Annonce
Odder Avis

Færre p-pladser ved Rude Strand: Man kan bare parkere på sommerhusvejene

På et grønt område - markeret med rødt - mellem Granvej og Violvej vil Odder Kommune udstykke fem nye sommerhusgrunde.
Et grønt areal der udover boldbane bruges til parkering på sommerdage, indgår i kommunens planer for udstykning af fem nye sommerhusgrunde.

Rude: Der skal være flere sommerhuse ved Rude Strand. Derfor har kommunen besluttet at sælge et grønt område mellem Granvej og Violvej, for at udstykke fem nye sommerhusgrunde.

Det grønne område fungerer nu dels som ekstra parkeringsplader, dels som boldbane og legeområde for sommerhusbeboerne, og grundejerforeningen har som en af flere gjort indsigelser imod planen.

- Det vil være en væsentlig forringelse at miste det grønne område, så det vil vi da være rigtigt kede af, siger Helle Lykke Jørgensen, der er formand for Grundejerforeningen for Rude Strand.

Annonce

Hun er også bekymret for de færre parkeringspladser, som vil være en konsekvens af planen.

Teknisk chef Casper Grønborg mener dog ikke, at der bliver problemer med at finde parkeringspladser, da man ifølge ham sagtens kan parkere på sommerhusvejene i stedet for, men han mener ikke, at det burde være nødvendigt.

- Der er 150 pladser parkeringspladser, det er altså mange. Vores trafikmyndighed har da heller ikke blinket, de har altså slet ikke været i tvivl, siger han.

Ikke plads til boldspil

Men ifølge formand i bestyrelsen for Rude Strand Grundejerforening, Helle Lykke Jørgensen, har der været problemer med parkering i mange år.

- Vi har oplevet, at børn er blevet smidt væk fra boldbanen, fordi at folk parkerede på den, siger hun.

Casper Grønborg har svært ved at se problemet med at undvære boldbanen, hvis der alligevel parkeres på den.

- Det er jo lidt dobbelt, for de kan vel ikke bruge boldbanen, hvis den bruges som parkeringsplads. Desuden er der jo faktisk peget på et areal i planen, der bliver udlagt til et grønt område, forklarer han.

Det nye grønne område bliver dog væsentligt mindre end det eksisterende, og Helle Lykke Jørgensen er langt fra enig med kommunen om, at Grundejerforening for Rude Strand godt kan udfolde deres ønskede aktiviteter her.

- Det mindre område der bliver peget på nu, det er ikke engang stort nok til en boldbane. Det synes vi simpelthen ikke er rimeligt. Det kan ikke passe, at når man kommer til det største sommerhusområde i kommunen, at så er det ikke engang muligt at spille fodbold, siger hun.

Casper Grønborg medgiver da også, at der vil være sommerhusejere, der vil opleve det som en forringelse.

Det er klart, at der kan være sommerhusejere, der synes, det er træls, og selvfølgelig vil de, der har haft adgang til fodboldbanen, synes, at det er en forringelse.

Casper Grønborg, teknisk chef

- Det er klart, at der kan være sommerhusejere, der synes, det er træls, og selvfølgelig vil de, der har haft adgang til fodboldbanen, synes, at det er en forringelse. Men jeg ved ikke, om man kan kalde det en væsentlig forringelse, det kommer nok an på, hvordan man ser på det, siger han.

Annonce

Handler kun om penge

Ifølge Casper Grønborg er der mange hensyn at tage, som kommunen hele tiden skal forsøge at balancere, men slår dog fast, at det i sidste ende er en politisk beslutning.

Den udlægning af sagen giver formand for bestyrelsen i Rude Strand Grundejerforening Helle Lykke Jørgensen dog ikke meget for.

- Det handler kun om én ting, og det er penge. Kommunen bryster sig af, at den gerne vil have en grøn profil, men alligevel har kommunen ikke stillet ét eneste krav til byggeriet omkring hvilke materialer der skal bruges. De siger, at de gerne vil have grønne områder, men det er jo lige præcis det modsatte de gør, forklarer hun.

