Annonce
Odder Avis

Tidligere ejer udgiver bog om herregården Rodsteenseje

Kirsten Eriknauer og manden Vagn Bjerre Christensen på terrassen på Rodsteenseje. Privatfoto
Kirsten Eriknauer, der boede på Rodsteenseje fra 1968-2012, fortæller nutidig herregårdshistorie krydret egne erindringer i bogen "Livet på Rodsteenseje".
Annonce

Odder: En ny bog om herregården Rodsteenseje ved Odder har netop set dagens lys.

Forfatter til "Livet på Rodsteenseje" er gårdens ejer gennem flere årtier, Kirsten Eriknauer, der fortæller om godset, om landbruget og om sine egne oplevelser i årene 1954-2012 hvor, først hendes far, senere hun selv drev herregården som et A/S.

"Livet på Rodsteenseje" er skrevet på opfordring af Odder Museum, som fandt, at det var et oplagt emne at få belyst herregårdslivet i nyere tid, fordi det er en vigtig del af Odderegnens kulturhistorie, og fordi museumsfolkene mente, at der generelt manglede historier fra herregårdenes nyeste periode i Danmark.

Om Kirsten Eriknauer

Født 1941. Uddannet lærer og musikpædagog. Har drevet og administreret godset Rodsteenseje ved Odder og gennem mange år været knyttet til Odder Museum og Dansk Landbrugsmuseum. Nu bosat i København.

Tidligere udgivelser:

Jagt og jægere i Østjylland.

Familiebruget – en livsform under forandring.

Herregårdsliv i 1990´erne.

Gl. Estrup gods 1926-1978.

Med hammerslag og esse ild.

Da forvalterens ord var lov.

Livet i præstegården - en livsform under forandring.

Kirsten Eriknauer skriver indlevet og detaljeret om landbrugsdrift fra anden halvdel af 1900-tallet. Fra 1982-2012 drev hun selv herregården, og i den periode blev Rodsteenseje for eksempel omlagt til økologisk landbrug.

Rodsteenseje ca. 2000

I det hele taget blev der gennem årene foretaget mange driftsmæssige forandringer - nogle i tråd med tiden og andre i forlængelse af Kirstens Eriknauers egen store energi og kreativitet.

Annonce

Også minder

Men "Livet på Rodsteenseje" er også en erindringsbog, der tog sin begyndelse, da Kirsten Eriknauer i 1954 for første gang besøgte Rodsteenseje, fordi hendes far havde købt herregården. Dengang var hun kun 13 år. Selv flyttede hun først fra København til herregården i 1968 sammen med sin daværende mand og parrets børn.

Kirsten Eriknauer danser med sin far A.W.Nielsen, som købte Rodsteenseje i 1954. Privatfoto

Læseren tages med i hendes fortælling om livet på gården, inde og ude, i stuerne hos både ”Herren og Fruen,” hos køkkenpersonalet, fodermesteren og alle de mange andre herregårdsfolk, som udgjorde sit eget lille samfund med udfordringer, sorger og glæder.

Rodsteenseje

Rodsteenseje Gods (tidligere Hovedstrup) nævnes første gang i begyndelsen af 1300-tallet, hvor det tilhørte Laurids Truidsen. Det var på private hænder indtil 1481 og blev da lagt ind under kronen og godset Åkjær.

Efter tabet af Skåne i 1660 fik rigets drost, Joachim Gersdorff, overdraget Åkær Len som erstatning for afgivet land i Skåne. Allerede et år efter døde Joachim Gersdorff, og hans ejendomme blev delt mellem ni arvinger.

Hovedstrup gik til datteren Sophie Amalie, der var gift med admiral Jens Rodsteen. De nye ejere ændrede godsets navn til Rodsteenseje og opførte i 1681 den nuværende hovedbygning. Den består af en trefløjet bindingsværksbygning i én etage over en høj kælder.

I hovedfløjens gårdside er der desuden et tårn, som en senere ejer tilføjede i midten af 1700-tallet. Avlsbygningerne er primært opført efter en brand i 1918. Godset gik i arv frem til 1830erne og herefter overtaget af skiftende ejere bl.a. Eigil Schmiegelow, der oprettede mejeri på stedet. I 1954 købte A. W. Nielsen, der bl.a. var direktør for Den kgl. Grønlandske Handel og Carlsberg A/S, Rodsteenseje. Han drev det frem til 1982, hvorefter datteren Kirsten Eriknauer tog over. Hun solgte i 2012 til godsejer Johan Koed-Jørgensen, ejer af Aakjær Gods.

Om baggrunden for at skrive bogen siger forfatteren blandt andet:
- Fortællingen om Rodsteensejes liv og væsen er også et billede på den generelle landbrugsudvikling i Danmark. Fra den tid, hvor herregården dannede rammen om mange menneskers dagligdag både i arbejdsforhold, boligforhold, i det sociale liv og i forholdet mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og godsejer, frem til de ofte affolkede steder, vi ser i dag. Det er et stykke kulturhistorie, som fortæller om forhold, der ikke er mere.

Kisten Eriknauer bor i dag i København med ægtemanden Vagn Bjerre Christensen.

"Livet på Rodsteenseje", der er på 184 sider, koster 250 kroner og kan købes på Odder Museum, Bog & Idé i Odder og hos Østjysk Hjemstavn.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Campingplads skruer op for hyggen

Odder Avis

Et ungdomsliv i en coronatid

Odder Avis

Jul i galleriet

Odder Avis

Kom nu videre mand

Annonce