Annonce
Midtfyns Posten

Sådan gik det til, at Brobyværk fik et andelsmejeri

Brobyværk Andelsmejeri fotograferet omkring år 1915. Foto: Sønder Broby Lokalhistoriske Arkiv
Det var ikke helt let at finde en byggegrund, da bønderne i Sønder Broby Sogn i januar 1887 fandt ud af, at de ville have et andels-mejeri i sognet.
Annonce

Sønder Broby: Da bønderne i Sønder Broby Sogn i januar 1887 vedtog, at nu skulle der oprettes et mejeri her i sognet, var en af de få muligheder for en byggegrund til mejeriet at købe et jordstykke af købmand P. Jørgensen.

Langt størstedelen af al jord i sognet var på det tidspunkt ejet af grevskabet Muckadell, og hovedparten af gårdene og husene var fæstere under grevskabet.

Annonce

En lille enklave

Det jordstykke, som der var mulighed for at købe af købmanden, havde han i 1870 købt på en offentlig auktion over en del af Sønder Broby Præstegårds jorder. Det var de jordstykker, som var beliggende vest for Odense Å. Præstegårdens jorder og jorden tilhørende skolen var nærmest de eneste jorder i byen, der ikke var ejet af grevskabet.

Et kig i arkivet

Vores folkemindesamlinger og lokalarkiver er fyldt med historier om folk og fæ, der har haft og har betydning for vores landsbyer og lokalsamfund i dag.

Vi har bedt arkiverne dykke ned i de mest dramatiske, spændende og interessante fortællinger for at kunne dele dem med jer læsere.

Lokalarkiverne og folkemindesamlingerne bidrager på skift med historier fra vores lokalområder.

Der var altså ikke mange muligheder, og derfor kom mejeriet til at ligge på det, der i dag har adressen Skovvej 7, som dengang i 1887 har været uden for landsbyen, for stedet var slet ikke sammenhængende med landsbyen. Det har været en lille enklave på nogle få bebyggelser på den tidligere præstegårdsjord, og først efter 1917, hvor landsbyen fik selveje, blev området langsomt sammenhængende med landsbyen.

Den 6. juni 1887 var et nybygget mejeri klar til at modtage den første mælk fra andelshaverne. Fra begyndelsen var der tegnet 296 andele, idet der kunne tegnes en andel pr. ko. Der var lidt begyndervanskeligheder, som dog blev løst, og relativt hurtigt var mejeriet i god gænge. Smørkvaliteten var god, og smørret kunne sælges til toppris. Det betød en vækst i leverandører, som nu også ønskede at tegne andele og være med i mejeriet. I 1916 var der 86 leverandører med 580 køer.

Annonce

50-års jubilæum blev fejret

I 1937 blev 50-års jubilæet behørigt fejret med æresporte ved mejeriet, og mælkekuskene kom med deres fint pyntede vogne og heste. Om aftenen var der fest på Brobyværk Kro, deltagerne betalte selv tre kroner pr. kuvert.

Brobyværk Andelsmejeri fejrede 50-års jubilæum i 1937. Foto: Sønder Broby Lokalhistoriske Arkiv

2. Verdenskrig fra 1940 til 1945 betød store udfordringer på mange måder, bl.a. var det vanskeligt at skaffe brændsel nok, så i stedet for at fyre med kul måtte man bruge tørv.


I 1937 blev 50-års jubilæet behørigt fejret med æresporte ved mejeriet, og mælkekuskene kom med deres fint pyntede vogne og heste. Om aftenen var der fest på Brobyværk Kro, deltagerne betalte selv tre kroner pr. kuvert.

Fra artiklen


Efter krigen steg mælkemængden ret hurtigt, da det blev muligt at skaffe bedre foder til køerne. I 1947 var mejeriets ostelagerrum blevet for lille. Der var behov for mere plads, så ostene kunne lagres i den fornødne tid. Et forslag fra bestyrelsen om at optage et lån og bygge nyt ostelager blev forkastet af andelshaverne. Dette blev begyndelsen til nedlæggelsen. Hurtigt fremkom forslag om at slutte sig til Nr. Broby Mejeri, og da først en del andelshavere fra Tørringe havde tilsluttet sig mejeriet i Nr. Broby, blev grundlaget for Brobyværk Mejeri ringere.

På en ekstraordinær generalforsamling i juni 1949 var der de krævede tre fjerdedele stemmer for en nedlægning. Andelshaverne søgte nu samlet om optagelse i Nr. Broby Mejeri, og den 1. oktober 1949 blev Brobyværk Andelsmejeri nedlagt. Efter mejeriets nedlæggelse var der i en årrække trælasthandel i bygningen. De seneste mange år har der været fodklinik og privatbeboelse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Midtfyns Posten

10.000 julelys i Sdr. Nærå

Midtfyns Posten

Åben datastue i Husmandsstedet

Annonce