Annonce
Ugeavisen Ølgod

Ansager Å får pusten tilbage efter 420 år

Smukt tager opstemningen sig ud her i det tidlige efterår. Men for mange laksefisk er det døden, de møder. Men når vardelaksen begynder at gyde i januar, så vil der være fri passage for første gang i 420 år, da kommunen fjerner opstemningen. Foto: Henrik Reintoft

I løbet af november går Varde Kommune i gang med at fjerne opstemningen ved Ansager Mølle, der kan dateres helt tilbage til 1597. Planer om en vild bypark ved det nu lukkede Ansager Mølles Dambrug.

Ansager: Mange byer i hele landet vil med misundelse se på Ansager, hvor åen flyder og gør sig til for både fugle og fisk og fløjtende mennesker. Et paradis og alligevel et ikke helt så utilnærmeligt paradis, da også denne har sin slange i form af både et dambrug og en opstemning.

Men nu er Ansager Mølles Dambrug fra 1962 købt (for 3,6 mio. kr.) af Naturstyrelsen og Varde Kommune og lukket. Lukket med det for øje at give Ansager Å pusten og livet tilbage ved at fjerne selve opstemningen ved Ansager Mølle, der kan dateres helt tilbage til 1597. Da byggede sognepræst Bertel for egne midler møllen på byens udmark, som det hed sig dengang. Og i mange år fulgte møllen med præsteembedet.

Med tiden har den gode latin ændret sig fra at male mel og mætte munde på bekostning af naturen. Det kan her på egnen ses ved blandt andet den delvise genopretning af Filsø i 2012 og Gl. Varde Å i 2010, da Ansager Stemmeværk og Ansager Kanalen blev fjernet og lukket.

Dambruget har delt byen. Det kan blive en oase, der binder byen sammen. Det bliver ualmindeligt lækkert.

Frank Sørensen, Ansager Byudvikling
Fra det nye kvarter kan her anes det nu lukkede Ansager Mølles Dambrug. Om få år er udsigten helt anderledes, når Varde Kommune har ryddet op på dambruget, hvis jord oprindeligt var ejet af menighedsrådet. Det var byens gamle udmark. Foto: Henrik Reintoft
Annonce

Første spærring

Og fjernelsen af opstemningen ved Ansager Mølle er vejen mod en fuldstændig genopretning af Varde Å-system, der er landets fjerde største. Det næste store projekt er genopretningen af Holme Å og fjernelsen af Hostrup Stemmeværk ved Nordenskov.

- Det her en af de første spærringer i i Ansager Å. Det er ellers et forholdsvis ureguleret vandløb, siger fagleder for vandmiljø Jan Pedersen fra Varde Kommune.

Hvis alt går vel, så går Varde Kommune i første halvdel af november i gang med at fjerne opstemningen til møllen. En opstemning på 1,5 til 2 meter hvilket i mange år har været en udfordring for vardelaksen og andre vandrefisk, der er sprunget direkte ind i betonvæggen.

Men skal vi så forvente en syndflod, når dæmningen fjernes? Nej, da der er et fald på tre promille i åen både opstrøms og nedstrøms opstemningen. I forbindelse med genopretningen lægges der grus i åen på en strækning på 700-800 meter. Og selve åen vil slynge sig som i gamle dage og gå højre om opstemningen.

Annonce

Søer

Ansager Mølles Dambrugs jord var for det meste ejet af menighedsrådet, der har solgt jorden til Varde Kommune. Og kommunen skal rydde op på det bynær dambruge, hvorfor Ansager Byudvikling, borgerforeningen og menighedsrådet gerne ser, at der bliver slået to fluer med et smæk.

- Når kommunen alligevel skal rydde op på dambruget, så kan man lige så godt lave det efter vores anvisninger, siger Frank Sørensen fra Ansager Byudvikling, der har ansvaret for naturprojekter.

Ansager Byudvikling ser meget gerne, at dambruget omdannes til en vild park med et par søer. Og så skal der ryddes op i krat og buske langs åen, så byen kan kigge på sig selv.

- Dambruget har delt byen. Det kan blive en oase, der binder byen sammen. Det bliver ualmindeligt lækkert, siger Frank Sørensen.

Og lækkert bliver det for husejerne på begge sider af Ansager Å, der får noget, som ikke mange har. Udsigten til en ådal.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce