Annonce
Mariager Avis

Stor opbakning til Destination Himmerland i 2020 og kommende år

Kongsdal Havn ved Mariager Fjord er bare et af de attraktive steder i det nye turistsamarbejde. Foto: Rasmus Christiansen
Især er der stor tilslutning til det nye partnerskabsprogram.

Mariagerfjord: Der er stor opbakning til og interesse for Destination Himmerlands indsatser, tiltag og projekter – og især opbakning til at indgå af partnerskaber blandt destinationens turismeaktører, konstaterer direktøren for det nye turisme-samarbejde, Jimmi Stæhr-Pedersen.

I forbindelse med sammenlægningen af de to destinationer har Destination Himmerland i året 2020 haft stort fokus på at lære aktørerne på tværs af de to tidligere destinationer at kende og lytte til deres ønsker for det nye destinationssamarbejde. Derudover er der lagt stort arbejde i at fortælle hvad det nye destinationssamarbejde kan, og hvad destinationsselskabets ambitioner og strategiske retning er.


Selv om det er tydeligt, at mange af destinationsselskabets partnere har været og fortsat er meget påvirkede af corona-situationen, oplever Destination Himmerland også troen på og viljen til at komme videre ovenpå efter årets udfordringer

Jimmi Stæhr-Pedersen, direktør, Destination Himmerland


Destinationsselskabet har derfor lagt et stort arbejde i at udvikle et nyt fælles partnerskabsprogram for Destination Himmerland for 2021, som flest muligt af Destination Himmerlands allerede-eksisterende partnere fortsat kunne se sig selv ind i. Med det nye partnerskabsprogram er der fokus på at skabe professionelle samarbejder med gensidig kommunikation. Dette har givet mulighed for at skabe nogle anderledes partnerprogrammer, der sikrer partneren adgang til en bredere vifte af muligheder indenfor bl.a. markedsføring gennem fælles ressourcer som f.eks. GoVisit, GoTours og DuGlemmerDetAldrig.

- Det glæder os, at der medio december 2020 allerede er 140 aktører, der har valgt at tegne et partnerskab hos Destination Himmerland. Vores erfaring viser, at der fortsat vil blive tegnet partnerskaber i starten af det nye år, og vi forventer at lande på ca. 160 aktør-partnerskaber i 2021, hvilket er en stor glæde da jo flere vi står sammen – des stærkere bliver vi, siger turistdirektør, Jimmi Stæhr-Petersen.

Destination Himmerland

Destination Himmerland er skabt med virkning fra 1. marts 2020, da de hidtidige turistorganisationer Visit Mariagerfjord og Visit Vesthimmeland blev lagt sammen. Dermed dækker turistsamarbejdet Mariagerfjord og Vesthimmerland Kommuner.

Ved sammenlægningen af de to organisationer fulgte medarbejder med.

Destination Himmerland er opbygget som en forening, i hvis bestyrelse der sidder repræsentanter for kommunerne, turisterhvervet, turistattraktioner, turistforeninger m. fl.

Målet er at styrke turismen på en ansvarlig og bæredygtig måde.

Derudover er hver femte af Destination Himmerlands partnere med i destinationsselskabets udviklingsprojekter, som er med til at fremme turismen i Himmerland.

Samarbejdet i den nye destination har, som for mange andre i turismebranchen, været præget af de udfordringer, som COVID-19 har medført. Dette både i forhold til Destination Himmerlands muligheder for at møde turismeaktørerne i deres vante rammer og at skabe møder mellem turismeaktørerne på tværs af destinationen. På trods af denne komplekse og på alle måder ukendte situation synes Destination Himmerland, at det er lykkedes at komme positivt igennem situationen.

- Selv om det er tydeligt, at mange af destinationsselskabets partnere har været og fortsat er meget påvirkede af corona-situationen, oplever Destination Himmerland også troen på og viljen til at komme videre ovenpå efter årets udfordringer, hvilket destinationsselskabet har stor tro på og tillid til kan klares i fællesskab. For sammen står vi stærkere, konkluderer Jimmi Stæhr-Pedersen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

Forårsudstilling i Kunstboxen

Annonce