Annonce
Midtfyns Posten

Nyudnævnt konge og dronning indviede Brobyværk Station: 65 år siden nedlæggelse er der stadig tydelige spor efter Broby-banen

Brobyværk Station særdeles festlig pyntet til Broby-banens indvielse og kongebesøget 2. oktober 1906. Foto: Sønder Broby Lokalhistoriske Arkiv
Til indvielsen af Brobyværk Station i 1903 havde banens ledelse fået tilsagn om deltagelse af ingen ringere end Danmarks regentpar, Frederik 8. og Lovisa, der tidligere på året i januar måned var blevet konge og dronning.
Annonce

I dette forår var det 65 år siden, man for sidste gang kunne hoppe på toget på Brobyværk Station og enten komme mod syd til Faaborg eller mod nord til Odense. Det var slut 22. maj 1954, da det sidste tog kørte på Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbanen - kaldet Broby-banen.

Nu så mange år efter Broby-banens nedlæggelse er det stadig muligt at finde flere spor i landskabet efter banen, og flere af stationsbygningerne er ligeledes bevaret. Det gælder også Brobyværk Station, som ligger på det, som i dag hedder Kastanievej og er privat beboelse.

I lighed med de andre stationer ved Broby-banen var også Brobyværk Station tegnet af arkitekt Emanuel Monberg, København. Stationerne blev alle bygget i foråret og sommeren 1906 af lokale håndværksmestre og opført i røde mursten med de karakteristiske hvide striber på langs i murværket. Brobyværk Station var af den store type på 118 kvadretmeter, indrettet med ventesal, kontor og bolig for stationsforstanderen. Stationsforstanderboligen bestod i stueplan af tre værelser samt køkken og spisekammer og en forstue med trappe til 1. sal med yderligere to værelser. Dertil et udhus med brændselsrum, vaskerum og retirade/lokum.

Brobyværk Station blev anlagt cirka en halv kilometer nord for landsbyen, hvor den lå næsten helt for sig selv. Ved stationen var pakhus ud mod hovedsporet, der var et læssespor samt et cirka 90 meter langt omløbsspor. Desuden var der svine- og kreaturfold, ramper, signalmast samt telefonforbindelse. Alt var klar til banens indvielse.

Et kig i arkivet

Vores folkemindesamlinger og lokalarkiver er fyldt med historier om folk og fæ, der har haft og har betydning for vores landsbyer og lokalsamfund i dag.

Vi har bedt arkiverne dykke ned i de mest dramatiske, spændende og interessante fortællinger for at kunne dele dem med jer læsere.

Lokalarkiverne og folkemindesamlingerne bidrager på skift med historier fra vores lokalområder.

Annonce

Fint besøg

Under stor festivitas blev Odense-Nørre Broby-Faaborg Jernbanen indviet tirsdag 2. oktober 1906.

Til indvielsen havde banens ledelse fået tilsagn om deltagelse af ingen ringere end Danmarks regentpar, Frederik 8. og Lovisa, der tidligere på året i januar måned var blevet konge og dronning.

På den tid var det sjældent med kongedeltagelse i åbningsfestligheder, men det nye kongepar ville gerne i kontakt med befolkningen og administrationen rundt om i landet.

Ingen anden privatbane havde på det tidspunkt haft så mange fine gæster til indvielse. Foruden kongeparret var det også konsejlspræsident J. C. Christensen og trafikminister Svend Høgsbro, de fynske amtmænd, banens direktion, by- og sognerådsmedlemmer samt mange flere fine gæster.

Det er forståeligt, at alle anstrengelser blev gjort for at gøre dagen så vellykket som muligt, efter mange års arbejde og diskussion om at få en jernbane til dette område af Fyn. På alle banens stationer var der derfor festligt pyntet med flag, guirlander, æresporte og blomster. Ved mange af stationerne standsede indvielsestoget, der også var flot pyntet med flag og guirlander, og der blev budt velkommen og holdt mange taler for kongeparret og for den nye bane.

Annonce

Sønderbroby Sogn og kongebesøget

Ved Brobyværk Station var det sognerådsformanden C. Jacobsen fra Erenbjerggård, der holdt talen til gæsterne, og den lød ifølge avisens gengivelse:

”Jeg vil paa Sønderbroby Kommunes Vegne hilse Deres Majestæder hjertelig Velkommen. Det er os en stor Glæde, at Deres Majestæder har bevist os den store Ære at overvære Aabningen ved denne vor nye Bane her imellem Odense og Faaborg, og vi er meget taknemlige derfor og for selve Banens Anlæg.Jeg vil haabe, den maa bringe Lykke og højne Egnen herind igjennem Landet, og den vil naturligvis blive til stor Behagelighed for Egnens Beboere og Befolkning.Til Gjengjæld tør jeg forsikkre Deres Majestæt om, at vi vil være og blive Kongen tro og lydige Undersaatter.Og saa vil jeg ønske Deres Majestæt med Dronningen et langt og lykkeligt Regjeringsliv over vort kjære gamle Danmark.Sluttelig vil jeg opfordre Forsamlingen til at udbringe et kraftigt Leve for Deres Majestæter Kong Frederik den 8de og Hans Dronning. De skal leve!”

Småpiger overrakte herefter dronningen en prægtig blomsterbuket, der var ombundet med smukke dannebrogsfarvede bånd.

En masse mennesker var mødt frem for at deltage i indvielsen, selvfølgelig var skolebørnene der samt den lokale våbenbrødreforening med fane. Kongen hilste personligt på hver af de gamle krigere.

Brobyværk Station var pyntet ekstra festlig op med en flot portal med kongens kronede monogram øverst, granguirlander, blomster, en mængde flag, rød løber og så videre. Her var et lidt længere ophold. Det har formentlig været særdeles velvalgt, at lensgrevinde Schaffalitzky de Muckadell fra Brobygård her indbød hele selskabet på te i stationens festligt smykkede ventesal.

Den prægtige udsmykning af stationen og en del af byen var udført af lokale borgere under ledelse af lensgrevinde Schaffalitzky de Muckadell fra Brobygård. Det var også lensgrevinden, der havde indkøbt den røde løber med et fint mønster, og som bagefter fik de 70 centimeters brede tæppebaner syet sammen til et tæppe til en stue på Brobygård.

Efter cirka 20 minutter kørte indvielsestoget med de mange gæster videre mod Nr. Broby. Hele det store arrangement i anledning af banens indvielse var forløbet på bedste måde, og den store glæde og forhåbningerne til den nye bane var ikke ødelagt af, at det en stor del af dagen var regnvejr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce