gule reflekstøj tæt på vejen for at se på de biler, der kører forbi.

- Ligesom kvinden på bænken ved Brugsen, er han på ingen måde farlig, så man behøver ikke være utryg ved ham. Men igen, det kan andre ikke vide, siger Pil Rahbek.

Den uvished og usikkerhed er baggrunden for Pil Rahbeks ønske om at finde en måde, hvor man, uden at dele personfølsomme oplysninger, kan skabe en forståelse for Sødisbakkes beboere.

- Det kunne eksempelvis være en pixi-udgave af, hvad det vil sige at være udviklingshæmmet og jeg håber, at vi kan lave et sådant materiale i samarbejde med Mariager Skole. Jeg tror nemlig, at der kan vindes meget ved, at børn og unge får en forståelse for udviklingshæmning og på den måde kan være med til at forklare det for deres forældre, siger Pil Rahbek.

- På den måde vil der kunne skabes en tryghed blandt borgerne i Mariager, når de møder en af vores beboere eksempelvis i Brugsen eller på vejen ind til byen, fortsætter hun og tilføjer, at det ikke er tilfældigt, at det er de yngre mariagerborgere, hun vil have i tale først.

- Børn og unge er ofte meget mere åbne for at forstå, at ting kan have et anderledes perspektiv, siger Pil Rahbek.

Annonce

Tålmodige medarbejdere i dagligvarebutikker

Udover Mariager Skole vil Pil Rahbek også meget gerne i dialog med de handlende i Mariager generelt og i særdeleshed Rema 1000 og Superbrugsen, som beboerne fra Sødisbakke hyppigt benytter enten alene eller sammen med en ansat.

- Jeg vil gerne vide, om der er noget, vi kan gøre, så mødet med vores beboere også opleves som noget positivt af butikkerne, siger Pil Rahbek.

Hun tilføjer hurtigt, at hun i den forbindelse er meget imponeret over medarbejderne i byens dagligvarebutikker, hvor det ofte er meget unge mennesker, der sidder ved kassen.

- Når jeg står i kø, har jeg tit set nogle af vores beboere, der har været inde for at handle og der har jeg oplevet, hvordan de ansatte har udvist meget stor nænsomhed og tålmodighed, når de har ekspederet vores beboere, siger Pil Rahbek.

Liv i købstaden

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver uge i tekst og billeder personer, foreninger og institutioner, der sætter deres præg på Mariager. Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi efterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

1. januar tiltrådte Pil Rahbæk som ny områdechef for Området for Voksne med Udviklingshæmning, Sødisbakke. Foto: Annelene Petersen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Stine Bosse er valgt til formand for bestyrelsen bag Festival of Europe: Mariager passer perfekt til et europæisk folkemøde

Mariager Avis

Forårsudstilling i Kunstboxen

Annonce