Annonce
Mariager Avis

Skoleleder: Lad os nu komme i gang med den renovering

Gymnastiksalen er en af de ting, der er i spil i forbindelse med den kommende renovering af Mariager Skole. til 15 millioner kroner. Nogle politikere i Mariagerfjord Kommunes byråd ser gerne, at bygningen fra 1962 fjernes helt, da den er for nedslidt. Skoleleder Esben Holck Vammen advarer dog mod at gøre det uden at indtænke et erstatningsrum i renoveringsplanerne. "Vi bruger gymnastiksalen til meget andet end lige netop gymnastik. Den er vores samlingsal. Vi ville føle, at vi blev en fattigere skole, hvis vi ikke havde de muligheder, som den nuværende gymnastiksal giver os", siger han. Foto: Frank Pedersen
Der er afsat 15 millioner kroner til renovering af Mariager Skole. En renovering der ifølge skoleleder Esben Holck Vammen vil bringe faglokaler og læringsmiljøer op på et moderne niveau.

Mariager: 1. marts tiltrådte Esben Holck Vammen stillingen som Mariager Skoles nye skoleleder.

15 dage senere blev skolen - ligesom store dele af det øvrige Danmark - ramt af nedlukning.

- Det var en meget speciel opstart, jeg fik som skolens nye leder, siger Esben Holck Vammen, der grundet coronaen ikke så en stor gruppe af skolens personale fysisk de første par måneder af sin tid som skoleleder.

Annonce


Vi har masser af kvadratmeter - også selv om der skulle komme yderligere 50 elever. Vi skal ikke ud og bruge penge på noget så kedeligt som rør i jorden eller mursten. Vi kan i stedet for koncentrere os om indholdet samt skabe fleksible klasselokaler, der kan benyttes til flere formål.

Esben Holck Vammen, skoleleder Mariager Skole


Esben Holck Vammen tilføjer, at fordi han som ny leder endnu ikke kendte sin skolen så godt, var det ikke en let opgave at skulle stå for den krisehåndtering, som coronanedlukningen indebar.

- Men her på bagkanten vil jeg sige, at ved at starte på den her måde har jeg hurtigere fundet ud af, hvilken organisation Mariager Skole er, siger Esben Holck Vammen og fortsætter:

- Det er jo tit i kriser, at man ser folks sande jeg. Og det jeg oplevede under nedlukningen var en personalegruppe, en skole og en forældregruppe, der hurtigt rykkede sammen og bakkede fuldt ud op om de beslutninger, der blev taget og måden, skolen klarede situationen på.

Liv i købstaden

Under rubrikken ”Liv i købstaden” skildrer vi i Mariager Avis hver uge i tekst og billeder personer, foreninger og institutioner, der sætter deres præg på Mariager. Vi vil gerne sætte personen i centrum og præsentere de pågældende såvel privat som professionelt: Uddannelse, familieliv, fritidsinteresser, erhvervsmæssig karriere.

Vi efterlyser synspunkter på byen og dens udvikling: Hvorfor blev det Mariager, hvad er godt, hvad kan blive bedre – og hvem er det, der skal gøre noget, hvis noget skal være anderledes? Og hvad gør den pågældende selv?

Har du forslag til, hvem vi skal skrive om, er du velkommen til at sende en mail til mariageravis@mariageravis.dk.

Esben Holck Vammen understreger, at han er rigtig glad for og stolt over den måde, Mariager Skole som skole håndterede foråret i forhold til både nedlukning, hjemmeundervisning og den gradvise genåbning.

- Så uden at det skal misforstås, vil jeg sige, at jeg alligevel ikke vil have været nedlukningen foruden, for den har på kort tid vist mig, at der på Mariager Skole er et personale, der bakker op og rykker sammen, derudover er det et personale, der er meget engageret i dets skole og arbejdsplads, siger Esben Holck Vammen.

Skole med potentiale

Nu, hvor en tilnærmelsesvis almindelig hverdag er vendt tilbage til Mariager Skole, lyder Esben Holck Vammens korte beskrivelse af skolen, han er leder for således:

- Mariager Skole er en fantastisk størrelse og en rigtig god skole, der har et enormt stort potentiale og en skole med meget engagerede og dygtige medarbejdere.

Han tilføjer, at han med potentiale blandt andet tænker på de fysiske rammer i forhold til den renovering, skolen står overfor.

- Det er en gammel og ikke så moderne skole i forhold til, hvad vi forventer af en skole i dag. Men der er nogle rigtig gode rammer her. Man kan sige, at fundamentet er rigtig godt, vi skal ikke bruge penge på at bygge nyt, men kan koncentrere os om at forbedre det, der er, siger Esben Holck Vammen med et smil.

