Annonce
Odder Avis

Hård kritik af Børne- og Familiecenter: Det går alt for langsomt

Det skal gå hurtigere med at finde frem til den rette hjælp til udsatte børn og deres familier. Foto: Colorbox.
Efter halvandet års arbejde konkluderer en Task Force under Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, at sagsbehandlingen går for langsomt, og at der fortsat er problemer med at behandle sagerne indenfor den tidsramme, der står i loven.
Annonce

Odder: Det går fortsat for langsomt med sagsbehandlingen i Børne- og Familiecentret. Det er konklusionen efter en gennemgang af 20 sager på det udsatte børneområde.

- Jeg er brandærgerlig over, at vi ikke har flyttet os mere i forhold til at holde loven og få mere fremdrift i sagerne, siger direktør for børn, uddannelse og kultur Karsten Poulsen.

Rapporten, som er udarbejdet af en Task Force under Socialstyrelsen og Ankestyrelsen, peger blandt andet på, at sagsbehandlingen generelt går for langsomt, også i forhold til lovens tidsfrister, og at familierne ikke får støtte hurtigt nok.

Og det er ikke blevet bedre i de halvandet år, den nedsatte Task Force har været inde over.

Faktisk viser statusmålingen, at udfordringerne er de samme som ved startmålingen.

Det skal rettes op i Børne- og Familiecentret

Odder Kommune indgik i november 2017 et samarbejde med en Task Force nedsat af Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Baggrunden var, at myndighedsafdelingen under Børne- og Familiecentret havde svært ved at overholde lovens tidsfrister. Samtidig ønskede man hjælp til at øge kvaliteten i sagsbehandlingen.

Task Forcen gennemgik mellem november 2017 og juni 2019 20 sager, og udfærdigede en rapport med følgende anbefalinger til at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen:

Reglerne i serviceloven på det udsatte børneområde overholdes.

De udsatte børn og deres familier hurtigere får tilbudt støtte.

Lovens tidsfrister skal overholdes og fremdrift i sagerne via ledelsestilsyn, og at resultaterne af tilsynet anvendes til udvikling og læring.

Ledelsen skal systematisk sikre, at loven overholdes i myndighedssagsbehandlingen.

Den faglige ledelse styrkes og der skal kontinuerligt være fokus på rettidig støtte til børn og deres familier, faglig sparring og ledelsesinformation.

Annonce

Aldrig tilfældigt

Langsommeligheden giver, ifølge Task Forcen, nogle flaskehalse, der betyder, at der i flere tilfælde er sat indsatser i gang, inden samtaler og børneundersøgelser er gennemført.

Samtidig fremstår de faglige vurderinger standardiserede og mangler begrundelser.

Dermed kan man ikke vide, om det faktisk er de rigtige indsatser, der sættes i gang.

- Det skal flyde mere, for det må jo aldrig være tilfældigt hvilken indsats, der ydes, understreger Karsten Poulsen.

Annonce

Ulykkelige historier

Rapporten konkluderer dog også, at der foregår rigtig meget godt sagsbehandlingsarbejde i Børne- og Familiecentret. Det er systematikken i arbejdet, der er en af de store udfordringer.

Derfor skal alle medarbejderne også arbejde ud fra den samme systematik, så man fremover reelt inddrager barnet og forældrene i sagsbehandlingen - et område, der halter, konkluderer rapporten.

- Der er altid ulykkelige historier, når man arbejder med det her område, men det skal ikke være på grund af kvaliteten i sagsbehandlerarbejdet. Er det dét, så kan man kun kigge ind ad, siger Karsten Poulsen.

Annonce

Mere ledelse

Det fremgår også af rapporten, at den faglige sparring har manglet systematik.

Derfor er der gang i en ændring af ledelsesstrukturen, så der blandt andet bliver mere fokus på opfølgning i forhold til den enkelte socialrådgivers arbejde.

Der er også udpeget en faglig koordinator, der kan sikre kollegial sparring. Noget, der blev efterlyst i rapporten.

- Det handler om god faglig ledelse, siger Karsten Poulsen, der erkender, at ændringerne ikke slår igennem i samme tempo, som beslutningerne bliver truffet.

- Systemerne er lavet og fungerer, men det tager længere tid end halvandet år, når man er i en udviklingsproces, siger direktøren.

I september blev Theresa Kepp ansat som ny leder af Børne- og Familiecentret, efter den tidligere leder Peter Christensen var gået på pension.

En af hendes opgaver bliver at sikre kvaliteten og tempoet i overensstemmelse med blandt andet kommunens nye børne- og ungepolitik, anbringelsespolitik og anbefalingerne i rapporten.

Desuden har kommunen oprettet en ungeenhed, der skal sikre en koordineret indsats for de 15-29-årige på tværs af børneområdet, Jobcentret, det specialiserede voksenområde samt forebyggelse og rusmidler.

Forvaltningen anbefaler desuden, at børne,- uddannelses- og kulturudvalget skal følge udvikling meget tæt med kvartalsvise opfølgninger.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odder Avis

Etnisk kunst i Kunstværket

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Det siger partierne om budgetaftalen

Odder Avis

Flere borde til banko

Odder Avis

Motorcyklist stak af fra politiet

Annonce