Annonce
Odder Avis

Byfornyelsesråd i strammere greb

Gylling Mølle fik i 2018 tilsagn om 200.000 kroner i støtte fra byfornyelsespuljen. Da møllen er afhængig af støtte fra andre puljer også, gælder tilsagnet i tre år. Arkivfoto: Morten Pape
Habiliteten skal være i orden, og så skal der ikke være så meget plads til kreativitet, når der skal fordeles penge fra det kommunale byfornyelsesråd.
Annonce

Odder: - Det er da ikke intentionen med forskønnelsespuljen, at man skal kunne få offentlige midler til at vedligeholde en privat ejendom.

John Rosenhøj (DF) lagde ikke fingre imellem, da han mandag argumenterede imod forvaltningen og flertallets indstillinger i behandlingen af to sager om byfornyelsesrådet og byforskønnelsespuljen.

For at skære ned på antallet af ansøgningsrunder og speede udbetalingen af de tildelte projektmidler op, skulle byrådet vedtage en revideret forretningsorden for byfornyelsesrådet. Kriterierne for, hvad man kan få penge til, præciseres endnu mere, så byfornyelsesrådet tildeler midler efter de politiske intentioner. Og endelig skal det sikres, at der er styr på habiliteten i rådet, når pengene skal fordeles.

Derfor blev det i den nye forretningsorden understreget, at hvis et medlem har en ansøgning i puljen, må vedkommende slet ikke deltage i behandlingen af nogen af ansøgningerne. Hidtil har man kun været inhabil i behandlingen af sin egen ansøgning.

- Men der skal da slet ikke udbetales støtte til rådets egne medlemmer. Det er da usmageligt og misbrug af offentlige midler, mente John Rosenhøj.

Det synspunkt fik han dog ikke medhold i.

- Det vil jo ofte være ildsjæle, der går ind i det her råd. Og de bor måske ofte også selv i et hus, der kan leve op til kriterierne. Og vi bor jo i en lille kommune, så det tror jeg, vi må leve med, sagde Marianne Hundebøll (SF).

Byfornyelsesrådet

Byrådet afsatte i 2018 en årlig pulje på 500.000 kroner til forskønnelse af byområder med fokus på oplandsbyer med udpegede kulturmiljøer.

Byfornyelsesrådet består af lokale fagfolk og repræsentanter for lokalrådene.

Rådet modtager ansøgninger og indstiller til miljø-, teknik- og klimaudvalget, hvilke projekter rådet vurderer skal have del i puljen.

Der er hidtil givet støtte på 200.000 kroner til Gylling Mølle, 50.000 kroner til Gylling Forsamlingshus og små 200.000 kroner til Baunsbæk Mejeri i Sondrup.

Annonce

Armslængdeprincippet

Da byfornyelsesrådet blev nedsat i 2018, besluttede byrådet, at der ikke skulle være politikere med i rådet.

- Det gjorde vi ud fra armslængdeprincippet, og det mener jeg stadig, er det rigtige, sagde Ole Lyngby Pedersen (V), der er formand for miljø-, teknik- og klimaudvalget.

Men Marianne Hundebøll er ikke helt sikker på, at det er den rigtige beslutning.

- Vi kunne jo være garanter for, at tingene foregår som de skal, argumenterede Marianne Hundebøll.

Det kan være svært for foreninger at lægge penge ud eller låne dem i banken. Derfor besluttede byrådet, at man fremover får penge samtidig med, at projektet tildeles støtte fra puljen, uanset om det er en privat person eller en forening, der får penge.

- Projekterne kommer ikke i gang, hvis der ikke er nogen penge at starte med, argumenterede Ole Lyngby Pedersen.

Der vil være krav om aflevering af regnskab, ligesom ansøger kan blive mødt med krav om tilbagebetaling, hvis betingelserne for tildelingen ikke er overholdt.

Annonce

Projekter afvist

Det blev også besluttet, at udvalget og forvaltningen skal arbejde med en præcisering af, hvilke retningslinjer for eksempelvis kulturmiljøer, der skal være opfyldt, for at et projekt overhovedet kan komme i betragtning til en del af puljen, der er på 500.000 kroner om året.

Det er byfornyelsesrådet, der behandler ansøgningerne, som så formelt set skal godkendes af det politiske udvalg. Helst uden ændringer, da kommissoriet for byfornyelsesrådet gerne skal være så klart, at der ikke kan være tvivl. Sådan har det bare ikke været.

- For vi har hældt for mange af rådets indstillinger ned af brættet, fordi de simpelthen ikke opfyldte kriterierne, sagde Ole Lyngby Pedersen.

Senest kom tre projekter gennem rådets nåleøje, men kun to blev godkendt af politikerne på mandagens møde.

- Så jeg håber, byfornyelsesrådet hører det her og fuldstændig følger kommissoriet fremadrettet, sagde Kresten Bjerre (R).

Alle undtagen John Rosenhøj stemte for den reviderede forretningsorden. De samme sagde også ja til at tildele 250.000 kroner til udvendig renovering af Randlev gl. skole og 147.000 kroner til renovering af kampestensmure i Skablundgårds staldlænger.

John Rosenhøj var ene om at stemme for sit eget forslag om at stille byfornyelsesrådets aktiviteter i bero.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Skiftedag: Friskole søger ny leder

Odder Avis

Separering i Gylling skal ses efter

Odder Avis

Teaterfornøjelser på vej

Annonce