Annonce
Østerbro

Ønsker ændringer på kaotisk vej

Beboeren Søren Enevold Pedersen foran et bøjet skilt på Nygårdsvej, som er et resultat af kaotisk trafik. Langt mere alvorlig er flere uheld på vejen. Foto: Thomas Frederiksen - Foto: Thomas Frederiksen

Biler som ikke kan køre forbi hinanden, andre køretøjer i for høj fart og tung trafik , som vender rundt. Borgere ønsker, at der gøres noget ved Nygårdsvej, og to borgmester har sagen med til budgetforhandlingerne.

Trafik: »Kaotisk«

Sådan beskriver beoeren Søren Enevold Pedersen Nygårdsvej.

Det er et udtryk, som er gået igen, når Østerbro Avis har talt med beboere på og omkring vejen gennem årene.

Annonce

Nygårdsvej er en strækning mellem Sankt Kjelds Plads og Østerbrogade, og særligt på strækningen mellem Vennemindevej og Østerbrogade, hvor der ikke er cykelsti, opleves der kaos og utryghed.

»Hver morgen er her kaos. Bilerne må zigzagge sig gennem vejen, fordi den er meget uens i forløbet, og parkeringspladserne er skabt meget forskelligt. Nogen steder er vejen bred, og andre steder er den smal, og to biler kan ikke køre forbi hinanden,« siger Søren Enevold Pedersen.

Flre uheld i gaden

Derudover vejen præget af tung trafik, der skal sætte varer af ved butikker eller køre igennem til Østerbrogade som en genvej, samtidig med nogle af kunderne i fitnesscentret på vejen har det med at trykke speederen langt længere ned en tilladt.

»Der er mange børn, som går og cykler her på vej til skolen om morgenen, og det opleves meget utrygt,« siger han.

Søren Enevold Pedersen har kontaktet Københavns Kommune om sine frustrationer over gaden, men herfra lød det, at det via trafiktællinger ikke har vist sig, at der skulle være særligt meget tung trafik på vejen.

Dog erkendte kommunen i svaret, at belægningen kan trænge til en fornyelse.

I svaret til Søren Enevold Pedersen omtalte kommunen ikke ulykker i gaden.

Det gør kommunen dog i et såkaldt budgetnotat fra i foråret, hvor det fremgår, at der på 5 år har været 13 uheld på strækningen på Nygårdsvej.

Seks af disse er mellem biler og cykler, tre med personskade, hvoraf én er alvorlig.

Annonce

Var privat fællesvej

En årsag til at Nygårdsvej er så kaotisk og varieret, er at den har været en privat fællesvej indtil for nylig.

Derfor har der ikke være en særlig plan for den, og de forskellige grundejere har anlagt parkeringspladser ved vejen på forskellige måder.

Gennem det meste af 2019 har der været vejarbejde for enden af Nygårdsvej, hvor HOFOR udfører skybrudsforbindelser.

Det har lettet på den gennemkørende trafik. Søren Enevold Pedersen har dog flere gange oplevet, at store lastbiler er kørt gennem vejen for at vende op, da de ikke kunne komme ud på Østerbrogade. Og andre biler har forceret afspærringen.

Annonce

Eventuel ensretning

Fra Østerbro Lokaludvalg er der opbakning til, at der skal gøres noget ved Nygårdsvej. Lokaludvalget er flere gange i årenes løb gået til kommunen og efterlyst løsninger på Nygårdsvej.

Formand Allan Marouf håber på, at politikerne finder penge til en grundig undersøgelse af vejen i budgetforhandlingerne den kommende tid.

Disse undersøgelse skal så føre til et egentlig forslag til en forandring af vejen.

»Nygårdsvej er meget utryg, og vi har længe talt for, at der skal ske nogle forandringer med den og sagt det gang på gang til politikerne. Der går og cykler mange børn om morgenen mellem Strandvejsskolen, Østerbro Lilleskole, Kildevældsskolen og Vibenshus Skole. Vi kan ikke være tjent med disse forhold og de ulykker, hvor en er alvorlig, på sådan en beboelsesvej,« siger Allan Marouf.

Uden at lægge sig fast på en løsning, forestiller han sig blandt andet, at vejen kan blive ensrettet.

Annonce

Borgmestre er på sagen

To borgmestre fra hver sin fløj oplyser til Østerbro Avis, at de vil prioritere Nygårdsvej i budgettet.

»Konkret kommer vi til at kæmpe for budgetforslag, altså en foranalyse af, hvordan man kan forbedre trafiksikkerheden,« lyder det fra Venstres beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard, som har bestilt det føromtalte budgetnotat.

Og fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Ehl) lyder det i et skriftligt svar:

»Der er et behov for at se nærmere på indretningen af Nygårdsvej, som i dag ikke er tryg at færdes på som cyklist, og der har også været flere uheld i gaden mellem biler og cykler, som understreger nødvendigheden. Venstre har bestilt et budgetnotat for at få set nærmere på problemerne, og det vil Enhedslisten arbejde for at løfte ved forhandlingsbordet til oktober.«

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Østerbro mister igen parkeringspladser

Navne

Bødkers Østerbro: Da vi flyttede fra indre til yderste Østerbro for tre år siden var det en flytning fra sushi og til kinagrill

Byggeri

Kulturcenter er forsinket endnu et år

Annonce