Annonce
Melfar Posten

28.000 tons granit bliver til stenrev i Lillebælt: Skal hjælpe marsvin og truede fuglearter med at finde mad

Granit fra Norge sænkes i disse dage i Lillebælt, så det kan blive hjem for eksempelvis blåmuslinger. Foto: Middelfart Kommune
Middelfart Kommune er forpligtet til at forbedre vilkårene omkring bæltet for eksempelvis edderfugle, der med de nye stenrev får et bedre fødegrundlag.

Nordvestfyn: Middelfart Kommune er i gang med at etablere nye stenrev i Lillebælt.

Arbejdet, der løber frem til april, foregår både ved Tønnes Odde, Ålehoved og Wedellsborg Hoved, og det har især til formål at skabe bedre fødegrundlag for edderfuglen, som i øjeblikket har det svært i Danmark.

Da Lillebælt er et internationalt beskyttet Natura 2000-område, er kommunen forpligtet til at sikre bedre livsvilkår for de truede arter omkring det.

Annonce

Det samme arbejde er i øvrigt i gang hos Kolding og Sønderborg Kommuner, der opretter rev henholdsvis ved Trappendal og Solkær Enge og Kragesand og Drejet ved Kegnæs.

- Der er behov for handling for at sikre en varieret og rig natur i Lillebælt. Sammen med de andre kommuner kan vi gøre en konkret forskel. Derfor vælger vi at tage ansvar og gøre en indsats for fuglelivet og livet på havbunden, udtaler borgmester i Middelfart Kommune Johannes Lundsfryd (S) i en pressemeddelelse.

Helt konkret kan de nye stevrev i Lillebælt og Flensborg Fjord, som bliver etableret på en vanddybde mellem 2,5 og 10 meter, være nye levesteder for blåmuslinger, som er edderfuglens foretrukne spise.

- Det er på de dybder, vi kan forvente, at muslinger og tang trives bedst. Men faktisk er edderfuglen i stand til at dykke op til 20 meter i dybden for at søge efter føden, forklarer biolog Jakob Martin Pedersen fra Middelfart Kommune ligeledes i pressemeddelelsen.

Nye stevrev

I de tre projekter i Sønderborg, Middelfart og Kolding bliver der etableret tre grundformer for stenrev:

1) Huledannende stenrev, hvor revene er sammenhængende og aflange strukturer med varierende højde.

2) Fladerev, hvor revene er skiver eller andre polygoner med varierende højder.

3) Spredte sten, hvor revene er mindre stenstakke eller sten udlagt enkeltvis indenfor et afgrænset område.

Det er firmaet Rhode Nielsen A/S, der står for transport og udlægning af sten. Der bliver sejlet otte gange fra det sydlige Norge med 3500 tons sten i lasten. Stenene placeres i tre forskellige sødepoter på cirka otte meter vand, hvorfra de lægges ud til de forskellige stenrev, som ligger på dybder fra 2,5 til 10 meter vand.

Til sammen bliver der lagt cirka 28.000 tons sten ud fordelt på syv forskellige lokaliteter med et samlet areal på 30 hektar. Lokaliteterne er udvalgt, så man ikke ødelægger eksisterende revområder eller ålegræsbede.

Ligeledes anlægges stenrevene i vinterperioden, hvor naturen er mindst fysiologisk aktiv, hvilket giver færrest forstyrrelser af det omgivende miljø.

Stenrevene er en del af et større EU-støttet naturprojekt, ”Better Birdlife”, der har til formål at forbedre levestederne for en række kystfugle i den vestlige Østersø. Projektet er startet i september 2018 og omfatter 22 delprojekter i 11 forskellige Natura 2000-områder og har en samlet økonomi på 63 millioner.

I disse uger sejler skibe 28.000 tons sten i form af sprængstykker fra norske granitbrud til områderne, placerer dem i stendepoter og bygger de syv stenrev. Og Jakob Martin Pedersen forventer, at stenrevene også kommer til at fungere som levested for en række andre arter af muslinger, fisk, snegle og krebsdyr. De indgår ligeledes i kosten for edderfugle, men vil også skabe forbedret fødegrundlag for to andre fuglearter i Lillebælt - bjergand og toppet skallesluger.

- Vi forventer også, at stenrevene vil have en positiv afledt effekt på fiskebestandene i Lillebælt og Flensborg Fjord og dermed give bedre levebetingelser for marsvin, der typisk finder føde omkring stenrev, fortæller Jakob Martin Pedersen og fortsætter:

- Erfaringer med nye stenrev er, at de vil øge områdets potentiale for produktion af muslinger med en faktor 2-3 i forholdet til den bare bund, som der er i dag. For at vi kan følge udviklingen, har vi fået lavet en såkaldt ’baseline’-undersøgelse på optælling af relevante fuglearter og en vurdering af fødegrundlaget på havbunden på de anvendte lokaliteter.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Melfar Posten

Mette glæder sig til at se sine kunder uden mundbind: - Mange gange har vi skullet sige 'undskyld, hvad siger du', og så bliver de irriterede

Melfar Posten

Hør om Årets Bøger

Melfar Posten

Lav selv stearinlys og brugkunst

Melfar Posten

Vi maler byen grøn

Melfar Posten

Trine og Mette ville sælge blomster - så kom der et renseri oven i: - Vi tænkte, det her kommer vi aldrig til at fatte en hat af

Annonce