Annonce
Læserbrev

Inklusion. Forældreforening er bekymret

Annonce

Læserbrev: Forældreforeningen BHOV Odder er alvorligt bekymrede. Bekymrede over den kurs der er sat af Odder kommune ift. øget inklusion og ændring af specialklassestrukturen.

Vi stiller spørgsmålstegn ved om tanken om den øgede inklusion reelt vil mindske tilgangen af børn der segregeres til specialklasse?

Selvom kommunen tilfører inklusionsområdet ekstra midler nu i en afgrænset årerække, så er vi meget bekymrende for at det ikke rækker!

Inklusionsindsatsen er en både langvarig og bekostningsfuld affære, hvis den skal lykkedes - og kræver udover tilførelse af økonomiske midler også nogle fysiske rammer, der tilgodeser børnenes behov og ydermere et fagligt stærkt velfunderet personale, der er i besiddelse af de rette kompetencer, handicapforståelse, tid og vilje til at tænke anderledes og med udgangspunkt i det enkelte barns vanskeligheder og diagnoser.

Vi savner nogle beviser for, at tiltagene, der iværksættes i inklusionsområdet er den rette kurs og ikke blot er en spareøvelse i forklædning.

Vi frygter oprigtigt, at der om blot ganske få år endnu en gang vil opstå et boom i tilgangen af børn der skal visiteres til specialklasserækkerne. Børn som så har været trukket igennem fejlslagne inklusionsforsøg og som er knækket så meget undervejs, at de ender med komorbide lidelser. Børn som ender med at være behandlingskrævende og mærkede for livet. Børn som vi frygter bliver segregeret til et specialklasserækkesystem, der pædagogisk og ledelsesmæssigt amputeres og afspecialiseres ved den planlagte fordeling på i alt fire skoler i kommunen.

Vi frygter, det bliver dyrt for Odder Kommune at tænke så kortsigtet - både samfundsøkonomisk og i høj grad menneskeligt!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Energikoncern delte penge ud

Odder Avis

Skiftedag: Friskole søger ny leder

Odder Avis

Separering i Gylling skal ses efter

Annonce