Annonce
Odder Avis

Som fagperson er jeg rystet: Det burde jo ikke være sådan, at man skal klage for at få den rette hjælp

Henriette Toftegaard. Privatfoto

Læserbrev: Det glæder mig, at vi har fået en borgerrådgiver i kommunen. Det har bare ikke være så tydeligt.

Borgerrådgiverens fokus er sagsbehandlingsproces, borgeres retssikkerhed, kommunikation og samarbejdet mellem borger og forvaltning med fokus på bl.a. principper om borgerens medinddragelse, hurtig sagsbehandling, notatpligt, kommunikation m.m. ud fra regler og love om, hvordan en kommune skal behandle sager og henvendelser.

Borgerrådgiveren har været ansat siden august og er især blevet brugt til sager, der hører til Børne- og Familiecentret, skole, ungeenhed og handicapområdet med over halvdelen af alle henvendelser.

Annonce

Det er jo i sig selv tankevækkende.

Indholdet er, som borgerrådgiverens beretning siger, mere interessant end antallet af henvendelser.

En del har omhandlet borgeres oplevelse af, at de gennem en årrække har efterspurgt hjælp til deres børn, hvor de har oplevet, at samarbejdet med forvaltningen har været vanskeligt, eller at deres henvendelser først er blevet taget alvorligt efter en lang og utilfredsstillende dialog med forvaltningen.

Forældrene oplever ikke, at de er blevet hørt og inddraget eller rådgivet i tilstrækkeligt omfang.

Utilfredshed med personalets optræden, fordi borgerne har oplevet sig talt til i en uvenlig eller nedladende tone, eller at aftaler ikke er blevet overholdt.

Familiernes tillid til afdelingen har lidt et knæk.

Forældre har oplevet det ubehageligt og belastende at indgå i et samarbejde med forvaltningen om en børnefaglig undersøgelse.

Der har været spørgsmål til sagsbehandling om lovmedholdelighed og datasikkerhed, når private eksterne konsulenter indhenter personoplysninger, uklarhed om betydning af en partshøring i forhold til en afgørelse, begrundelse, udveksling af oplysninger uden samtykke i en ansøgningssag eller mulighed for økonomisk støtte til hjemmeboende børns forsørgelse eller sundhedsudgifter.

Andre henvendelser har omhandlet mulighed for at få tildelt en anden sagsbehandler eller lovgrundlag i forhold eksempelvis til bevilling af specialtilbud eller borgerstyret personlig assistance.

Det er tegn på en tydelig og synlig krise. Det burde jo ikke være sådan, at man skal klage for at få den rette hjælp.

Som fagperson er jeg rystet.


Borgerne skal ikke spises af med, at der mangler ressourcer, eller at der er tiltag på vej, hvis tiden bare går, og manglende handling og støtte udebliver.

Henriette Toftegaard


Odder Kommune har fine visioner og politikker. Borgerne skal ikke spises af med, at der mangler ressourcer, eller at der er tiltag på vej, hvis tiden bare går, og manglende handling og støtte udebliver. Prisen bliver langt højere, og vi kan ikke være bekendt at ødelægge mennesker.

Det er triste historier med store personlige og menneskelige konsekvenser. Det er bare ikke godt nok.

Alle mennesker har ret til et godt liv, uanset om de har udfordringer eller ej.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Odder Avis

En uge med fokus på demens

Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Seks borgere sagde ja til Danmark

Odder Avis

Aflyser også: Nul byfest i Gylling

Odder Avis

Spøgelsesmanden fra rådhuset er fundet

Odder Avis

Slut med at køre til døren

Odder Avis

Togbilletter lavet til kunst

Odder Avis

Rødvinsklub?

Odder Avis

Biffen genåbner med Oscar-vindere

Annonce