Annonce
Læserbrev

De Konservatives forslag om at genindføre byrådsmedlemmers deltagelse i skolebestyrelserne vil være et skridt i den forkerte retning

Med så mange aktører vil et byrådsmedlem med sin egen politiske holdning kun skabe uklarhed. Man kan ikke både udstikke rammer og bagefter bestemme, hvordan de skal udfyldes.
Annonce

Læserbrev: I gamle dage bestemte læreren i skolen. Det var dengang. I dag er der så mange kokke om maden, at den risikerer at blive fordærvet. Der skal findes en middelvej.

De Konservatives forslag om at genindføre byrådsmedlemmers deltagelse i skolebestyrelserne vil være et skridt i den forkerte retning.

I forvejen skal læreren operere i et klasseværelse, hvor eleverne, forældrene, den pædagogiske leder, skolelederen, skoledirektøren, skolebestyrelsen, uddannelsesudvalget, byrådet, Undervisningsministeriet, Folketinget og offentligheden i almindelighed også med god ret blander sig.

Det bliver ikke lettere af, at enkelte byrådsmedlemmer også skal have en platform i bestyrelserne for at "blive klogere" og påvirke skolernes drift.

Uddannelsesudvalget skal i fællesskab udstikke retningen for skolerne, og de enkelte medlemmer skal ikke konkurrere med skoleledelse og lærere om at vide bedst.

Alle aktørerne vil selvfølgelig det bedste for skolen og eleverne. Men jo flere, der bliver involveret, jo sværere og mere tidkrævende bliver det at finde den fælles vej.

Skolerne har været udsat for skærpede krav og store forandringer, besparelser og strukturændringer i de seneste år. Lange, opslidende processer.

De har nu brug for fred og ro til at fokusere på undervisningen og de inkluderende fællesskaber.

Lærerne skal koncentrere sig om det, de er bedst til: at undervise.

Sideløbende er det selvfølgelig nødvendigt, at byråd og forvaltning skaber klarhed over skolernes økonomi og dermed mulighederne for at leve op til de store udfordringer.

Den igangværende analyse bør munde ud i en klar beslutning om, hvordan fremtiden ser ud.

Herefter er det op til skolelederen og direktøren at sikre, at økonomien holder og ikke mindst, at man når de opstillede mål.

Inden for de fastlagte rammer skal der være en stor grad af frihed og handlerum til skolelederen.

Ledelsen skal foregå i tæt samarbejde med skolebestyrelse, lærere og elever, men med den ekstra vægt, der følger af at være den økonomisk ansvarlige.

Der er brug for en klar ansvarsfordeling.

Med så mange aktører vil et byrådsmedlem med sin egen politiske holdning kun skabe uklarhed. Man kan ikke både udstikke rammer og bagefter bestemme, hvordan de skal udfyldes.

Jesper Hjort. Privatfoto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odder Avis

Etnisk kunst i Kunstværket

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Det siger partierne om budgetaftalen

Odder Avis

Flere borde til banko

Odder Avis

Motorcyklist stak af fra politiet

Annonce