Annonce
Mariager Avis

Tidligere provst vikar i storpastorat

Hanne Hjørlund vikarierer i Ommersyssel Østre Pastorat. Arkivfoto: Lars Rasborg
En række forhandlinger om fremtiden for Ommeryssel Østre Pastorat venter.
Annonce

I forbindelse med, at sognepræst Peder Svejgaard Pedersen ved årsskiftet fratrådte sin stilling i Ommeryssel Østre Pastorat, er provst emer. Hanne Hjørlund, Randers, ansat som vikar for en periode på tre måneder.

- Arbejdspresset for de to tilbageværende præster er simpelthen så stort, at Aarhus Stift har bevilget en vikar, fortæller Hanne Hjørlund.

De to præster er Lone Kjær Nyeng, der bor i præstegården i Hald, og Hans David Hindsholm Matras, der bor i præstegården i Udbyneder.

Hanne Hjørlund har, siden hun den 1. september 2016 på grund af alder fråtrådte stillingen som sognepræst ved Sct. Clemens Kirke og provst i Randers Søndre Provsti, i lange perioder stadig været i beskæftigelse som præst. Senest har hun i december vikarieret i Hem-Sem-Vester Tørslev-Svenstrup Pastorat på grund af sygdom. Hun har undervejs også haft et konfirmandhold i Spentrup med særliige behov og ofte afløst sognepræster ved gudstjenester.

- Jeg holder jo meget af at skrive prædikener og holde gudstjenester, forklarer Hanne Hjørlund, der i de kommende tre måneder vil være at finde i det nye kirkecenter i Gjerlev, hvis hun da ikke er på besøg hos sognebørn. Et arbejde, hun også lægger stor vægt på.

Provst Ingelise Strandgaard forudser mange forhandlinger om fremtiden for storpastorat. Arkivfoto: Lars Rasborg
Annonce

Afskedsgudstjeneste

Sognepræst Peder Svejgaard Pedersen holder afskedsgudstjenseste i Øster Tørslev Kirke lørdag 25. januar kl. 11.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådene i Dalbyover, Dalbyneder og Øster Tørslev til reception i Øster Tørslev Fritidslokaler. Det var de tre sogne, Peder Svejgaard Pedersen for nu godt 35 år siden kom til som sognepræst. De seneste godt to år har han været sognepræst ved alle sognene i det nydannede Ommersyssel Østre Pastorat.

Indtil udgangen af marts forbliver Peder Svejgaard Pedersen og hans hustru boende i præstegården i Øster Tørslev.

Hvor en kommende ny sognepræst skal bo, er ikke afklaret.

Provst Ingelise Strandgaard, Randers Nordre Provsti, oplyser, at der her efter nytår forestår et større arbejde med at finde ud af, hvad der skal ske i pastoratet.

- I princippet kan menighedsrådene godt vedtage, at der ikke skal være bopælspligt for den nye præst, siger provsten, der tilføjer, at i hvert fald i København og andre store byer giver det god mening at bevare præsteboliger, fordi ejendomspriserne her stiger så kraftigt.

Annonce

Tre boliger

Aktuelt er der tre potentielle præsteboliger i Ommersyssel Østre Pastorat, nemlig i Hald, Øster Tørslev og Udbyneder.

Provst Ingelise Strandgaard oplyser, at præstegården i Råby derimod nu er solgt af menighedsrådet, i øvrigt sammen med et jordtilligende. Her boede senest nuværende valgmenighedspræst, daværende sognepræst Uffe Espelund Klausen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse noget om, hvornår den ledige præstestilling kan blive opslået.

- Men bortset fra den aktuelle stilling kan jeg med glæde notere, at alle præstestillinger i Randers Nordre Provsti er besat, siger Ingelise Strandgaard, der har været provst i tre og et halvt år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mariager Avis

- Det bedste er friheden

Annonce