Annonce
Odder Avis

Hertil og ikke længere: Naboer protesterer mod forslag om en ny bydel og føler, at kommunen har puttet med idéen, så den var let at overse

En række beboere på Snærildvej og Sandageralle er trætte af, at kommunen vil lave et nyt boligområde i på marken bag dem. Nogle af dem bor lige i området, mens andre bor længere oppe af Snærildvej. Fra venstre er det Lars Bennetzen, Dennis Mikkelsen, Henrik Bentsen og Torben Brandt. Foto: Hans Jørgensen
Den kommuneplan, der netop nu er i høring, indeholder mange tanker. En gruppe borgere på Snærildvej opdagede, at et nyt boligområde i deres kvarter måske er på vej. Derfor har de snakket sammen og vil gå imod planerne.

Odder: Mere trafik på Snærildvej, stier gennem et privat boligområder og huse meget tæt på skoven bag Rathlousdal.

Det er nogle af de ting, som beboere på Snærildvej og Sandageralle frygter kan blive en realitet i fremtiden.

- Men det er svært at finde ud af, hvad kommunen forventer, der skal være i området, siger Henrik Bentsen.

Annonce
Det skraverede område viser det perspektivområde ved Snærildvej i Odder, hvor der måske skal laves en boligområde. Illustration fra kommuneplanforslag

Han var ligesom flere af sine naboer med, da Odder Kommune i sidste uge holdt et borgermøde om det forslag til en ny kommuneplan, der i øjeblikket er til høring. I planen har kommunen udlagt et område mellem Snærildvej og skoven til fremtidigt boligområde, et såkaldt perspektivområde.

Blev overrasket

- Jeg kan godt forstå, at kommunen skal tænke langsigtet og længere end 10-15 år. Men omvendt blev jeg noget overrasket, da jeg så det. Beboere i det nye område kan ikke undgå at komme ind på vores område, hvis der skal laves en sti ned til midtbyen, siger Henrik Bentsen.

Plan er i høring

Hvert fjerde år skal Odder Kommune lave en ny udgave af sin kommuneplan. Den skal revideres hvert fjerde år, og forslaget blev sendt i høring før sommerferien. Siden er der holdt to borgermøde om forslaget, møderne havde i alt omkring 75 tilhørere.

Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside Odder.dk, og borgere kan sende kommentarer og input til plan@odder.dk eller aflevere dem skriftligt. De skal være på rådhuset senest onsdag 15. september.

Avisen har besøgt ham og talte også med hans nabo Torben Brandt samt Dennis Mikkelsen og Lars Bennetzen, der bor over for hinanden lidt længere ud af Snærildvej. De har alle tænkt sig at protestere mod planen inden høringsfristen, der er 15. september.

Henrik Bentsen købte en tidligere grusgrav i 1995 og lavede en mindre udstykning. Den består af fem huse, der er med i en lille grundejerforening, Sanddalen, med en pænt fællesareal og en lille sø.

Desuden ejer Henrik Bentsen et mindre område, som grænser op til en nabomark og skoven, som hedder Dyrehaven. Det hele er privat område, men det sker, at en hundelufter går en tur i området og endda tæt på husene.

Annonce

Har flere spørgsmål

- Vi synes, det er en mærkelig attitude at sætte hegn op. Men hvis der bliver lavet et nyt boligområde med mange huse og familier, så vil belastningen her være noget helt andet. Og så kan vi ikke lide, at kommunen vil pådutte os det, siger Torben Brandt.

Han og de andre beboere i området har forskellige bekymringer, alt efter hvor de bor. Hvor højt skal der bygges, kommer der til at gå en sti ind gennem deres område, skal trafikken til midtbyen gå via Snærildvej, og skal hele vestbyen kunne komme ned i Dyrehaven gennem det nye område?

Snærildvej er ikke bygget til, at der skal så mange mennesker igennem.

Lars Bennetzen

- Da vi var ved at være klar til at flytte ind i 1996-97, var der nogen, der spurgte, om de kunne få lov til at bygge dernede. De fik klart nej, det var for tæt på skovbyggelinjen. Men den kan kommunen åbenbart ændre, når de selv laver planer, siger Henrik Bentsen.

På borgermødet med kommunen fik de at vide, at det er normalt at ændre skovbyggelinjen, når man byudvikler.

- Vi har alle hørt, at man ikke kan bygge tættere end 300 meter på skoven, siger Dennis Mikkelsen.

Annonce

Frygter mere trafik

Han og Lars Bennetzen bor overfor hinanden længere oppe ad Snærildvej, og de frygter, at en ny udstykning vil give mere trafik på den i forvejen belastede vej.

- Snærildvej er ikke bygget til, at der skal så mange mennesker igennem, siger Lars Bennetzen.

På et mere overordnet plan føler beboerne, at informationsniveauet fra Odder Kommune har været lavt.

- De skal jo sætte det i høring, så det gør de. Men man kan sagtens få det indtryk, at man putter lidt med det. Frustrationerne over, at der noget på vej, kommer jo allerede nu. Måske kunne det hjælpe, hvis det var mere konkret, og med noget mere information, siger Torben Brandt.

