Annonce
Østerbro

Ønsker stop for gennemkørende biler i klimakvarteret

Annonce

Ifølge beboerne i kvarteret er Sankt Kjelds Kvarteret præget af voldsomme trafikmængder og gennemkørende trafik, som ofte er tung trafik. De har nu udarbejdet et udkast til en helhedstænkende trafikplan til gavn for hele kvarteret.

»Det er beskæmmende at Københavns nye klimakvarter har så farlige trafikale forhold og voldsom trafik.«

Ordene kommer fra Anja Sandreid, der er en af initiativtagerne til trafikgruppen Trafiksikkert Skt. Kjelds Kvarter.

En gruppe der forsøger at samle hele kvarteret mellem Østerbrogade, Lyngbyvej , Jagtvej og S-banen for at råbe politikerne op.

Annonce

Voldsom og tung trafik

Gennem mere end et årti har borgere i Skt. Kjelds Kvarteret gjort opmærksom på behovet for trafiksanering i kvarteret.

Beboerne oplever et kvarter, der er præget voldsomme trafikmængder og gennemkørende trafik, som ofte er tung.

Ifølge trafikgruppen mangler der sikre forhold for cyklister. Derudover er der ikke sikre skoleveje for cyklende skolebørn til Strandvejsskolen og Kildevældsskolen.

Annonce

Trafiksanering, nu

I årets budgetaftale blev der afsat 700.000 kr. til en forundersøgelse af Nyegårdsvej i kommunens budgetforhandlinger. Hvilket trafikgruppen ser som en stor sejr.

Ifølge trafikgruppen er det dog ikke nok, da den mener at Nyegårdsvej skal trafiksaneres, og at der skal udarbejdes en samlet trafikplan for hele kvarteret, således at trafikproblemerne ikke flyttes til andre lokale veje.

Annonce

Udkast til helhedsplan

Trafikgruppen har udarbejdet et udkast til en helheds- trafikplan til gavn for hele kvarteret.

Ifølge trafikplanen bør der være en grænse på 30 km/t. med tilhørende fartdæmpende foranstaltninger.

Planen lægger op til at gennemkørende biler og den tunge trafik via afspærringer og ensretninger føres væk fra kvarteret og via Lyngbyvej, Jagtvej, Østerbrogade og Nordhavnsvej.

Annonce

Grønne opholdssteder

Gruppens trafikplan giver også et bud på etablering af cykelstier, flere grønne opholdssteder i kvarteret og klimasikring, der samler kvarteret med grønne trafikkorridorer.

Annonce

Inspireret af Nørrebro

Trafikgruppens plan er inspireret af trafikplanen for Indre Nørrebro, hvor kvarteret blev lukket for gennemkørende trafik.

Østerbro Lokaludvalg bakker op om trafikplanen med henblik på at minimere trafikøer og få flere bilfri bydele.

Annonce

Lokalpolitiker er åben

Østerbro Avis har talt med Heidi Wang (LA), der selv bor i kvarteret, og som er medlem af teknik- og miljøudvalget.

»Som beboer i kvarteret kender jeg til problemerne i området, og jeg enig i, at man ikke har sammentænkt klima og trafik. Rent teknisk hvordan man kan gøre, det må vi finde ud af. Jeg vil gøre alt for at prioritere kvarteret i budgetforhandlingen til efterår 2020,« siger hun.

Heidi Wang slår fast overfor Østerbro Avis:

»At gruppen er mere end velkommen til at kontakte mig. Forvaltningen, jeg og beboerne må stikke hovederne sammen gå en tur i kvarteret og finde den bedste løsning. Hvad det koster og hvordan det kan lade sig gøre ved jeg ikke endnu, men min velvilje er der,« afslutter Heidi Wang.

Annonce

Penge til foranalyse

Om hvorvidt der sker noget må tiden vise. Københavns Kommune skriver i en mail skriver til Østerbro Avis:

»Der er sat penge af til en foranalyse af forbedrede forhold for cyklister på Nygårdsvej i budgetaftalen for 2020. Der er pt. ikke afsat midler til etablering af vejændringer i området.«

Teknik- og miljøborgmester Nina Hedeager Olsen har tidligere været i kontakt med trafikgruppen. Hun siger til Østerbro Avis:

»Jeg har fuld forståelse for, at beboerne i Skt. Kjelds Kvarteret ønsker en trafikal fredeliggørelse af deres nabolag og dermed slippe for tung og gennemkørende trafik, og jeg bakker gerne op om ideen. Tung transport og biltrafik bør holdes på det overordnede vejnet og ikke være til gene og skabe utryghed i beboelseskvarterer.« Hun fortsætter:

«Helt generelt bør bilismen begrænses i København og hastigheden sættes ned. Bilerne tager for meget af den plads, vi kan bruge til grønne transportmidler og til at skabe trygge forhold for de bløde trafikanter, og størstedelen bidrager til luftforureningen. Det skal vi gøre op med.

Hvis du vil vide mere om trafikgruppen Trafiksikkert Skt. Kjelds Kvarter har de oprettet en facebookgruppe:https://www.facebook.com/trafiksikkertklimakvarter/ for at samle endnu flere beboerer i kvartere, således de kan råbe politikerne op.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
KøbenhavnLIV

Nye mæglere på alléen

Annonce