Annonce
Odder Avis

Vinderprojekt: Sådan skal Folkeparken se ud

Folkeparken set fra Rådhusgade. Ill. BOGL
Masser af grønt og plads til leg i den nye park, der skal binde byen bedre sammen.
Annonce

Odder: Mandag aften valgte byrådet, hvordan Rådhusets parkeringsplads skal forvandles til en levende, grøn og rekreativ oase.

Tre projekter var blevet indsendt til en arkitektkonkurrence, og team BOGL's forslag faldt i politikernes smag og vandt derfor arkitektkonkurrencen om udformningen af Folkeparken.


Åen introduceres som aktiv bynatur, hvor naturen spiller en væsentlig rolle som det frodige omdrejningspunkt for hverdagslivet, rum for læring og mødet.

Fra bedømmelsesudvalget


Vinderforslaget skaber en rekreativ forbindelse, hvor der er plads til leg og læring – og samtidig giver byens nye grønne parkanlæg også kulturarven et løft.

Der kommer med andre ord en længe ønsket legeplads lige midt i byen.

Landskabsdesignet spiller sammen med rådhusets arkitektur, og de elementer, som legemiljøerne består af, er med til at fortælle byens historie og kobling til naturen.

Folkeparken med kig mod åen. Ill. BOGL

Parkeringspladserne til Rådhusets gæster flyttes om på den østlige side af Rådhuset med indkørsel fra Rådhusgade, mens medarbejdere henvises til nye parkeringspladser bag Løvbjerg, der etableres i samarbejde med Kvickly og Løvbjerg.

Annonce

Plads til leg

Bedømmelsesnotatet konkluderer følgende om arkitektur og funktionalitet i vinderforslaget:

"Samlet set fremstår forslaget overbevisende i sin kontekstfortælling og bruger aktivt Rådhuset og åen som medspillere. Promenaden skaber en aktiv zone som del af Rådhusets fundament. Promenaden skaber en stærk forbindelse til Polititorvet. Åen introduceres som aktiv bynatur, hvor naturen spiller en væsentlig rolle som det frodige omdrejningspunkt for hverdagslivet.”

Kresten Bjerre (R), der er formand for Bypanelet og medlem af byrådet, glæder sig over, at projektet nu for alvor kan gå i gang.

- Det er fantastisk at opleve, at de ideer, vi havde i 2018 i Bymidteforum om at skabe Folkeparken, nu er lykkedes. Det viser, hvor meget vi kan, når vi arbejder sammen - borgere, erhvervsliv, forvaltning og vi politikere. Det er den vej, vi skal gå videre ud ad, så vi får skabt en attraktiv og levende bymidte til gavn for kommunens borgere og butikker, siger han.

Annonce

Fremtidssikring af byen

Årsagen til byfornyelsesplanerne er, at Odder by skal fremtidssikres. De nye attraktive byrum skal få borgere og bygæster til at bruge hele byen og ændre flowet, som over en årrække gradvist har rykket kunder og byliv fra Torvet og Rosensgade til hovedsageligt at koncentrere sig om de store dagligvarebutikker i Kvicklyområdet.

Projektet med Folkeparken er blevet til i samarbejde med borgere, bymidteaktører og med foreningen Realdania, som finansierer 50 procent af parken.

Fakta om konkurrence-processen

Udarbejdelsen af byudviklingsstrategien forløb i 2018-2019 og blev støttet med 50 procent fra Realdanias kampagne ”Hovedbyer på forkant”.

Realdania meddelte efterfølgende, at foreningen også vil støtte med 50 procent af anlægssummen for Folkeparken, dvs. 7,5 millioner kroner.

I foråret 2020 gav Borgerpanelet og Bypanelet, som er styregruppe for byudviklingsstrategien, deres input til konkurrenceprogrammet, som beskriver forudsætninger og krav til parkanlægget. Programmet blev principgodkendt af byrådet i maj.

Arkitektkonkurrencen blev startet op med et kickoff-arrangement i juni, hvor repræsentanter fra bl.a. Borgerpanelet og Bypanelet deltog i en byvandring sammen med de tre prækvalificerede arkitektteams – Labland, Skaarup Landskab og BOGL.

Sidst i august blev de tre indkomne konkurrenceforslag vurderet af et bedømmelsesudvalg bestående af miljø-, teknik- og klimaudvalget, projektchef Björn Emil Härtel Jensen fra Realdania samt en fagdommer.

Det var et enigt bedømmelsesudvalg, som i slutningen af august udpegede BOGL som vinder af arkitektkonkurrencen. Efterfølgende skulle vinderudpegningen godkendes af byrådet på mødet 5. oktober 2020.

Plancherne med de tre konkurrenceforslag kan ses på kommunens hjemmeside www.odder.dk under Bymidteforum.

- Vi er i Realdania stolte af at kunne bidrage til det gode arbejde, siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania.

- Vi er meget taknemmelige for samarbejdet med Realdania, som betyder, at vi som kommune har en sparringspartner, der også er engageret i udviklingsprojekter i mange andre handelsbyer, siger kommunaldirektør Henning Haahr.

Annonce

Tre-trins raket

Folkeparken er det første af tre prioriterede anlægsprojekter i byudviklingsstrategien, som byrådet vedtog i 2019.

De tre anlægsprojekter – Folkeparken, Aabygade og Torvet – skal skabe nye attraktive byrum og bedre forbindelser mellem Kvicklyområdet og Rosensgade. De tre anlægsprojekter skal helst gennemføres inden for cirka fem år.

Næste skridt er, at det vindende team skal udarbejde en sammenfattende skitse i form af et dispositionsforslag. Dette indebærer, at vinderforslaget bearbejdes med de ønskede tilretninger, som bedømmelsesudvalgets input og Bypanelet, Borgerpanelet og lodsejere skal bidrage til. Efterfølgende kan parken projekteres, og anlægsarbejdet vil forventeligt kunne starte i efteråret 2021 og færdiggøres i 2022.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odder Avis

Lukkede klokken 13: Testbil løb tør for tests efter frokost

Odder Avis

Vind 10.000 kr og hjælp din kommune

Odder Avis

Træk-et nummer-system aflyst, før det blev taget i brug: Ansatte vil hjælpe folk på vej til corona-test i Vitapark

Odder Avis

Halloween: Skruer ned for uhyggen

Odder Avis

Aftensang i Gosmer Kirke

Odder Avis

Hvad skete der lige med Emma Gad?

Odder Avis

Klar til at teste kollegerne

Annonce