Annonce
Odder Avis

Husk Seniorrådsvalget

Læserbrev: Den 14. September 2021 kl. 12 er sidste frist for at opstille som kandidat til det kommende Seniorrådsvalg i Odder Kommune.

Seniorrådet og Udvalget for Sundhed, Social og Forebyggelse (SSF) er enige om, at dialog og et godt samarbejde er vigtigt, når Kommunalbestyrelsen behandler sager som omhandler 60+ borgerne i Odder Kommune.

Seniorrådets samarbejde med SSF- udvalget i den forløbne 4-års periode har fungeret godt inden for de rammer, der nu engang har været til rådighed.

Annonce

Seniorrådet har givet input og været klar med høringssvar, når vi fik forelagt de aktuelle sager.

Seniorrådet har en tro på, vi har været med til at vejlede SSF- udvalget i vigtige sager.

SSF Udvalget værdsætter samarbejdet med seniorrådet, og bemærker med stor betydning, når Seniorrådet indsender høringssvar til de relevante punkter forud for udvalgsbehandlingen.

SSF Udvalget værdsætter den løbende dialog med Seniorrådet.

Begge parter er enige om, at jo bedre og jo mere, vi samarbejder og giver hinanden input og oplysninger, jo bedre bliver indsatsen til gavn for vore ældre medborgere.

Derfor ønsker vi at sætte fokus på Seniorrådsvalget, og håber inderligt, at mange borgere som er 60+ vil melde sig som kandidat til de 5 ledige pladser og 5 suppleanter, så vi den 16. november 2021 kan få et kampvalg, samme dag som Kommunal- og Regionsrådsvalget afvikles.

Annonce
Annonce
Odder Avis

Høstgudstjeneste i Falling og Alrø

Annonce
Annonce
Odder Avis

Gåtur på Tunø med We Walk Odder

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Fem til otte års ventetid: Der er en særlig grund til, at der mangler ledige pladser i mange lystbådehavne

Odder Avis

Replik om buskrydning og træfældning: Der bliver mere liv og biodiversitet i midtbyen, end vi ser i dag, når det hele står færdig

Odder Avis

Himlen & Dybet med Bull & Hjort

Odder Avis

Tilhængere af Kattegat-forbindelsen får mere modstand: Politikere fra Odder, Samsø og Kalundborg stifter en ny Kattegatkomite for at stoppe bro

Odder Avis

Det menneskelige drama – fokus på Palæstina

Kultur

Lis har malet i hele sit liv: Kunst er det, som øjet ser

Odder Avis

Budgetforhandlinger: Bring kulturlivet i spil - tag kulturen alvorligt som et vigtigt bindeled mellem mennesker

Odder Avis

Færre p-pladser ved Rude Strand: Man kan bare parkere på sommerhusvejene

Odder Avis

Byens Bedste jury har talt: Nu er det din stemmer, der tæller

Odder Avis

Glæde hos de handlende: Odder beholder sin city-manager et år mere

Odder Avis

Sårbare borgere i Odder kan få det tredje stik

Odder Avis

Budgettet er meget stramt og snævert: Der skal tages penge fra kassen for at få råd til kernevelfærd

Odder Avis

Åbent Hus hos gederne på Sondrup Gårdmejeri

Odder Avis

Flagermus kan ofres for flere sommerhuse: Naturfredningsforening forarget

Odder Avis

Fødselar med mange gøremål fylder rundt

Odder Avis

Slut med udflugter til Pandekagehuset: Kommunen vil bytte yndet udflugtsmål ud med sommerhuse

Odder Avis

Mimeteater i Biffen

Odder Avis

Centralhotellet testes som kulturelt centrum: Pludselig er der meget mere trafik på Torvet i Odder

Odder Avis

HusAar - swingende barbershop

Odder Avis

Odders Golf-spillere tæt på historisk bedrift

Odder Avis

Anlægsprojekt med kolossal CO2-udledning: Alene af den grund har vi ikke råd til en Kattegatforbindelse nu

Annonce