Han tilføjer at Mariager Skole også har potentiale, når det kommer til nærområdet, hvor skoven, havnen, fjorden, Mariager Saltcenter, efterskolen og Mariager Hallen giver et væld af muligheder for at lave en spændende og åben skole.

Annonce

Fulgte skolen fra sidelinjen

Esben Holck Vammen har fulgt Mariager Skole fra sidelinjen i de seneste fire år, hvor han har været henholdsvis viceskoleleder på Bymarkskolen i Hobro samt senest skole- og dagtilbudsleder for Havbakkedistriktet.

En af de ting, han har fulgt med i, derude på sidelinjen er, at Mariager Skole de seneste ti år har haft et faldende elevtal ned til de omkring 360, der går på skolen i dag. Han har også kunnet følge med i, hvilke konsekvenser det faldende elevtal har haft for skolens økonomi.

- Det har blandt andet medført tilpasning af personalet. Og selv om det har været nødvendigt, gør den slags altid ondt på en organisation, siger Esben Holck Vammen.

Det er imidlertid hans vurdering, at der nu er det rigtige moment til, at der kan ses fremad samt få sat fokus på den udvikling, der kan skabe en rigtig god skole i Mariager.

- Det er en af grundene til, at jeg valgte at søge stillingen, for den udvikling vil jeg gerne være med til og en del af, fortæller Esben Holck Vammen.

Han tilføjer, at trods konsekvenserne af et faldende elevtal, har han fra den før omtalte sidelinje også kunnet se, at Mariager Skole gennem årene altid har præsteret flot i de generelle og objektive kriterier, som skoler tit bliver målt på.

- Så det er ikke fordi, skolen ikke har fungeret. Den har bare måttet kæmpe med virkeligheden i en sådan grad, at forældre og personale har haft oplevelser, der ikke har været så sjove, understreger han.

Annonce

Positive politiske vinde over Mariager

En anden årsag til at Esben Holck Vammen gerne ville være skoleleder for Mariager Skole er, at det er hans fornemmelse, at Mariager by - og dermed også skolen - har stor politisk bevågenhed.

- Jeg fornemmer i høj grad, at der lige nu er positive vinde, der blæser i retning af Mariager, siger han.

Som et eksempel fra sin egen verden på disse vinde, fortæller Esben Holck Vammen, at det længe har været et stort ønske, at skolens SFO kunne få nye og tidssvarende rammer. I foråret blev arbejdet sat i gang og hvis alt går efter planen, vil man omkring efterårsferien kunne flytte ud af den gamle og nedslidte SFO og tage de nye lokaler i brug.

Af andre positive byråds-vinde der har retning mod Mariager, peger Esben Holck Vammen på den udviklingsplan, der er sat i gang for købstaden i form af det såkaldte paragraf 17.4 udvalg, der har til opgave at komme med forslag til, hvad der kan udvikle Mariager som by. Et udvalg Esben Holck Vammen blev en del af, da han blev ansat som leder af byens skole.

- Der er en politisk vilje til at investere i Mariager by og Mariager Skole, og den rejse vil jeg gerne være med på, for det er spændende at være med til at udvikle og skabe noget i fællesskab, siger han.

Annonce

Fede læringsmiljøer til flere millioner kroner

Esben Holck Vammen fortæller, at Mariagerfjord Kommunes byråd har afsat 15 millioner kroner til renovering af Mariager Skole. Og selv om det er mange penge, tilføjer han, at 15 millioner kroner langt fra rækker til at bygge en helt ny skole. Ved renoveringen skal der derfor kigges på skolens elevtal, så skolens lokaler kan blive indrettet og fordelt optimalt i forhold til, hvordan skolens virkelighed ser ud fremadrettet.

Esben Holck Vammen fortæller, at i modsætning til mange andre skoler, der har store udfordringer i forhold til at finde plads til eleverne, så er der rigelig plads til alle på Mariager Skole.

Skolen blev bygget 1962 og med udvidelserne i årenes løb rummer skolen nu dobbelt så mange elever som de 360 elever, der i dag går på Mariager Skole.

- Vi har masser af kvadratmeter - også selv om der skulle komme yderligere 50 elever. Vi skal ikke ud og bruge penge på noget så kedeligt som rør i jorden eller mursten. Vi kan i stedet for koncentrere os om indholdet samt skabe fleksible klasselokaler, der kan benyttes til flere formål.

- Derfor har vi med renoveringen alletiders mulighed for at lave nogle rigtig fede læringsmiljøer, siger Esben Holck Vammen og fortsætter:

- Flere af vores faglokaler trænger til en opdatering. Det gælder eksempelvis lokalerne til fagene science samt håndværk og design, hvor der er brug for et lokale, der ikke bare appellere til de klassiske håndværksfag, men også til en mere moderne og teknologiske forståelse af håndværk og multimedie.

- Der har været snakket om det så længe og pengene er afsat, så lad os nu komme i gang med den renovering.

