Annonce
Odder Avis

Realdania støtter byudvikling

Der skal være mennesker frem for biler på rådhusets parkeringsplads fra 2021. Foto: Odder Kommune
31 kommuner ansøgte om støtte til realiseringsprojekter, seks har fået ja. En af dem er Odder, der har fået 7,5 millioner kroner til en bypark ved rådhuset.
Annonce

Odder: Realdania har afsat i alt 73 mio. kr. til kampagnen Hovedbyer på forkant. I denne omgang har 31 søgt og seks fået støtte.

De fleste ansøgerkommuner har søgt om støtte til byrumsprojekter. Et byrumsprojekt kan for eksempel være en plads eller et torv, der binder bymidten bedre sammen. Eller en forbindelse mellem hovedgade og havn, der skaber bedre passage mellem to centrale steder i byen. En fælles udfordring for byerne – som projekterne skal bidrage til at løse – er at skabe gode byrum og at få bundet større bebyggelser i bymidterne sammen og dermed skabe rammerne for nye ople-velser og nye måder at bruge bymidten på.

I udvælgelsen af projekterne er der blandt andet lagt vægt på, at de lægger sig op ad kommunernes egne udviklingsstrategier. Derudover, at projekterne bygger på særlige, lokale potentialer. Som for eksempel et bevaringsværdigt kulturmiljø, der på den måde kan danne positiv udvikling af byen.

- Der har igen været stor interesse fra kommunerne for at søge om midler til projekter, der giver liv, nyt indhold og nye oplevelser til bymidten. Det er vi glade for. Det er positivt, at kommunerne på den måde aktivt tager stilling til, hvordan netop deres hovedbyer skal udvikle sig i fremtiden, så der skabes nyt liv og aktivitet i bymidten og de centrale byrum. Og hvordan det kan gøres i tæt, lokalt forankret samarbejde med erhvervsliv, foreningsliv, borgere og ildsjæle, siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

Annonce

Om Hovedbyer på forkant

En hovedby er defineret som den eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større området. Blandt de udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne – og yderområderne som helhed - står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

Realdania har afsat i alt 73 mio. kr. til kampagnen Hovedbyer på forkant. I anden runde gives et samlet støttebeløb på 38,5 mio. kr.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Energikoncern delte penge ud

Odder Avis

Skiftedag: Friskole søger ny leder

Odder Avis

Separering i Gylling skal ses efter

Annonce