Annonce
Mariager Avis

Plads til flere gæster på Mosely

Kogræsserforeningens formand, Per Edgar Jørgensen (t. v.) sammen med formanden for Moselys Venner, Fritz Kilian, på bænkene foran shelterme på Mosely. Foto: Niels Bo Mandrup
Foreningen Moselys Venner håber, at flere vil tage turen til Mosely for at få en god oplevelse i naturen.
Annonce

Mariager: Naturperlerne er mange omkring Mariager. En af de store er Mosely, der ligger syd for byen ved Vest Hemvej. Et sted, der tilhører Naturstyrelsen og dermed staten, men som passes, plejes og tilses af en gruppe frivillige, der er organiseret i foreningen Moselys Venner.

Selv om der hyppigt kommer besøgende i området, er der plads til flere, erklærer formanden for vennerne, Fritz Kilian.

Der er sav, økse, huggeblok og brænde til rådighed for gæsterne på Mosely, fortæller vennernes formand, Fritz Kilian. Foto: Niels Bo Mandrup
Annonce

Historien

Mosely var oprindelig et landbrug. Stedets sidste ejer var lidt af en eneboer, og da han afgik ved døden, var der ingen arvinger. Derfor overtog staten ejendommen efter hans død, og da der var tale om en landbrugsejendom med tilhørende skov, kom den til at ligge under Skov- og Naturstyrelsen.

I 2002 fyldte Friluftsrådet 60 år, og som gave fik rådet af Skov- og Naturstyrelsen brugsretten til Mosely. Med gaven fulgte også den udfordring, det ville være at skabe et område, der inviterede til et aktivt friluftsliv.

Den opgave blev overladt til en lokal brugergruppe med repræsentanter for forskellige interessenter. Siden blev det til foreningen Moselys Venner, der har påtaget sig at udføre den landskabspleje og at lever op til det kommissorium, der er lagt ned over området.

Og den model at organisere sådan et arbejde på har faktisk dannet skole, så man i Naturstyrelsen og andre steder i dag taler om Mosely-modellen.

Annonce

Mosely i dag

Ejendommen Mosely omfatter knap 33 hektar. De bygninger, der oprindelig stod på ejendommen, er revet ned. Til gengæld er der opført først tre og senere yderligere to shelters, så der er plads til 40-50 overnattende gæster. Desuden er der en bålhytte, rindende vand, muldtoilet med videre.

På området er der både græsmarker og forskellige beplantninger med en række forskellige løvtræer. Desuden er der en sø med både blishøne og lille lappedykker. Der er stier gennem hele området, og stierne har også forbindelse andre steder hen, så man for eksempel kan trave fra Mosely til Mariager eller den anden vej ned mod Kastbjerg Å.

Venneforeningens opgave er at drive stedet. Der skal både plantes og fældes, der skal saves brænde, så der er noget at tage af for gæsterne, ind imellem skal der ryddes en sti, og så er der alt det administrative som for eksempel at søge EU-støtte hjem til landbrugsdriften. Vennerne eksperimenterer også med at plante og så forskellige blomster, buske og træer for at fremme områdets biodiversitet og for at fremme vildtbestanden.

Foreningen har også involveret elever fra både Mariager Skole og fra Skrødstrup Efterskole i opgaver på Mosely.

En musvåge, savet ud i en træstub, er et af de dyr, man kan møde på stierne på Mosely. Foto: Niels Bo Mandrup
Annonce

Åbent for alle

Fritz Kilian og de øvrige i Moselys Venner ved ikke noget om, hvor mange gæster der færdes i området. På et tidspunkt for nogle år siden vurderede Naturstyrelsen, at der havde været omkring 1000 overnatninger i shelterne på et år.

Shelterne bruges både af skoleklasser, spejdere og andre organiserede grupper, men også af familier og enkeltpersoner, der kommer forbi i bil, på cykel eller på vandretur.

- En gang imellem om vinteren har der også været en farende svend, der har boet der nogle dage. Og han generer bestemt ikke nogen, tilføjer Fritz Kilian.

Selv om Mosely er ret øde beliggende og har ret langt til nærmeste nabo, er der sjældent problemer med hærværk eller andre uheldige episoder.

- Vi fik stjålet en næsten ny økse for ikke så længe siden. Nu har vi fået en anden, og den er malet lilla. Så der er ikke nogen, der kommer til at tage den med sig ved en fejltagelse, siger Fritz Kilian med et smil.

Annonce

Arrangementer

Som et led i aftale med Naturstyrelsen har Moselys Venner påtaget sig at holde mindst ét offentligt arrangement om året. Sidste år var det en åbent hus-dag med mulighed for blandt andet at klatre i træer under medvirken af en erfaren instruktør, og der var tilrettelagt en rute gennem terrænnet, hvor publikum kunne se resultaterne af et kursus i træskulptur-savning, som havde fundet sted forinden. Undervejs gennem skoven kan man stadig møde for eksempel musvåge, hare, ræv, rådyr og grævling udført i træstubbe. Der har også været holdt sommerfester, cowboyfester og lignende.

Desuden holder den lokale jagtforening to årlige jagter på Mosely. Hvad venneforeningen vil arrangere i år, har den endnu ikke taget stilling til.

Man kan ikke reservere området og ejheller reservere en shelter. Ikke desto mindre er der mange, der bruger Mosely for eksempel til arrangementer for skoleklasser eller børnefødselsdage. Formanden selv, Fritz Kilian, rider gerne en tur på Mosely på sin islandske hest. Andre traver en tur og nyder stilheden.

- Men der er bestemt plads til flere herude, understreger Fritz Kilian.

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Mariager Museum er reddet

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Projekt MOVE nærmer sig målet

Mariager Avis

Ny skoleleder til Asferg Skole

Mariager Avis

Solnedgangstur med veterantoget

Annonce