Annonce
Odder Avis

Drikkevandsbeskyttelse: Det er tankevækkende, at der efter så mange år skulle en byrådsbeslutning til at få skred i sagen

Marianne Hundebøll og Leif Gjørtz Christensen. Arkivfoto

Læserbrev: I 2013 vedtog Odder Byråd en plan, der skulle sikre drikkevandet. En aftale, hvor Naturstyrelsen, Odder Vandværk og Odder Kommune i fælleskab skulle opkøbe jorden ved Boulstrup ved frivillige aftaler.

Området ved Boulstrup dækker over vores største vandindvindingsområde - det er derfor vigtigt for os alle, at det vand sikres mod pesticider og næringsstoffer.

Det er en kendt sag, at drikkevandet er truet i hele landet, og de samlede vandværker har bedt om hjælp, da der skal handling til nu, hvis drikkevandet skal sikres til de kommende generationer.

Annonce

Skovrejsning er den bedste sikring af vandet.

Siden den beslutning i 2013 er der stort set intet sket med sagen.

Vi i Enhedslisten og SF har tabt tålmodigheden - derfor foreslog vi på byrådsmødet i marts 2021, at borgmester samt miljø-, klima- og teknikudvalget skulle lave en realistisk plan med fremdrift i sagen. Dette er nu sket - man har kontaktet lodsejere og er i gang med forhandling.

Det er tankevækkende, at der efter så mange år skulle en byrådsbeslutning til at få skred i sagen, og med baggrund i det mener vi, at det er naturligt, at opfølgning derfor også bliver en sag for det samlede byråd.

Det foreslår vi til byrådsmødet 30. august. Vi foreslår samtidig, at sagen skal opfølges om et halvt år.

Er der indenfor et halvt år ingen fremdrift i sagen, vil vi foreslå, at byrådet tager stilling til, om miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om dyrknings- og gødskningsrestriktioner, herunder pesticidfri zoner, skal tages i brug.

Marianne Hundebøll og Leif Gjørtz Christensen

Er der indenfor et halvt år ingen fremdrift i sagen, vil vi foreslå, at byrådet tager stilling til, om miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om dyrknings- og gødskningsrestriktioner, herunder pesticidfri zoner, skal tages i brug.

Annonce
Annonce
Odder Avis

Høstgudstjeneste i Falling og Alrø

Annonce
Annonce
Odder Avis

Gåtur på Tunø med We Walk Odder

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Fem til otte års ventetid: Der er en særlig grund til, at der mangler ledige pladser i mange lystbådehavne

Odder Avis

Replik om buskrydning og træfældning: Der bliver mere liv og biodiversitet i midtbyen, end vi ser i dag, når det hele står færdig

Odder Avis

Himlen & Dybet med Bull & Hjort

Odder Avis

Tilhængere af Kattegat-forbindelsen får mere modstand: Politikere fra Odder, Samsø og Kalundborg stifter en ny Kattegatkomite for at stoppe bro

Odder Avis

Det menneskelige drama – fokus på Palæstina

Kultur

Lis har malet i hele sit liv: Kunst er det, som øjet ser

Odder Avis

Budgetforhandlinger: Bring kulturlivet i spil - tag kulturen alvorligt som et vigtigt bindeled mellem mennesker

Odder Avis

Færre p-pladser ved Rude Strand: Man kan bare parkere på sommerhusvejene

Odder Avis

Byens Bedste jury har talt: Nu er det din stemmer, der tæller

Odder Avis

Glæde hos de handlende: Odder beholder sin city-manager et år mere

Odder Avis

Sårbare borgere i Odder kan få det tredje stik

Odder Avis

Budgettet er meget stramt og snævert: Der skal tages penge fra kassen for at få råd til kernevelfærd

Odder Avis

Åbent Hus hos gederne på Sondrup Gårdmejeri

Odder Avis

Flagermus kan ofres for flere sommerhuse: Naturfredningsforening forarget

Odder Avis

Fødselar med mange gøremål fylder rundt

Odder Avis

Slut med udflugter til Pandekagehuset: Kommunen vil bytte yndet udflugtsmål ud med sommerhuse

Odder Avis

Mimeteater i Biffen

Odder Avis

Centralhotellet testes som kulturelt centrum: Pludselig er der meget mere trafik på Torvet i Odder

Odder Avis

HusAar - swingende barbershop

Odder Avis

Odders Golf-spillere tæt på historisk bedrift

Odder Avis

Anlægsprojekt med kolossal CO2-udledning: Alene af den grund har vi ikke råd til en Kattegatforbindelse nu

Annonce