Annonce
Odder Avis

Kampen om budgettet: Socialdemokratiet vil ikke spare på børn

Lone Jakobi og Socialdemokratiet holder fast i, at der ikke skal spares en procent på børneområdet. Det er også udgangspunktet for det ændringsforslag til budgettet, som partiet fremlagde for byrådet. Arkivfoto: Søren E. Alwan
Det er ikke meget, der adskiller bundlinjen mellem Socialdemokratiets budget og resultatet i det forlig, som V, K, DF og R har indgået, bortset fra fastholdelsen af hverdagseffektiviseringer over hele linjen.
Annonce

Odder: Det er lykkedes borgmester Uffe Jensen (V) at samle et flertal bag et budget, hvor man fastholder én procent i hverdagseffektiviseringer over hele linjen, men da budgettet blev andenbehandlet i sidste uge, lagde Socialdemokratiet et ændringsforslag frem.

I budgetforslaget fra Socialdemokratiet er børneområdet fritaget fra den ene procents hverdagseffektiviseringer.

- Børn- og ungeområdet er ubetinget det område, der har behov for det største løft, så giver det ikke mening at tage penge fra dem med den ene hånd, samtidig med, at skolerne overfører et tilsvarende beløb i gæld, siger Lone Jakobi (S).

Det er forligspartierne som sådan ikke uenige i. I budgetforliget er der tilført penge til skolerne gennem forskellige puljer til blandt andet Barnets Stemme.

- Men vi vil hellere lade de fagprofessionelle styre økonomien. Vi bryder os simpelthen ikke om politisk detailstyring, siger Lone Jakobi om forskellen på puljer og fritagelse for hverdagseffektiviseringer.

Enhver borgmester vil gerne have et enigt byråd bag budgettet, men drillerier hører også med i det politiske spil.

Borgmester Uffe Jensen (V).

Annonce

Skolernes gæld

Hun kritiserer også, at der i flertallets budget ikke er afsat midler til daginstitutionerne.

- Hvis vi mener noget med tidlig forebyggelse, så skal vi i gang, når børnene er så små som muligt og ikke vente på, hvad regeringen beslutter om normeringer, siger den socialdemokratiske viceborgmester.

Skolernes gæld har været et stort tema forud for budgetlægningen. I forligspartiernes budget slettes en stor del af skolernes overførte gæld fra samlet set ni millioner kroner til 3,6 millioner kroner.

Den del er slet ikke nævnt i Socialdemokratiets oplæg.

- Vi vi har ikke taget det med i budgetlægningen, da pengene teknisk set "bare" tages af kassebeholdningen, selvom de jo ikke ligger i kassen, men blot påvirker den gennemsnitlige kassebeholdning, forklarer Lone Jakobi.

- Men hovedpointen med at kigge på skolernes gæld er at give skolerne varig luft, og derfor synes jeg, man skal nappe hele gælden.

Annonce

Borgmesterens krav

I det hele taget mener Lone Jakobi, at hendes partis forslag lægger op til en effektiv forebyggelse, som er indlejret i driften fremfor målrettede puljer.

Mens der altså er forskelle på de to budgetforslag i finansieringen af driften og dermed også i, hvor stort råderummet efter afvikling af gæld er, så er der ikke meget, der skiller de to budgetforslag på anlægssiden.

- Derfor kan vi heller ikke forstå, at vores forslag ikke engang kom på bordet, siger Lone Jakobi om sin oplevelse af budgetforhandlingerne.

Hverdagseffektiviseringer, der rammer alle områder ens, har siden forhandlingernes begyndelse været et krav fra Venstres side.

- Vi synes, det er noget slingreværk med differentieret hverdagseffektivsering, siger borgmesteren, som medgiver, at det det på bundlinjen ikke er meget, der adskiller de to forslag, men holder fast i vigtigheden i at spare den ene procent over hele linjen.

- Vi vil være fornuftigt polstrede, fordi vi ikke ved, hvad der sker, siger Uffe Jensen.

De to budgetter

Socialdemokratiet har afsat 28 millioner kroner til anlæg i 2020.

Der afdrages 20 millioner kroner på lån og finansforskydninger.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2020 vil være på 80 millioner kroner stigende til 95 millioner i 2023.

Venstre har afsat 26,4 millioner til anlæg i 2020.

Der afdrages 20 millioner kroner på lån og finansforskydninger.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2020 vil være på 80 millioner kroner stigende til 90 i 2023.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odder Avis

Gaderæs i industrikvarter

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Arkæolog fortæller om vikingetiden

Odder Avis

Bedre velfærd

Odder Avis

We walk: Gå med over børnenes bro

Odder Avis

Etnisk kunst i Kunstværket

Odder Avis

Det siger partierne om budgetaftalen

Odder Avis

Børnenes budget vedtaget

Odder Avis

Flere borde til banko

Annonce