Annonce
Melfar Posten

Læserbrev fra Venstre om fjernvarme: Her er en opfordring til borgere med gasfyr i Middelfart og Strib

Regitze Tilma (V), formand for Teknisk Udvalg i Middelfart Kommune. Arkivfoto
Annonce

Læserbrev: I P4 3. november siger Johannes Lundsfryd, at en udrulning af fjernvarme til Strib er besluttet af et enigt byråd. Dette er ikke korrekt. Byrådet har nikket til, at vi vil undersøge mulighederne og hjælpe projektet på vej, hvis borgerne ønsker det. Men det er vigtigt for Venstre, at der er et frit valg på et oplyst grundlag.

Desuden konkluderer Johannes Lundsfryd, at fjernvarmeløsningen er den bedste for både samfundsøkonomi og klima. Det synes vi er for alt for tidlig at konkludere.

For det første er projektforslaget for fjernvarme endnu ikke udfærdiget, og derfor kan der endnu ikke drages den konklusion, at et valg af fjernvarme er den samfundsmæssige økonomisk bedste løsning. Det kan vi kun forvente, at det er.


Derfor kan vi kun opfordre til, at borgerne i de områder i Strib og Middelfart, der skal have udfaset deres gasfyr, får taget en beslutning eller sat sig ind i mulighederne inden så længe, mens der stadig er et frit valg.

Regitze Tilma, borgmesterkandidat for Venstre og Karin Riishede, medlem af økonomiudvalget for Venstre


For det andet kan man ikke uden videre konkludere, at fjernvarme er den bedste løsning for klimaet. For ved et valg af en varmepumpeløsning, vil der slet ikke være tale om partikeludledning til skade for klimaet. Det vil skulle indgå i et større regnskab, og her er antallet af tilsluttede naturligvis en del af regnestykket. Fjernvarme-projektet kræver, at halvdelen af området tilslutter sig for, at det kan betale sig.

En eventuel byrådsbeslutning om udrulning af fjernvarme har den afledte konsekvens, at de borgere der satser på en varmepumpe, ikke vil kunne opnå tilskud hertil. Men samtidig, så er der også kun et lille vindue for at opnå tilskud til fjernvarmen.

Skal man have del i fjernvarmetilskuddet, skal byrådet give mulighed for det med en beslutning i februar 2021. Det er er om meget kort tid og kan betyde en del økonomisk for den enkelte husstand.

Derfor kan vi kun opfordre til, at borgerne i de områder i Strib og Middelfart, der skal have udfaset deres gasfyr, får taget en beslutning eller sat sig ind i mulighederne inden så længe, mens der stadig er et frit valg.

Avisen har givet Middelfart-borgmester Johannes Lundsfryd (S) mulighed for at besvare læserbrevet, og hans skriftlige svar fremgår her i kursiv.

Som borgmester er det min opgave at arbejde for at føre byrådets beslutninger og intentioner ud i livet. Byrådet vedtog den 24. april at fremrykke en række anlægsprojekter. Af aftalen fremgår, at Middelfart Kommune vil ”fremme fjernvarme i Ø-kvarteret og Strib. Dette vil give aktivitet og beskæftigelse samt understøtte den grønne klimadagsorden.” Aftalen blev godkendt enstemmigt på byrådsmødet den 4. maj. Miljø- og Energiudvalget forventes i begyndelsen af næste år at skulle behandle et konkret projektforslag fra Middelfart Fjernvarme om udrulning af fjernvarme i Strib, der derefter skal sendes i høring inden den endelige godkendelse.

Jeg arbejder ud fra den forventning, at alle aftaleparter fortsat ønsker at fremme fjernvarme i Strib.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Melfar Posten

KulturØen hylder Nat King Cole

Melfar Posten

Mød The Potmaster på Clay

Annonce