Annonce
Børneliv

Syv års kamp for et nyt skolehavehus kan snart være forbi:  Nu går den ikke længere

Nuværende skolehavehus. Penge til etablering af et nyt hus er på ønskelisten til dette års budgetforhandlinger. Foto: Bispebjerg Lokaludvalg
I syv år er der kæmpet for at få penge til et nyt skolehavehus, så flere børn og unge kan blive undervist i tidssvarende rammer.
Annonce

Både formand for Københavns Skolehaver Camilla Friedrichsen, Bispebjerg Lokaludvalg og rigtig mange børn og voksne holder lige nu vejret. For er der noget de brændende ønsker sig, så er det et nyt skolehavehus. Lige nu står et sådant hus øverst på den liste, som Bispebjerg Lokaludvalg inden længe sender til Københavns Kommune forbindelse med Overførselssagen 2020/2021.


Vi beder ikke om at få forgyldte vandhaner, men tidssvarende rammer at undervise i. Vi har ganske enkelt brug for bedre forhold for børn og voksne. Lige nu står vi med et undervisningslokale uden dagslys.

Camilla Friedrichsen, som leder skolehaverne.


De sidste 7 år har lokaludvalget arbejdet på, at der blev bygget et undervisningslokale i skolehaverne til de omkring 4000 børn, der hvert år er igennem et undervisningsforløb i de unikke skolehaver på Bispebjerg Bakke. De mangler fortsat et sted, hvor de kan undervise og være indendørs, når vejret viser tænder.

- Vi beder ikke om at få forgyldte vandhaner, men tidssvarende rammer at undervise i. Vi har ganske enkelt brug for bedre forhold for børn og voksne. Lige nu står vi med et undervisningslokale uden dagslys, fortæller Camilla Friedrichsen.

Annonce

Derfor er det så vigtigt

Camilla Friedrichsen fortæller, at efter coronas første bølge fik rigtig mange øjnene op for, hvad et uderum kan. Det har ikke gjort efterspørgslen mindre. Men også før corona har skolehaverne oplevet en fordobling af efterspørgslen gennem de sidste 5-7 år.

- Vi vil så gerne kunne tilbyde endnu flere en skolehave-oplevelse, hvilket et nyt hus vil gøre muligt. Det er vigtigt for børns trivsel og rent læringsmæssigt. Børn bliver gladere og klogere af at være i skolehaven, siger Camilla Friedrichsen.

Over 25.000 børn, unge, forældre som gamle, besøger og bruger hvert år de unikke skolehaver. Og lederen af skolehaverne beretter, hvordan de glædeligt tager i mod alle, der kommer forbi. Men hun understreger også, at de fortjener bedre rammer.

Planen er, at hvis der bliver tilkendt penge til et nyt skolehavehus, så vil det også blive et sted, som lokalområdet vil kunne drage nytte af. Det vil kunne bruges af foreninger, til afholdelse af kurser og andre arrangementer.

Prisen for projektet med opførelse af et nyt skolehavehus ligger på cirka 5 millioner kroner.

Bispebjerg Lokaludvalgs ønsker til overførelsessagen 2020/2021

Skolehavehuset: Opførelsen af et nyt skolehavehus på Bispebjerg Bakke.  Prisen er cirka 5 millioner.

Tryghedspartnerskab: Som besluttet på lokaludvalgsmødet den 17. december skal der arbejdes på, at der bliver etableret endnu et Tryghedspartnerskab der kan arbejde med tryghed i hele bydelen. Der er således et ønske om at dette Tryghedspartnerskab bliver lokal bemandet med halvtids eller fuldtidsstilling.

Udvidelse af P-Zone: Efter indførelse af P-Zone syd for Tomsgårdsvej er parkeringen i stort omfang flyttet til nord for Tomsgårdsvej. Bymiljøudvalget har modtaget henvendelser fra lokale beboerforeninger om problemstillingen.
En udvidelse af den nuværende tidsbegrænsede zone NV til også at omfatte fx Genforeningspladsen, Hvidkildevej mv samt området Borups Alle, Sokkelundsvej, Skoleholdervej har Teknik- og Miljøforvaltningen anslået vil koste omkring 0,4 mio. kr. i anlægsomkostninger til projektledelse og etablering af skiltning. Det medfører årlige driftsomkostninger på cirka 2,7 mio. kr. til administration af parkeringsordningen og parkeringskontrol.

Toilet til Lundehustorvet: Der ønskes midler til etablering af et offentligt toilet på Lundehustorvet i Bispebjerg. Der er i Budget 2020 afsat midler til etablering af selve Lundehustorvet. Der er stort lokalt ønske om at tilføre det kommende torv et offentligt toilet, som vil sikre at det samlet set bliver et succesfuldt projekt. Afsættes der midler i overførselssagen til et toilet vil det kunne projekteres og anlægges samtidigt med anlæg af Lundehustorvet, hvorved udgifter formindskes væsentligt. Anlægsøkonomi: 1.550.000. Drift: 250.000

Lersøkilden: Lersøparken har oprindeligt haft en kilde, som sprang i parken. Siden er kilden rørlagt og det rene vand føres til kloak. Ønsket er at få brugt det rene vand på fornuftig vis, og ikke benytte den kloakkapacitet som i forvejen er under hårdt pres under skybrudssituationer. I denne overførselssag søges der midler til projekteringen. Projektering og undersøgelser: 1 million kroner

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce