Annonce
Odder Avis

Dansk Folkeparti går stadig forrest i sikringen af rent drikkevand i Odder Kommune

John Rosenhøj, DF byrådet i Odder

Læserbrev: Dansk Folkeparti går stadig forrest i sikringen af rent drikkevand i Odder Kommune.

Ved  miljø-, teknik- og klimaudvalgets møde 9. februar var BNBO (beskyttelse af boringnære beskyttelsesområder ved drikke vandboringer) igen igen på dagsordenen.

Dette emne har været oppe i mange år, og i den forbindelse var vi ved at være nået til vejs ende og kan udpege de områder, vi ønsker beskyttet.

Men igen-igen blev der lagt op til en tagen til efterretning, fordi Odder Vandværk vil lave tre nye boringer, og så skulle vi vente igen igen med alt BNBO.

Dette ønskede Dansk Folkeparti ikke - tværtimod gik vi forrest- og hele udvalget gik ind for følgende beslutning - at udvalget ønsker:

- At arbejdet med BNBO på bringerne 98.802, 99.305, 99.952 og 99.292 ikke afventer genberegning af Odder Vandværks øvrige nye boringer.

- At der etableres BNBO på de vandværker, hvor BNBO er genberegnet.

- At der gives en orientering om status på næste møde.

Så der skal nu laves BNBO på Dyngby Strands Vandværk, Hundslund Vandværk, Kildepladsen Troldbjerg, Odder Vandværk, Boulstrupværket, Ulvskovværket og Stenkalvens Vandværk.

Det er et stort skridt, vi er nået i forhold til de sidste otte år, men slet ikke langt nok, for jeg er bange for, at ingen lodsejere (landmænd) vil indgå frivillige aftaler om BNBO, ligesom skovrejsning ej heller bliver en mulighed.

Hvis disse forhandlinger ikke ender i tilstrækkelig sikring af grundvandet, vil Dansk Folkeparti se sig nødsaget til at foreslå en ekspropriering af de nødvendige hektar til sikring af vores alle sammens drikkevand.


Dansk Folkeparti vil eventuelt se sig nødsaget til at foreslå en ekspropriering af de nødvendige hektar til sikring af vores alle sammens drikkevand.

John Rosenhøj


Det betyder, at der laves lokalplan for et givet område primært omkring Boulstrup, hvor truslen mod nedsivning er størst - til gavn for almenvellet og midlerne hertil afsættes i budget 2022.

Jeg håber på, at landbruget vil spille frivilligt med her, således vi kan få naturstyrelsen indover og give 50  procent til skovrejsningsprojektet, men jeg tvivler, hvorfor jeg til kommende budget vil få afsat de fornødne midler til en skovrejsning finansieret af Odder Kommune.

Hvis en folkepark til 40-60 millioner kroner kan findes, kan et skovrejsningsprojekt i størrelsesordenen 50-100 millioner kroner også - afhængig af arealstørrelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odder Avis

To veje bliver spærret

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Rallyteam fik god start ved DM

Odder Avis

Ildsjæl nomineret til stor pris

Odder Avis

Stort cykelløb er aflyst

Odder Avis

Motorsport: FN Rally kører videre

Odder Avis

Øv igen: Sondrup Marked aflyser

Annonce