Torben Brandt (t.h) var sammen med sin hustru Helle Brandt blandt de bekymrede beboere fra Snærildvej, der i sidste uge mødte op til kommunens borgermøde om et nyt kommuneplanforslag. De havde fundet ud af, at forslaget kan komme til at berøre dem. Foto: Hans Jørgensen

- Jeg synes heller ikke, informationsniveauet har været særligt godt. Min bedre halvdel så en historie i avisen om byggeboom i Odder, og det var et kort med. Det var i slutningen af juni, da vi gik på sommerferie. Jeg gik rundt til naboerne og fortalte det, de havde overhovedet intet set. Og så laver man en høring hen over sommerferien. Heldigvis abonnerer jeg på kommunens nyhedsbrev, så jeg så, at der blev lavet et borgermøde, siger Lars Bennetzen.

Annonce

Planer er svære

Henrik Bentsen, der er erhvervsmand og ingeniør af uddannelse, har tidligere arbejdet med lokalplaner. Han har også haft svært ved at finde ud af kommuneplanforslaget, der også foreligger digitalt.

- Jeg har været inde og forsøge at finde rundt i menupunkterne. Men det er svært at finde ud af, hvad man kan forvente, der kommer i området. Man skal finde det flere forskellige steder, og jeg er ikke sikker på, jeg har det fulde overblik. Og så er det jo svært at komme med en indsigelse, siger Henrik Bentsen.

Annonce

Kom med indsigelserne

Men beboerne skal ikke holde sig tilbage.

- Det er meget tidligt i processen, og kommunen kan jo ikke informere om noget, der alene er en mulighed, der skal undersøges. Derfor er det vigtigt at få en reaktion fra dem, der kan blive berørt af projektet. De skal komme med deres indsigelser og bekymringer, det får også politikerne til at lytte. Hvis jeg skulle rådgive politikerne, så vil jeg sige: ro på. Det her skal planlægges ordentligt, siger kommunaldirektør Henning Haahr og tilføjer:

- Før beboerne overhovedet gør sig nogle bekymringer, skal vi lave en strukturplan for området. Det fordrer en grundig dialog med borgerne, og der vil vi lægge os i selen, så alle bliver hørt og inddraget, siger Henning Haahr.

- Der går nok ikke 10 år, før det kan blive til noget. Hvis det her har noget i sig, så tror jeg hurtigt, at vi fornemmer det. Så skal vi have lavet forundersøgelser, blandt andet skal vi se på, om vejene kan bære mere trafik. Og hvis der er nogle problemer, så er der også en reel mulighed for, at vi slår op i banen og siger, at det ikke kan lade sig gøre, tilføjer kommunaldirektøren.

Annonce
Annonce
Odder Avis

Hverdagsaktivisme: Mennesker, der bare går i gang

Annonce
Annonce
Odder Avis

Replik: Godt for cyklister, knap så godt for fodgængere

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Leif lægger jord til naturpleje-projekt: Græssende køer skal skabe bedre liv for insekter, planter og en truet sommerfugl

Odder Avis

Babycafé på Centralhotellet

Odder Avis

Høstgudstjeneste i Falling og Alrø

Odder Avis

Det grå guld skal slås om indflydelse: Seniorråd fandt ni kandidater på få dage

Odder Avis

Gåtur på Tunø med We Walk Odder

Odder Avis

Man kan sagtens selv vaske busskure og byskilte for at forskønne sine omgivelser: Hverdagsaktivismen er kommet til Odder

Odder Avis

Replik om buskrydning og træfældning: Der bliver mere liv og biodiversitet i midtbyen, end vi ser i dag, når det hele står færdig

Odder Avis

Himlen & Dybet med Bull & Hjort

Odder Avis

Fem til otte års ventetid: Der er en særlig grund til, at der mangler ledige pladser i mange lystbådehavne

Odder Avis

Tilhængere af Kattegat-forbindelsen får mere modstand: Politikere fra Odder, Samsø og Kalundborg stifter en ny Kattegatkomite for at stoppe bro

Odder Avis

Det menneskelige drama – fokus på Palæstina

Kultur

Lis har malet i hele sit liv: Kunst er det, som øjet ser

Odder Avis

Budgetforhandlinger: Bring kulturlivet i spil - tag kulturen alvorligt som et vigtigt bindeled mellem mennesker

Odder Avis

Byens Bedste jury har talt: Nu er det din stemmer, der tæller

Odder Avis

Færre p-pladser ved Rude Strand: Man kan bare parkere på sommerhusvejene

Odder Avis

Glæde hos de handlende: Odder beholder sin city-manager et år mere

Odder Avis

Sårbare borgere i Odder kan få det tredje stik

Odder Avis

Budgettet er meget stramt og snævert: Der skal tages penge fra kassen for at få råd til kernevelfærd

Odder Avis

Åbent Hus hos gederne på Sondrup Gårdmejeri

Odder Avis

Fødselar med mange gøremål fylder rundt

Odder Avis

Flagermus kan ofres for flere sommerhuse: Naturfredningsforening forarget

Annonce