Annonce
Odder Avis

Flagermus kan ofres for flere sommerhuse: Naturfredningsforening forarget

Danmarks Naturfredningsforening i Odder er bekymrede for, at træerne i et grønt område, der nu skal udstykkes til sommerhusgrunde, bruges som yngle- og rasteplads af store flagermus. Foto: Foto: John Wilson/Ritzau Scanpix
Odder Kommune vil sælge grønt areal ved Rude Strand, hvor der ifølge Dansk Naturfredningsforening er forekomster af store flagermus. Kommunen kan ikke udelukke, at enkelte af træerne kan være yngle- eller rastetræer for flagermus.

Rude Strand: I forbindelse med, at Odder Kommune vil sælge et grønt område mellem Granvej og Violvej ved Rude Strand, er der opstået uenighed om, hvorvidt der findes store flagermus i området. I hvert fald mener Danmarks Naturfredningsforening ikke, at det er blevet undersøgt godt nok.

Odder Kommune skriver ellers, at man 11. august foretog besigtigelse for at vurdere områdets værdi som yngle- og rasteplads for netop flagermus. Løvet gjorde det dog vanskeligt at se, om enkelte af træerne kan være yngle- eller rastetræer for flagermus.

- Det er simpelthen ikke godt nok, mener formand for Danmarks Naturfredningsforening i Odder, Ib Salomon, der mener at sagen skal undersøges meget mere grundigt.

Annonce

Planerne bør sættes i bero

Noget kunne da også tyde på, at der er god grund til at undersøge områdets træer nærmere.

At der er flagermus, står ifølge Uffe Eriksen i hvert fald ikke til diskussion. Han har sommerhus på Violvej, og han fortæller, at han flere gange har set flagermus i området.

- Jeg har godt nok ikke set dem sidde i træerne, men min nabo har set store klynger af flagermus deroppe, siger han.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at planerne bør sættes i bero, indtil områdets værdi som yngle- og rasteplads er bedre undersøgt. Ifølge Ib Salomon ville det være både let og sjovt, at foretage en såkaldt detektor undersøgelse.

- Jeg ved ikke, om det er fordi, at kommunen ikke har en detektor, at de ikke har gjort det, men så må de jo låne en, siger han.

Da sommerhusområdet rummer andre større træer, vurderer Odder Kommune imidlertid, at områdets værdi som yngle- og rasteplads for flagermus, ikke har nogen afgørende betydning. Derfor er der heller ikke grundlag for at iværksætte en kortlægning af flagermus med detektor, da der ifølge Teknisk chef Casper Grønborg, er tale om en vurderingssag.

Vi har en enormt erfaren biolog, der skal undersøge de her ting, og hendes vurdering er, at en undersøgelse med detektor er overkill.

Casper Grønborg

- Vi har en enormt erfaren biolog, der skal undersøge de her ting, og hendes vurdering er, at en undersøgelse med detektor er overkill, siger han.

Annonce

Skubber problemet foran sig

Alligevel skriver Odder Kommune, at fremtidige købere af de nye sommerhusgrunde er forpligtede til at kontakte naturstyrelsen inden en eventuel fældning af ældre løvtræer, hvis der er viden om flagermus i de pågældende træer.

Det vækker undren hos  Ib Salomon.

- Jeg har faktisk læst rigtig mange lokalplaner, men jeg har dog aldrig før læst, at man har skrevet på denne måde, hvor man skubber problemet foran sig, siger han.

Ifølge ham har kommunen selv har pligt til at undersøge forekomsten af flagermus, og han mener ikke, at det kan være rigtigt, at kommunen lægger problemet over på fremtidige købere.

-Det er ikke en fair måde at behandle hverken flagermus eller potentielle købere af grunde på. Kommunen giver jo blot sorteper videre, siger han.

Teknisk chef Casper Grønborg, mener dog ikke, at der på nogen måde er tale om ansvarsfralæggelse.

- At fremtidige lodsejere er forpligtede til at indberette, i det tilfælde at de opdager, at der er flagermus, selvom vi har vurderet, at der ikke er, det er jo bare sådan, loven er. Det er ikke anderledes end museumsloven, der siger, at hvis du finder et guldhorn, så har du pligt til at aflevere det, siger han.

Bilag IV-arter - Beskyttede arter efter EU's naturbeskyttelsesdirektiver

I EU's naturbeskyttelsesdirektiver er der forbud mod ødelæggelse af yngle/rasteområder for bilag IV-arter.

Hensigten med Habitatdirektivets artikel 12 og habitatbekendtgørelsens § 11, er at sikre beskyttelse af den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, herunder flagermus.

Direktiverne beskytter de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig for at eksempelvis overvintre. Det kan eksempelvis være hule træer, hvor flagermus opholder sig.

Ved anvendelsen af reglen indgår en vurdering af om den ”økologiske funktionalitet” er påvirket.

Området ved Rude Strand vurderes af Odder Kommune til at være et fint fourageringsområde for flagermus.

Det kan således ikke kan udelukkes, at enkelte af træerne kan være yngle-og rastetræer for flagermus.

Odder Kommune vurderer ikke, at der er grundlag for at iværksætte en kortlægning af flagermus med detektor inden for lokalplanområdet.

I forslaget til lokalplanen skriver Odder Kommune, at de ikke har kendskab til forekomster indenfor eller nær lokalplanområdet.

Danmarks Naturfredningsforening beskriver at de har troværdige meldinger fra beboere i området om flagermus omkring de store træer.

Annonce
Annonce
Odder Avis

Odder Svømmeklub kan gå på vandet: 48 medaljer til samme stævne

Annonce
Annonce
Odder Avis

Supertilbud: Danmarkspremieren på Bond i Biffen starter i Tinghuset

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Flertal vil give firma bag nemlig.com en ekstra chance: Skal sørge for ordentlige arbejdsforhold

Odder Avis

Odder Voices i Ørtings Sognehus

Odder Avis

Spurgt på gaden: Savner du kulturtilbud i Odder?

Odder Avis

Godt nyt til seniorerne: Endnu et boligprojekt klar ved Bendixminde

Odder Avis

Finissage på Finn Haves udstilling Ctossover

Odder Avis

Nye Borgerlige har fundet spidskandidat: Vil skifte livet som sofapolitiker ud med en stol i byrådet

Odder Avis

Find vej til tre kunstnere i Odder Kommune

Odder Avis

Det gamle Odder vender tilbage - set med kulturens briller

Odder Avis

27 elever slap for matematik: Rudehøj Efterskole indviede Kuglen & Keglens nye minigolfbane

Odder Avis

Byrådsmedlem: Vi skal nasse på naboernes store kulturtilbud

Alarm112

Anklager: Parteringsdrab i Malling skal koste 51-årig livstid i fængsel

Odder Avis

Kroniske smerter plager Lene:  Nu finder hun energi i keramikken

Odder Avis

De kæmper om at blive Byens Bedste

Odder Avis

Kom med til Byens Bedste fest

Odder Avis

Odder-dansere til EM i Polen

Kultur

Ny bog om vinterbaderne ved Sondrup Strand

Odder Avis

Odder Roklubs kvinder roede fornemt DM

Odder Avis

Blev først dansker som 45-årig: Messina Nielsen er født og opvokset i Danmark, men først onsdag fik hun rødbedefarvet pas

Odder Avis

Oprykningen glippede for Odder Golfklub

Odder Avis

Hverdagsaktivisme: Mennesker, der bare går i gang

Odder Avis

Fodboldklub ånder lettet op: Slipper for at betale restgæld til kommunen på 125.000 kroner

Annonce