Annonce
Midtsyd

Vildt: Branderup-elever slår et slag for biodiversiteten

- Vores naturprojekt skulle egentlig gå i gang i slutningen af februar, men på grund af pandemien er det uvist, om vi kan komme i gang til tiden, siger Joan Emiliussen. Hun håber, at projektet kan brede sig til resten af Branderup. Foto: Thomas Holl
De 112 elever på Branderup Friskole skal i forårsmånederne arbejde med at omlægge en stor del af skolens område til vild natur. Men coronaen driller.
Annonce

Branderup: På Branderup Friskole skal de 112 elever og lærerne i forårsmånederne arbejde med at omlægge en stor del af skolens område til vild natur.

Projektet, der har navnet "Vild med vildt", tager udgangspunkt i et af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling for mennesker og den planet, vi bor på. Målet har overskriften ”Livet på land” og handler blandt andet om at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og forhindre udryddelse af truede dyrearter.

- Ikke kun i Danmark, men i hele verden er der store tab i den biologiske mangfoldighed, siger skoleleder Joan Emiliussen og fortsætter:

- Miljøministeriets overvågningsprogram for vandmiljø og natur viser, at levesteder for dyr forringes, og at der alene i Danmark er 369 dyrearter, der er kritisk truede. Så vi vil arbejde med de økologiske processer og med at bevare arternes levesteder – og skabe nye. Det handler med andre ord om at tage ansvar.

Annonce

Insekthoteller og vilde blomster

Blandt andet skal et større areal nær skolen omlægges til naturgrund med vilde græsarter og vilde blomster. Eleverne vil også opsætte stærekasser og insekthoteller, etablere højbede til nyttige planter, plante træer og buske, som kan fremme dyrs betingelser, etablere skolehaver med spiselige planter samt på udvalgte steder dekorere skolens ydervægge med FN’s verdensmål.

Coronaen har dog ikke gjort tingene nemme for skolefolkene.

- Projektet skulle egentlig gå i gang i slutningen af februar, men på grund af pandemien er det uvist, om vi kan komme i gang til tiden, siger Joan Emiliussen.

Annonce

Måske også i resten af byen

Hun håber, at projektet ikke kun vil begrænse sig til friskolens område.

På Branderup Friskole arbejder elever og lærere med FN's 17 verdensmål i flere forskellige sammenhænge.

Skolen er desuden tilknyttet Grøn Skole. Det er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling, hvor natur, miljø og udeliv er centrale omdrejningspunkter.

- Vi har planlagt et samarbejde med Branderup Lokalråd, som dog også er blevet udsat på grund af coronaen. Men det kunne være interessant, hvis projektet også kunne brede sig til resten af Branderup, siger skolelederen.

Joan Emiliussen fortæller i øvrigt, at friskolen flere gange har forsøgt at etablere kontakt med Tønder Kommune med henblik på et samarbejde.

- Det er dog ikke lykkedes, og derfor er vi gået i gang på egen hånd. Men vi har fået skabt en god kontakt til kommunens naturvejledere, der har besøgt os, og som bliver en del af undervisningen og de praktiske opgaver i løbet af foråret og sommeren. Hvis altså alt kommer til at gå efter planen, siger hun.

Joan Emiliussen vurderer, at naturprojektet kan realiseres for godt 30.000 kroner.

- Vi har søgt mange fonde og har desuden fået en del ting forærende, blandt andet blomsterfrø og planter, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Midtsyd

Året der gik

Midtsyd

Året der gik

Annonce