Annonce
Nytirsdag

Nyt stort vådområde er under planlægning

Landbrugsstyrelsen har sagt god for, at Vejen Kommune kan undersøge muligheden for etablering af et vådområde omkring Brem Mose.
Annonce

Rødding: Med klimaforandringerne og stigende nedbørsmængder i vente, kan lodsejere med arealer omkring Brem Mose om nogle år få glæde af, at Vejen Kommune vil undersøge mulighederne for at etablere et vådområde sydøst for Rødding.

Det sker som led i gennemførelse af statens vandplaner om blandt andet vådområdeprojekter, som skal være med til at fjerne kvælstof fra vandmiljøet herunder Vadehavet.

Vejen Kommune har således søgt Landbrugsstyrelsen om tilskud til et stort projekt ved Brem Mose. Ansøgningen er blevet godkendt, og kommunen har nu to år til at gennemføre en forundersøgelse.

Projektområdet ligger sydøst for Rødding og omfatter cirka 54 hektar. Forundersøgelsen skal afgøre mulighederne for at etablere et vådområde, der forbedrer vandmiljøet og naturen og reducerer kvælstofbelastningen til Vadehavet.

I forundersøgelsen skal projektets evne til kvælstoffjernelse og dets betydning for fosforbelastning til overfladevand samt reduktionen af CO2 undersøges.

Vådområdet

Vejen Kommune søgte i august Landbrugsstyrelsen om tilskud til en forundersøgelse af etablering af et vådområde ved Brem Mose.

Tilskuddet er på knap 333.000 kroner.

Vådområdet skal forhindre, at kvælstof strømmer videre ud i Vadehavet, men i stedet blive nedbrudt af bakterier i vådområdet.

En våd eng på 100 meter gange 100 meter svarende til én hektar kan fjerne mere end 100 kilo kvælstof om året.

Annonce

Lodsejeres ønsker

Forundersøgelsen er i sig selv et større projekt, hvor områdets typografi, hydrologi, dræningsanlæg, vandbalance, geologi, jordbundsforhold og arealanvendelse skal beskrives. Bagefter skal en afgrænsning af projektet så fastlægges.

Derudover skal konsekvenserne for flora, fauna og Natura 2000-områder samt alle nødvendige afværgeforanstaltninger og anlægsarbejder beskrives. De omkringliggende ejendommes ejerskab, beliggenhed og driftsform skal også kortlægges.

Herefter skal der udarbejdes en oversigt over lodsejernes ønsker til den fremtidige udnyttelse af arealerne og deres lyst til at være med i projektet.

Hvis forundersøgelsen falder ud med et positivt resultat på alle parametre, vil den danne grundlag for en senere ansøgning om fysisk gennemførelse af projektet.

Tidligere har Vejen Kommune med et millionbeløb i støtte fra Landbrugsstyrelsen også sat gang i et tilsvarende projekt, som skal forvandle et 74 hektar stort område omkring Brændstrup Bæk til et vådområde.

Annonce

Mest læste

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nytirsdag

Trine og Easy er på vej mod toppen

Nytirsdag

Lindab vandt Byggeriets Energipris

Mest læste

Nytirsdag

Naturens Dag ved Jels Voldsted

Nytirsdag

En sten til minde om Æ Kleinbahn

Nytirsdag

Cirkus lagde vejen forbi Enghaven

Nytirsdag

Gymnasterne er klar til en ny sæson

Nytirsdag

Karin har været 30 år på Finnmarken

Nytirsdag

Fubbi tryllebandt børnene

Nytirsdag

Koret er klar igen

Nytirsdag

Så kan der igen danses i hallen

Nytirsdag

Jazztonerne fylder kirkerummet

Nytirsdag

Jan fejrer to årtier ved bassinkanten

Annonce