Annonce
Midtfyns Posten

Ølstedgård: Fra landsbyhovedgård til landsbyfællesskab

Et dyk i Ølstedgårds historie i anledning af, at det i efteråret 2019 var 30 år siden, Rudolf Steiner-hjemmet ”Elmehøjen” flyttede til Ølsted og etablerede sig i den tidligere herregård Ølstedgård.
Annonce

Ølsted: Ølstedsgårds historie kan følges tilbage til den sidste halvdel af 1500-tallet, hvor gården oprettes som en landsbyhovedgård antagelig ved sammenlægning af nogle af landsbyens daværende gårde, og der er optegnelser om adskillige ejere af denne mindre herregård på omkring 20 tdr. hartkorn. Nogle af ejerne har tillige også været ejere af Brobygård, andre ikke. Men fra 1770 og frem til 1925 var det samme ejer for begge herregårde.

Ølstedgård blev i 1770 købt af Albrecht Christopher Schaffalitzky de Muckadell på Brobygård. Han var gift med Christine Sophie Ernst, men da hun døde året efter, giftede han sig derefter med ejeren af Gelskov og Arreskov, Birgitte Reedtz. Derved fik han så meget jordtilliggende, at han kunne ansøge om at oprette et grevskab. Det gjorde han, og resultatet blev grevskabet Muckadell i 1784 med hovedgårdene Brobygård, Gelskov, Arreskov og Ølstedgård samt deres tilhørende fæstegods som grundlag.

For Ølsted by gjaldt det, at hele Ølsted var fæste under Muckadell.

Grevskabet Muckadell var en bunden besiddelse, det vil sige, hele grevskabet skulle overgå udelt fra far til den ældste søn inden for slægten. De særlige arveregler gjorde blandt andet, at der intet frasalg skete af fæstegodset under grevskabet Muckadell. Man var fæstebønder her helt frem til 1916-1918, for først på det tidspunkt blev fæstegodset frasolgt.

Et kig i arkivet

Vores folkemindesamlinger og lokalarkiver er fyldt med historier om folk og fæ, der har haft og har betydning for vores landsbyer og lokalsamfund i dag.

Vi har bedt arkiverne dykke ned i de mest dramatiske, spændende og interessante fortællinger for at kunne dele dem med jer læsere.

Lokalarkiverne og folkemindesamlingerne bidrager på skift med historier fra vores lokalområder.

Annonce

Udstykket i 20 lodder

I 1919 kom lensafløsningsloven, der fastsatte bestemmelser for, hvordan bl.a. grevskaber og baronier skulle overgå til fri ejendom for besidderne. Blandt andet skulle der betales en afgift til staten på 25 procent af ejendomsværdien, og desuden skulle besidderne overdrage en tredjedel af jordarealet til oprettelse af statshusmandsbrug.

Statshusmandsbrug var mindre landbrug, der blev oprettet med forskellige former for statslig støtte.

For grevskabet Muckadell blev resultatet, at man valgte af afstå alle Ølstedgårds jorde til Statens Jordlovsudvalg, der efterfølgende i 1925 udstykkede Ølstedgård i 20 lodder - på 14 af dem blev der bygget statshuse, og de resterende lodder blev tillagt eksisterende ejendomme i Ølsted.

Tilbage var selve gårdsanlægget med en fritliggende hovedbygning og store avlsbygninger, som stammede fra 1850-1851, hvor gården blev genopført efter en brand. Hele den gamle firlængede stråtækte herregård var totalt nedbrændt ved lynnedslag under et kraftigt tordenvejr 22. april 1850.

De store avlsbygninger blev efter frasalget af Ølstedgårds jorde nedbrudt og materialerne udbudt til salg, så tilbage blev kun hovedbygningen.

Annonce

"Elmehøjen" rykkede ind

I 1934 solgte Muckadell hovedbygningen til fru Drude Jørgensen, Fyns Forsamlingshus. Hun døde i 1941, hvorefter hendes arvinger solgte hovedbygningen i 1944 til Edith Aas, der i 1950 solgte til Sander Mortensen, som indrettede Ølstedgård til privat syge-/plejehjem.

Efter 36 år lukkede Sander Mortensen syge-/plejehjemmet i 1986 og solgte Ølstedgård året efter. Et par år senere blev Ølstedgård købt af Rudolf Steiner-hjemmet ”Elmehøjen” (1989) for at indrette bosted for udviklingshæmmede børn og unge på den tidligere herregård.

Det har med årene udviklet sig til Landsbyfællesskabet Ølsted, som nu består af fire selvstændige institutioner på og omkring Ølstedgård, med opholdssted og arbejdsfællesskab for udviklingshæmmede og sent udviklede børn, unge og voksne.

Landsbyfællesskabet Ølsted fik i december 2019 tildelt årets handicappris i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Midtfyns Posten

Caféquiz på Gluds Café

Midtfyns Posten

SF har valgt ny bestyrelse

Annonce