Annonce
Midtfyns Posten

Et kig i arkivet: Lærer Lomholt sørgede for fest og foredrag i Nr. Broby

Den 70-årige Mads Lomholt blev ansat som lærer på den nyindviede Nr. Broby Friskole. Foto: Nr. Broby Lokalhistoriske Arkiv
Lærer Mads Lomholt var med til at bringe en masse godt til Nr. Broby, og blandt andet tog han initiativ til stiftelsen af Nr. Broby Foredragsforening i 1880.
Annonce

Nr. Broby: Den kun 21-årige lærer Mads Lomholt var sammen med hustruen Karen kommet til Nr. Broby i 1859 som lærer ved Nr. Broby Skole. Allerede året efter blev skoledistriktet opdelt, og der blev bygget skole i Vøjstrup, hvor Mads Lomholt blev enelærer.

I juni 1863 var lærer Lomholt til grundlovsmøde i Ringe. Svendborg Amtstidende gav den 9. juni en udførlig beretning om den store folkefest i Ringe, som havde godt 4000 deltagere.

Da Lomholt vandrede 22 km (!) hjem derfra, fik han den tanke, at han også ville holde sådanne møder i Nørre Broby.

Der var ikke langt fra tanke til handling, så han fik gode mænd på egnen til at være med på ideen. Provst Balslev i Nr. Broby gav tilladelse til, at festen kunne holdes på en åben plads under store bøge i Præsteskoven. Og i Fyens Stiftstidende den 10. september 1863 blev indbydelsen til Folkefest i Præsteskoven i Nr. Broby trykt.

Fyens Stiftstidende bragte den 10. september 1863 indbydelsen til folkefest i Præsteskoven i Nr. Broby. Foto: Nr. Broby Lokalhistoriske Arkiv

Til folkefesten i Præsteskoven var der i følge fyldige avisreferater mellem 1500 og 1600 deltagere. Den gode stemning og de inspirerende foredrag gav Lomholt (og de øvrige initiativtagere) blod på tanden, og flere foredragsmøder blev holdt.

Lærer Lomholt tog initiativ til stiftelsen af Nørre Broby Foredragsforening i 1880, og han var formand for den i over 30 år.

Sønderjyden Morten Eskesen, som var nær ven med friskolemanden Kold, og Mads Lomholt fik også den for genforeningen så vigtige H.P. Hanssen til Nr. Broby for at holde foredrag

Annonce

Lomholt og Sønderjylland

Lomholt var ivrig forkæmper for Sønderjydernes sag, Lomholt berettede:

Nederlaget i 1864 og Sønderjyllands tab ramte mig også i min inderste hjerterod. Derfor har også nordslesvigernes savn og smerte været en smerte for mig lige siden. Deres håb om en befrielsesdag for fremmedherredømmet og genforening med moderlandet deler jeg med dem og andre gode danske mænd og kvinder, trods de mørke udsigter. Som følge deraf har det været og er mig en trang at yde mit lille bidrag til at styrke danskheden ”derovre” ved at samle bidrag i min kreds til dermed at støtte Sønderjylland.

Lomholt og bestyrelsen for foredragsforeningen sørgede for, at der blev holdt adskillige indsamlinger, f.eks. til SS, også kaldet Den sønderjyske sprogsag, hvor Morten Eskesen var formand. SS samlede ind, så unge sønderjyder på den anden side Kongeåen kunne komme til Danmark på højskoleophold.

Et kig i arkivet

Vores folkemindesamlinger og lokalarkiver er fyldt med historier om folk og fæ, der har haft og har betydning for vores landsbyer og lokalsamfund i dag.

Vi har bedt arkiverne dykke ned i de mest dramatiske, spændende og interessante fortællinger for at kunne dele dem med jer læsere.

Lokalarkiverne og folkemindesamlingerne bidrager på skift med historier fra vores lokalområder.

Lomholt var en karismatisk person og en dygtig organisator, siden han både var en velrenommeret skolelærer og formand/kasserer i adskillige bestyrelser - samt særdeles aktiv i friskoleforeningen, hvorved han skaffede mange foredragsholdere. På lokalhistorisk arkiv har vi protokol for tidsrummet 1885-1909, og det fremgår, at der blev holdt 275 foredrag af 100 foredragsholdere! Tænk, en aktivitet.

Annonce

Nr. Broby Friskole

Fyns Venstreblad skrev 20. december 1909:

"Til foråret tager Lærer Lomholt sin afsked som folkeskolelærer, og samtidig vil friskolen stå færdig. Her vil lærer Lomholt, der trods sine 70 år endnu er en livlig, interesseret og dygtig skolemand, så flytte ind og fortsætte den gerning, som han har fået så inderlig kær."

Den 70-årige Mads Lomholt blev ansat som lærer på den nyindviede Nr. Broby Friskole, det samme gjorde datteren Kirstine. Da det var et ønske, at der skulle være efterskolearbejde ved skolen, blev cand.phil. Mads Holmgaard ansat, han giftede sig i 1911 med Kirstine, og fra 1912 blev han friskolens bestyrer.

Mads Lomholt døde som næsten 90-årig i 1928 og blev begravet på Nr. Broby Kirkegård ved siden af hustruen Karen, som var død i 1907.

Såfremt man ønsker at vide mere, vil der i årsskriftet for 2020 være en større artikel om Lomholt og Foredragsforeningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Midtfyns Posten

En god kammerat: 14-årige Cecilie fra Risøhøj Håndbold er nomineret til kammeratskabspris og kan vinde 25.000 kr. til sit hold

Annonce