Annonce
Miljø

Kommunen undlader at skride ind over for fældning af træer, selvom den har vedtaget at ville forhindre det

Beboere mener, at de gamle og høje træer giver en unik stemning i Rosenvængets Kvarter, som ødelægges, når alt for mange af disse træer fældes. Denne udsigt vil formentlig snart se anderledes ud. Foto: Thomas Frederiksen
Københavns Kommune har skrevet ind i en stadig gældende byplan, at de skal godkende, hvis træer fældes i Rosenvængets Kvarter. Men de mener selv, at den er for upræcis til, at de kan benytte bestemmelsen uden at blive underkendt.
Annonce

I denne uge fældes ifølge flere beboere et gammelt og højt træ i Rosenvængets Kvarter. Kvarteret betegnes som Danmarks ældste villakvarter, opstået i 1800-tallet, og har mange gamle træer.

Men de senere år er der fældet flere af dem, og beboere er bekymrede over, at kvarteret er ved at miste sin identitet. Nogle gange fældes træerne, fordi de vurderes at være syge og kan være til skade, andre gange ønsker grundejere dem simpelthen ikke længere.

I sidste måned beskrev Østerbro Avis, at fire gamle træer blev fældet og henvendte sig til Københavns Kommune. Her svarede kommunen, at de ikke kunne blande sig i, om der fældes træer på privat grund.

Men faktisk har kommunen selv skrevet ind i sin byplan for kvarteret fra 1942, med en revision fra 1952, at "eksisterende træer må ikke fældes uden magistratens samtykke i hvert enkelt tilfælde." Selvom den har mange år på bagen, er byplanen stadig gældende, da der ikke er lavet en ny lokalplan for hele området siden.

Annonce

Ignorer træerne

Derfor mener flere beboere, som Østerbro Avis har været i kontakt med, at kommunen burde være sit ansvar bevidst og skride ind over for, at gamle træer i kvarteret bliver fældet og kun godkende det, når træerne er blevet syge og udgør en sikkerhedsrisiko.


Eksisterende træer må ikke fældes uden magistratens samtykke i hvert enkelt tilfælde

Byplan i Københavns Kommune for Rosenvængets Kvarter


- Kommunen vil ikke bruge kræfter på det, selvom det fremgår af en byplan, at kommunen skal godkende, hvis træer i kvarteret skal fældes, siger beboeren Trine Christiansen og tilføjer:

- I min optik siger de et og gør noget andet.

Udover byplanen henviser hun til, at borgerrepræsentationen i 2018 har vedtaget en ambitiøs træpolitik, hvor eksisterende træer som hovedregel skal bevares, og en politik som i det hele taget lægger vægt på hvilken værdi, som træer har for København.

Beboeren og kunstneren Simon Bang demonstrerede i sidste måned mod træfældninger. Foto: Thomas Frederiksen

Hun undrer sig derfor over, at kommunen ikke følger deres egen byplan for Rosenvængets Kvarter, som er i tråd med den hensigt og nævner selv, hvorfor hun sætter pris på træerne.

- Træerne giver området karakter, det er derfor, at folk lægger deres vej forbi her. Det er en herlighedsværdi for hele kvarteret. Som en ekstra park i byen, som både er et åndehul og giver biodiversitet. Kvarteret her, blandt andet træerne, har vi kun til låns, inden nye overtager det, siger hun.

Annonce

Ikke præcist nok

I Københavns Kommune er man klar over bestemmelsen fra 1942, men kommunen mener, at den gamle formulering er så ukonkret, at den ikke vil kunne håndhæves, og en borger ville få medhold, hvis vedkommende klagede over, at kommunen ville bevare et eller flere træer på en privat grund.

- Når formuleringen ikke er mere præcis, kan den ikke håndhæves. Ved en klageinstans vil det ikke være tilstrækkeligt, er vurderingen fra Mette Hesthaven, enhedschef i Byggesager Nord i Københavns Kommune.

- Hvorfor er det ikke præcist, når der står eksisterende træer?

- Det er for ukonkret med ”eksisterende træer”. Det skal konkretiseres mere, for eksempel ved henvisning til markering på kortbilag. Vi har mange bestemmelser, både i ældre byplaner som denne, men også i nyere lokalplaner, som ikke er præcise nok, siger hun.

Mette Hesthaven peger på en tidligere afgørelse i 2014 i Planklagenævnet, hvor kommunen fik ophævet sin afgørelse om afslag på fældning af træ med henvisning til, at ordlyden i den konkrete lokalplan om, at træer skal bevares i videst muligt omfang, ikke er konkretiseret i tilstrækkeligt omfang.

Hvis kommunen skulle bevare træer på privat grund i Rosenvængets Kvarter, skal der ifølge Mette Hesthaven vedtages en ny lokalplan af politikerne, hvor de bevaringsværdige træer bliver specifikt udpeget.

Ifølge beboere begyndte kommunen på det arbejde for over 10 år siden og udpegede også træer, men det blev aldrig gjort færdigt. Østerbro Avis er i besiddelse af et kort fra 2009 med udpegede træer, som tyder på, at et arbejde var sat i gang.

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Hæder

Shellhuset, Flammen, Citronen og Hvidstensgruppen: Østerbroere har modtaget national hædersmedalje for film om anden verdenskrig

Debat

En vildere Fælledpark vil gavne byen

Debat

Ydre Østerbrogade er grim og glemt

Annonce