Annonce
Ønskeliste

Her er lokaludvalgets ønsker til budgettet: Flere toiletter og støtte til lokale aktører

Annonce

I en bydel hvor mennesker bor tæt sammen og færdes på gader og stræder, hvor ældre, unge og dem midt i mellem bruger byrummet 24/7, så vil der altid være både udbedringer, nye behov og drift, som skal tages med i overvejelserne, når man som lokaludvalg skal skitsere de kommende budgetønsker.

Det er snart tid til at forhandle det kommende budget på plads på Københavns Rådhus. Nørrebro Lokaludvalg har derfor set sig lidt omkring og i samarbejde med bydelen skitseret en række tiltag, der imødekommer længerevarende lokale ønsker, løser udfordringer og indfrier potentialer på Nørrebro.

Nye penge til Muhabet og Folkets Hus

Sjællandsgade Bad har i dag en driftsaftale på 2.032.000, som udløber ved udgangen af 2020. Her skal der skal laves en ny driftsaftale for 2021-2024. Københavns Kommune ejer bygningen og betaler for leje og forbrug, samt et mindre driftstilskud mod at foreningen driver stedet, primært på frivillig basis.

- Udover lidt flere midler til driften af huset er der også akut behov for renovering af ventilator og vinduer i den gamle fredede badeanstalt, skriver lokaludvalget.

Muhabet et aktivitets- og værested på Nørrebro med fokus på psykisk syge og traumatiserede flygtninge og indvandrere. Her søges en fast driftsbevilling på 2,2 millioner kroner årligt.

- Muhabet har igennem de sidste 15 år haft meget stor succes med at nå en meget sårbar og dobbelt udsat målgruppe blandt Københavns borgere, som andre væresteder ikke når, skriver lokaludvalget.

Folkets Hus, et åbent brugerstyret kulturhus på Indre Nørrebro. Siden 2014 har Københavns Kommune bevilget et driftstilskud til Fonden for de Åbne Rum, der administrer Folkets Hus. Puljen til alternative kulturhuse, som omfatter tilskuddene til Folkets Hus og Ungdomshuset, udløber med udgangen af 2020.

Nørrebro Lokaludvalg peger på, at puljen til alternative kulturhuse forlænges, så Folkets Hus kan forsætte sine aktiviteter på Nørrebro. Det kræver, at der bliver afsat en pulje på 2,8 millioner kroner til alternative kulturhuse.

Aktivitetscenter Baldersgade er en selvejende institution, der har eksisteret siden 1973 på driftsoverenskomst med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Aktivitetscenteret er en del af kommunens sundhedsfremmende og forebyggende indsats til +65 københavnere. Der ligger et effektiviseringsforslag i SUF om lukning af aktivitetscenteret med tilbud om, at medlemmerne i stedet kan benytte tilbud på Sølund.

- Aktivitetscenteret i Baldersgade har en afgørende betydning for de 170 medlemmer, der er lokale, sårbare ældre, der i mange tilfælde er ramt af ensomhed og har brug for en grad af støtte for at indgå i aktiviteter. Her peges der på en fast driftsbevilling på 4,5 mio kr. årligt, skriver Nørrebro Lokaludvalg.

Flere skraldespande og offentlige toiletter i Nørrebroparken og på Dronning Louises Bro

Nørrebro Lokaludvalg har de sidste år modtaget rigtig mange henvendelser fra naboer og brugere af Nørrebroparken om urinering og store mængder af skrald i Nørrebroparken. Derfor er et ekstra toilet i Nørrebroparken og flere skraldespande også en prioritet på budgettet 2021.

Det samme gør sig gældende på Dronning Louises Bro, hvor et toilet forhåbentlig kan forhindre de grønne områder og cykeltunnelerne i at blive brugt som ufrivilligt toilet.

Midler til at gennemføre de grønne tiltag fra Helhedsplanen for De Gamles By

Der sker store ændring i De Gamles By for tiden. De mange tiltag skal følges op økonomisk, mener Nørrebro Lokaludvalg. Foto: Benedicte Lorenzen

I Helhedsplanen for De Gamles By er der beskrevet en række tiltag, der skal sikre og forbedre det grønne i De Gamles By. Det drejer sig blandt andet om en støjmur ud mod Tagensvej, kantzone ud mod Møllegade, belysning og opgradering af det grønne. Helhedsplanen er godkendt, men der er ikke afsat midler til at udføre tiltagene fra planen.

- Det er altafgørende for balancen i De Gamles By, at de grønne tiltag fra planen følges op økonomisk, særlig nu i forbindelse med de to store byggerier i området, vurderer Nørrebro Lokaludvalg på deres ønskeliste.

Ud over ovennævnte ønsker lokaludvalget sig også:

– En lokal fritidskoordinator
– Fritidens Hus på Ydre Nørrebro
– Ekstra midler til fælles aktivitetshus i Mimersparken
– Opgradering af belysning på de eksisterende kunstgræsbaner i Nørrebroparken
– Trafiksikring af Rådmandsgade og Mimersgade

Læs mere om punkterne på lokaludvalgets hjemmeside her

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
POLITIK

Graffiti på den gule mur koster hvert år en kvart million: - Det er spild af folks penge

Annonce