Annonce
Læserbrev

Skoleøkonomi. Formand har ikke sovet i timen

Annonce

Læserbrev: Avisen bragte i sidste uge et læserbrev fra konservative Martin Mikkelsen. Formålet med læserbrevet var åbenlyst at så tvivl om mit virke som formand for BUK-udvalget og mit greb om skolernes økonomi. Til brevets overskrift: "Har BUK-formanden sovet i timen?" kan jeg klart svare NEJ. Den aspirerende konservative gruppeformand må derimod selv enten "have sovet i timen" eller sløset i sin skrive-forberedelse, for i læserbrevet fremsætter han urigtige og vildledende påstande.

Martin Mikkelsen fremlægger skolernes gæld, som noget der "kom frem tidligt på foråret" (2019). Jeg tiltrådte som BUK-formand 1. januar 2018 og i marts samme år kunne jeg og det øvrige byråd konstatere, at skolerne i løbet af 2017 faktisk havde reduceret deres samlede underskud med 2,3 mio kr i forhold til 2016. Skolernes økonomi var tilsyneladende på vej tilbage på sporet og det bekræftedes senere, da BUK-udvalget i november 2018 havde økonomiopfølgning på dagsordenen. Det fremgik heraf, at skolerne også i 2018 forventedes at komme ud med et mindreforbrug. Men det holdt ikke stik. 2018 endte tværtom med, at skolerne forøgede deres underskud med næsten 3,2 mio kr. Det resultat kaldte selvfølgelig på handling med det samme, og op til sommerferien fik BUK forelagt skolernes forslag til handleplaner for, hvordan underskuddet kunne nedbringes. Samtidig bestilte jeg et grundigere analysearbejde af skolernes økonomi. Arbejdet skulle afdække, hvor hullerne opstår imellem vores politisk besluttede økonomimodel for skoleområdet og det reelle ressourceforbrug i skolerne.

Martin Mikkelsen er utilfreds med at skulle vente på analysen af skolernes økonomi, men det er en omfattende opgave, som har krævet adskillige møder mellem den enkelte skole og rådhusets økonomiafdeling. Men endegyldige svar kommer ingen analyse af skolernes økonomi til at give. Skolernes økonomiske tildeling er ikke objektiv, men i sig selv udtryk for en lang række tidligere politiske beslutninger og forudsætninger om, hvor meget lærerne skal undervise, hvornår skolepædagoger skal tage over, hvor mange elever der skal være i klasserne, hvor meget mødetid og ledelsestid pr medarbejder der bør være o.s.v.. Det hele starter altså ved politikken og de politiske drøftelser af, hvilken skole vi gerne vil have og hvilke opgaver skolen skal løse for os.

Og når det kommer til politisk prioritering er jeg og Socialdemokratiet ikke i tvivl - vi vil styrke kernevelfærden, skridt for skridt. Og i Odder Kommune er det lige nu børne- og unge området, som trænger mest. Derfor siger vi: Vi vil børnene først!

(Forkortet af red.)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Skiftedag: Friskole søger ny leder

Odder Avis

Separering i Gylling skal ses efter

Odder Avis

Teaterfornøjelser på vej

Annonce