Esben Holck Vammen tilføjer, at der ved den forestående renovering også gerne skal ses på skolens udearealer.

- Vi vil gerne være en åben skole i den forstand, at udover at vi tager ud i lokalområdet også i højere grad bliver et sted, hvor børn og familier tager hen. Det er især i forhold til de ældste elever, at der trænger til at blive skabt et endnu bedre udemiljø, som vil gøre det mere interessant for dem at hænge ved og komme her efter skoletid, siger han.

Annonce

En fattigere skolen uden et samlingssted

Udover at være socialdemokratiske medlem af Mariagerfjord Kommunes byråd, er Thomas Høj mariagerbo samt mangeårig lærer på Mariager Skole.

I forbindelse med renovering af Mariager Skole foreslog Thomas Høj i en artikel i Mariager Avis 4. august, at skolens slidte gymnastiksal fra 1962 nedlægges. I stedet for at have egen gymnastiksal foreslår Thomas Høj i artiklen at skolen benytter den hal 2 han gerne ser opført ved siden af Mariager Hallen.

Til det sidste siger Esben Holck Vammen, at skolen allerede nu lejer sig ind i Mariager Hallen til gymnastikundervisning for langt de fleste af klassernes vedkommende.

Til forslaget om at nedlægge gymnastiksalen siger Esben Holck Vammen, at han er enig med Thomas Høj i, at den nuværende gymnastiksal er ved at være over sidste salgsdato.

- Men hvis den nedlægges, skal der indtænkes et lignende stort rum i planerne for skolens renovering, siger Esben Holck Vammen og fortsætter:

- Vi bruger gymnastiksalen til meget andet end lige netop gymnastik. Den er vores samlingsal.

Han fortæller, at det er i gymnastiksalen, at skolen kan samle de fleste af eleverne. Derudover bruges salen flittigt til forældremøder samt at det er der, skolens årlige teaterforestilling opføres samt der, hvor skolefesterne afholdes.

- For os er der en stor værdi i at have sådan et rum. Vi ville føle, at vi blev en fattigere skole, hvis vi ikke havde de muligheder, som den nuværende gymnastiksal giver os. Derfor er det vores store ønske, at der i skolens renoveringsplan indtænkes en multihal, der kan rumme det, som den gamle gymnastiksal gør nu, siger Esben Holck Vammen.

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Fredningen der skal sikre orkideerne i Dania Kridtgrav kan få den modsatte effekt

Annonce
Annonce
Mariager Avis

Pia Adelsteen peger på nyt byrådsmedlem fra Radikale Venstre som medlem af økonomiudvalget

Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Direktør for det europæiske folkemøde i Mariager er stoppet med øjeblikkelig virkning

Mariager Avis

Mere selvskåret kød og mormor-retter i Superbrugsen i Mariager

Mariager Avis

Rottebekæmper: Halvdelen af rottesagerne i Mariagerfjord skyldes defekte kloaksystemer

Mariager Avis

Tegn på at du kan have rotter

Mariager Avis

Top 10 placering til Mariagerfjord Kommune på listen over færrest indbrud

Mariager Avis

Handelsstandsforeningen vender tomlen opad for planerne om at udvide Mariagers bymidte: En super god idé

Mariager Avis

Der køres så hjulkapslerne rasler af på Fuglsangsgades brosten

Mariager Avis

Borgmester Mogens Jespersen til transportminister Benny Engelbrecht: Fingrene væk fra Hadsundbroen

Mariager Avis

SSP-konsulent: Vi kan være stolte over de unges alkoholvaner

Mariager Avis

Formand for museumsforeningen, Bodil Amdi Mikkelsen: Nu ser vi fremad

Mariager Avis

Optimistisk formand for Mariager Handelsstandsforening: Jeg tror, vi får endnu et fantastisk år i Mariager

Mariager Avis

Medindehaver af Aage Vestergaard Larsen A/S, Gitte Buk Larsen: Andres plastaffald er vores guld

Mariager Avis

Gitte Buk Larsen har en  passion for at lave underlige kreative ting

Mariager Avis

Grønt lys fra byrådet: Nyt campus til 275 mio. kr. forstærker uddannelsesmiljøet i Mariagerfjord

Mariager Avis

Forælder? Tre myter og misforståelser om unge og druk

Mariager Avis

Fortsat fredning af Dania Kridtgrav kan blive dyr for Mariagerfjord Kommune

Mariager Avis

Genanvendelsesvirksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S vinder Plastprisen 2021

Mariager Avis

Ejer af Dania Kridtgrav: Hvor er vores ejendomsret henne?

Mariager Avis

Dania Kridtgrav har været en sovende fredning siden 2018

Mariager Avis

Comeback til Børnefesten i Mariager

Mariager Avis

Mariager Fjord OK gjorde rent bord ved årets første stævne

Annonce