Annonce
Odder Avis

Hæder til markant erhvervsmand: Byens første el-konge fik borgerne til at se lyset og har fået vej i industrikvarter opkaldt efter sig

Hans Peter Tvisselmann Israelsen og hans kone, Johanne, var ved at drukne i blomster, da Odder Elektricitetsværk holdt 40 års jubilæum.
H.P.T. Israelsen var i mange år bestyrer for byens elværk og sørgede for lys i lamperne. Men i begyndelsen måtte han slide nogle skosåler for at samle interessenter til den nye energi-form.

Odder: Ingen letbane uden strøm. Derfor er det meget passende, at Hans Peter Tvisselmann Israelsen har fået opkaldt en vej efter sig, hvor der i fremtiden skal laves et nyt stationsområde for letbanen.

Det var nemlig Israelsen, der trykkede på kontakten til Odders første elværk.

I dag går der er en stikvej fra Rude Havvej ned forbi byens spildevandslæg, og det er den vej, der får det nye navn H.P.T. Israelsens Vej.

Annonce

På den ene side af vejen er der planlagt et stationsområde med natholdepladser til busser og tog, p-pladser til pendlere, en busterminal med mere. Den slags var slet ikke muligt at lave i Odder i 1906. Så langt skal man tilbage i tiden for at finde det første elværk i Odder, og manden bag var H.P.T. Israelsen.


Efter det første forsøg blev der sendt strøm rundt til cirka 1200 lampesteder.

Fra artiklen


Han blev født i 1868, og hans familie flyttede til Odder i 1882, da hans far blev forpagter på Skægs Mølle. Sønnen ville gerne være mekaniker, men det var der ikke råd til, så den unge Hans Peter blev sat i lære som manufakturhandler af sin far.

Lavede elværk

I en ung alder blev han ansat som bestyrerer af en manufakturhandel på Rosensgade i Odder. Ejeren hed Carl Emanuel Gall, og han var en driftig mand, der også havde farveri og spinderi. Siden kom vaskeri og stamperi til, og efter fem år som bestyrer, købte Israelsen hele foretagendet af Gall.

Gården til klædefabrikken med den store dampskorsten omkring 1900. Israelsen sidder med sønnen Aage på skødet, rundt om dem står personale.

Men H.T.P. Israelsen havde ikke mistet sin interesse for elektricitet og andre spændende ting. Han lavede eksperimenter, og i 1906 solgte han sit firma og blev bestyrer af et elværk i Odder. Et elværk, som han selv havde været med til at etablere.

Odder havde allerede i 1897 fået et gasværk, som H.P.T. Israelsen også var med til at stifte. Da tankerne om at lave et elværk kom frem i 1905, kontaktede gasværket kommunen med et tilbud om at købe gasværket og lave et fælleskommunalt gas- og elværk. Men det var kommunen modstander af.

Kommunen afviste også H.T.P. Israelsen, da han søgte om lov til selv at drive et elværk sammen med sin virksomhed.

Blå bog

Hans Peter Tvisselmann Israelsen blev født 24. februar 1868 i Nim Underup, søn af Niels Israelsen og hustruen Henriette Tvisselmann.

Familien havde en går på Viborg-egnen og flyttede senere til Odder, hvor han gik på Realskolen. Han kom i lære som manufakturhandler og blev 1890 ansat som bestyrer hos C.E. Gall. Dengang var han blot 22 år.

I 1895 solgte Gall til Israelsen, som fik næringsbrev til klædefabrikation og købmandshandel. I sin fritid eksperimenterede han med elektricitet, og han solgte det firma, han havde overtaget, for mindre end han selv havde givet.

1906-1946 var H.P.T. Israelsen bestyrer for elværket i Odder, hvorefter han gik på pension. Han har gennem årene også haft andre tillidshverv i byen.

Kommunen mente, det måtte drives som et interessentskab, og derfor måtte H.T.P. Israelsen i gang med at gå rundt og finde interessenter, som skulle forpligte sig til at aftage en vis mængde strøm. Fodarbejdet lykkedes, og han tegnede cirka 1200 lampesteder.

Annonce

Byen så lyset

Med et lån fra kommunen kom værket i gang. Efter de første forsøg blev der 13. marts 2006 sendt strøm ud alle 1200 lampesteder. I de første uger var der ikke installeret målere, så strømmen var endda gratis.

Byens borgere så hurtigt lyset, og allerede en måned senere var der 2600 lampesteder, og dengang var jernbanen og sygehuset blandt de største kunder.

Hans Peter Tvisselmann Israelsen fortsatte som bestyrer af elværket, til han i 1946 trak sig efter sit og værkets 40 års jubilæum.

Annonce
Annonce
Odder Avis

Hverdagsaktivisme: Mennesker, der bare går i gang

Annonce
Annonce
Odder Avis

Replik: Godt for cyklister, knap så godt for fodgængere

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Babycafé på Centralhotellet

Odder Avis

Høstgudstjeneste i Falling og Alrø

Odder Avis

Gåtur på Tunø med We Walk Odder

Odder Avis

Man kan sagtens selv vaske busskure og byskilte for at forskønne sine omgivelser: Hverdagsaktivismen er kommet til Odder

Odder Avis

Replik om buskrydning og træfældning: Der bliver mere liv og biodiversitet i midtbyen, end vi ser i dag, når det hele står færdig

Odder Avis

Fem til otte års ventetid: Der er en særlig grund til, at der mangler ledige pladser i mange lystbådehavne

Odder Avis

Himlen & Dybet med Bull & Hjort

Odder Avis

Det menneskelige drama – fokus på Palæstina

Odder Avis

Tilhængere af Kattegat-forbindelsen får mere modstand: Politikere fra Odder, Samsø og Kalundborg stifter en ny Kattegatkomite for at stoppe bro

Kultur

Lis har malet i hele sit liv: Kunst er det, som øjet ser

Odder Avis

Budgetforhandlinger: Bring kulturlivet i spil - tag kulturen alvorligt som et vigtigt bindeled mellem mennesker

Odder Avis

Byens Bedste jury har talt: Nu er det din stemmer, der tæller

Odder Avis

Færre p-pladser ved Rude Strand: Man kan bare parkere på sommerhusvejene

Odder Avis

Glæde hos de handlende: Odder beholder sin city-manager et år mere

Odder Avis

Sårbare borgere i Odder kan få det tredje stik

Odder Avis

Budgettet er meget stramt og snævert: Der skal tages penge fra kassen for at få råd til kernevelfærd

Odder Avis

Åbent Hus hos gederne på Sondrup Gårdmejeri

Odder Avis

Flagermus kan ofres for flere sommerhuse: Naturfredningsforening forarget

Odder Avis

Fødselar med mange gøremål fylder rundt

Odder Avis

Mimeteater i Biffen

Odder Avis

Slut med udflugter til Pandekagehuset: Kommunen vil bytte yndet udflugtsmål ud med sommerhuse

Annonce