Lokalplan nr. 3036

Lokalplan nr. 3036 er udarbejdet for at skabe et planmæssigt grundlag for at opføre sommerhusbebyggelse i maks. 1 etage, samt et offentligt fællesareal til dagcamping ved Violvej i Rude Strand.

Planen blev efter byrådsmøde 15. maj sendt i otte ugers offentlig høring.

Der er indkommet 12 høringssvar, heraf ni fra private borgere, et fra SAMN forsyning, et fra Danmarks Naturfredningsforening og et høringssvar fra Bestyrelsen for Rude Strand Grundejerforening.

Bestyrelsen for Rude Strand Grundejerforening samt otte private borgere udtrykker alle bekymring ift. manglende parkeringsmuligheder.

Danmarks Naturfredningsforening, Bestyrelsen for Rude Strand Grundejerforening og fem andre private borgere udtrykker alle bekymring ift. forringelsen af offentligt grønt friareal.

Planen forventes endeligt vedtaget på byrådsmødet 14. september.

Hvor mange penge et fremtidigt salg af sommerhusgrundene vil indbringe, er ifølge Casper Grønborg ikke noget de i kommunen forholder sig til, og han mener ikke, at kommunens grønne profil har noget med sagen at gøre.

- Det er et sommerhusområde, så det er ikke en del af boligstrategien, siger han.

Annonce
Annonce
Odder Avis

Hverdagsaktivisme: Mennesker, der bare går i gang

Annonce
Annonce
Odder Avis

Replik: Godt for cyklister, knap så godt for fodgængere

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Leif lægger jord til naturpleje-projekt: Græssende køer skal skabe bedre liv for insekter, planter og en truet sommerfugl

Odder Avis

Babycafé på Centralhotellet

Odder Avis

Høstgudstjeneste i Falling og Alrø

Odder Avis

Det grå guld skal slås om indflydelse: Seniorråd fandt ni kandidater på få dage

Odder Avis

Gåtur på Tunø med We Walk Odder

Odder Avis

Man kan sagtens selv vaske busskure og byskilte for at forskønne sine omgivelser: Hverdagsaktivismen er kommet til Odder

Odder Avis

Replik om buskrydning og træfældning: Der bliver mere liv og biodiversitet i midtbyen, end vi ser i dag, når det hele står færdig

Odder Avis

Himlen & Dybet med Bull & Hjort

Odder Avis

Fem til otte års ventetid: Der er en særlig grund til, at der mangler ledige pladser i mange lystbådehavne

Odder Avis

Tilhængere af Kattegat-forbindelsen får mere modstand: Politikere fra Odder, Samsø og Kalundborg stifter en ny Kattegatkomite for at stoppe bro

Odder Avis

Det menneskelige drama – fokus på Palæstina

Kultur

Lis har malet i hele sit liv: Kunst er det, som øjet ser

Odder Avis

Budgetforhandlinger: Bring kulturlivet i spil - tag kulturen alvorligt som et vigtigt bindeled mellem mennesker

Odder Avis

Byens Bedste jury har talt: Nu er det din stemmer, der tæller

Odder Avis

Færre p-pladser ved Rude Strand: Man kan bare parkere på sommerhusvejene

Odder Avis

Glæde hos de handlende: Odder beholder sin city-manager et år mere

Odder Avis

Sårbare borgere i Odder kan få det tredje stik

Odder Avis

Budgettet er meget stramt og snævert: Der skal tages penge fra kassen for at få råd til kernevelfærd

Odder Avis

Åbent Hus hos gederne på Sondrup Gårdmejeri

Odder Avis

Fødselar med mange gøremål fylder rundt

Odder Avis

Flagermus kan ofres for flere sommerhuse: Naturfredningsforening forarget

Annonce