Annonce
Byggeskader

Trine er rasende over nyt Lidl-byggeri: Loft slår revner

Opførelse af ny Lidl butik på Peter Rørdams Vej 2-4 i Nordvest. Foto: Rebecca Veinø Johansen
Støj og vibrationer fra opførelsen af en ny Lidl-butik har skabt store gener for naboerne omkring byggeriet. Mange er ikke blevet varslet i tide og kan derfor ikke dokumentere, at det er byggeriet, der har været skyld i skader på deres boliger.
Annonce

Lyden af dybe dunk fra spuns-nedslag har de sidste par uger forplantet sig i Nordvest. Det kan mærkes dybt i kroppen, når man går forbi byggepladsen.

For dem, der bor der, er det straks værre. De kan se, loftet slå revner, glassene klirre, og billederne falde ned fra væggen.

Der bliver lige nu bygget på hjørnet af  Peter Rørdams Vej og Tuborgvej. Byggeriet forventes at tage halvandet år. Til den tid vil der stå en spritny Lidl-butik og en række ungdomsboliger klar på grunden.Nu slår vores loft revner, og vi kan ikke dokumentere, at skaderne skyldes nedslagene. Det er umuligt at være hjemme, mens spuns-arbejdet finder sted, da vibrationerne går lige ind i kroppen.

Trine, beboer tæt på byggepladsen


En del af byggeprocessen går blandt andet ud på at banke spuns i undergrunden. En støjende proces med store vibrationer.

Annonce

Ingen varsling

Trine bor så tæt på byggepladsen, som man kan. Hun har set, hvordan familiens lejlighed er begyndt at krakelere i loftet på grund af de voldsomme vibrationer fra de gentagende spuns-nedslag. Noget der har stået på siden byggeriets start.

- Havde vi vidst, at der skulle bankes spuns i jorden så tæt på vores lejlighed, havde vi straks taget vores forholdsregler. Men vi har ikke modtaget den ellers lovpligtige varsling. Nu slår vores loft revner, og vi kan ikke dokumentere, at skaderne skyldes nedslagene. Det er umuligt at være hjemme, mens spuns-arbejdet finder sted, da vibrationerne går lige ind i kroppen, siger Trine.

Annonce

Ingen tager ansvar

Det har ikke været let for Trine at finde frem til den entreprenør, som Lidl har hyret ind til at opføre byggeriet. Det er god kutyme at sætte et stort skilt op med information om byggeriets formål, og ikke mindst hvem der står for byggeriet. I det her tilfælde et bevidst fravalg fra entreprenørens side.

Opførelse af ny Lidl butik på Peter Rørdams  Vej 2-4 i Nordvest. Foto: Rebecca Veinø Johansen

I første omgang kontaktede Trine Lidls hovedkontor. Her blev hun ikke klogere. De ønskede ikke at oplyse navnet på entreprenøren. Hun fortsatte mod Københavns Kommune, som i denne sag hurtigt fralagde sig ethvert ansvar. Her er der nemlig tale om et egenretsligt anliggende, altså opførelse af en bygning på privat grund. Teknik- og miljøforvaltningen skal i dette tilfælde blot stå for godkendelse af diverse byggetilladelser.

Trine forsøgte i desperation også at kontakte politiet, da støj og vibrationer var så voldsomme, at familien ikke kunne være i hjemmet. Politiet henviste hende retur til teknik- og miljøforvaltningen.

Annonce

Vi følger alle regler

Nu er entreprenøren identificeret. Dette via et lille skilt ophængt på indersiden af skærmvæggen til byggepladsen - ikke just et sted for menig mand.

Vi har spurgt entreprenørfirmaet Ole Ibsen A/S, om det kan være rigtigt, at man kan udføre et så voldsomt stykke arbejde uden at varsle.

- Vi har haft et eksternt firma til at udføre varsling af det igangværende spunsarbejde, ligesom et andet firma er hyret ind til at udføre selve spuns-nedsætningen. Jeg ved, at firmaet har affotograferet hele bygningen, før arbejdet blev igangsat. Og er der ikke skader at se udefra, så kan der heller ikke komme skader indenfor. Jeg ved, at der måles lyd og vibrationer i grundplan ved den pågældende ejendom, så vi til hver en tid kan dokumentere udførelsen af arbejdet. Vi overholder derved alle regler på området, siger Jens S. Jepsen, direktør ved Ole Ibsen A/S.

I forbindelse med spunsarbejdet er maskinen indstillet således, at den slår fra, hvis vibrationerne bliver for svære.

Jens S. Jepsen oplyser, at det faktisk er sket en af dagene. Og at arbejdet måtte ophøre og udføres på en anden måde på den igangværende strækning.

- Det er virkelig uheldigt, at vores spunsarbejde har ramt en hedebølge, hvor flertallet har døre og vinduer stående åben. Jeg kan godt forstå, at det har været træls, men vi kan ikke udføre arbejdet på andre måder, og vi overholder alle reglementer. Vi gør det så hurtigt, vi kan, afslutter Jens S. Jepsen.

Han er ked af, at de første tre uger af et byggeri, der er sat til at vare i halvandet år, og som skal ende med noget godt, får så hård en fødsel. Han forsikrer, at der kommer et stort skilt op i næste uge med deres navn samt byggeriets formål, så det fremadrettet ikke bliver så svært at identificere dem.

Annonce

Beviser skal sikres

- Bankes der spuns i jorden i forbindelse med et byggeri, så er det kutyme at tilrette grænseværdierne for vibrationerne i forhold til bygningens stand. På den måde kan man i højere grad undgå sætningsskader, siger Anders Hagemann, Byggesagkyndig og indehaver af dinbyggerådgiver.dk

I følge Anders Hagemann er sætningsskader på en ejendom påført under spuns-nedsætning, som udgangspunkt hovedentreprenørens ansvar. Her vil man som entreprenør ofte gennemfotografere en bygning inden byggeriets start for at sikre beviser i det omfang, det er muligt. Primært på konstruktioner og udsatte ydermure. Altså ikke inde i hver enkel lejlighed. Her skal nævnes, at Anders Hagemann udtaler sig ud fra generel betragtning og uden indgående kendskab til den konkrete sag.

- Det er fuldstændig umuligt at lave en fuld fotoregistrering, hvor man gennemfotograferer hver enkel lejlighed. Det er noget som en beboer har mulighed for - og bør gøre i det øjeblik, vedkommende modtager et varslingsbrev. For selvom man ikke kan se sætningsskader på ydermure, så kan der stadig komme kosmetiske skader inde i bygningen, siger Anders Hagemann.

Annonce

Hvor skal sagen lande?

Sagen er altså, at Trine og en lang række andre beboere i den tilstødende ejendom ikke har modtaget den lovpligtige varsling, og nu står uden dokumentation - til gengæld har de revner i loftet. Ole Ibsen A/S fastholder, at der har været varslet, hvilket giver anledning til at stille spørgsmålet  "er det blevet gjort godt nok"? Og til slut kan det virkelig være rigtigt, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke kan bistå en borger med ekstern måling af lyd og vibrationer i en sag som denne. Spørgsmålene er mange.

Vi følger sagen.

Trine er et opdigtet navn, da vores kilde ikke ønsker at stå frem med sit rigtige navn. Vi er dog bekendt med hendes identitet på redaktionen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kultur

Suburban danceday i Dansekapellet

Klumme

Tak for dig, Nordvest

Miljø

53 nye elbusser på vej

Annonce