Annonce
Debat

Boliger på Strødamvej: En skidt beslutning

Det er en skidt idé at bygge skæve boliger her, mener borgere. Foto: Thomas Frederiksen
Annonce

Socialforvaltningens holdt et digitalt ’informationsmøde om skæve boliger på Strødamvej’ 4. november. Økonomiforvaltningen var med for at begrunde placeringen, hvilket de gjorde meget dårligt. Bispebjerg Lokaludvalg sørgede for en Facebook live-streaming af begivenheden, som stadigvæk kan ses.

Socialforvaltningen håbede på at kunne overbevise beboerne om at det var et godt og nødvendigt projekt, men det regnede ned med kritiske spørgsmål fra aktive og velinformerede beboere, fra en fritidscenterleder, fra Bispebjerg Lokaludvalg og Lokaludvalg Amager Øst og fra Danmarks Naturfredningsforening København. Spørgsmål som journalisten Camilla Thorning på kompetent vis styrede og sørgede for at få svar på.

Økonomiforvaltningen havde ikke undersøgt eller taget hensyn til de sociale udfordringer, der er i området pga. den høje koncentration af almene boliger med kommunal anvisningsret. Ghettokriterierne spillede ingen rolle her, og det blev insinueret at vi måske fiskede for at komme i betragtning til en social helhedsplan.


Socialforvaltningen havde heller ikke taget højde for at der i nærområdet ikke er noget lægehus, distriktspsykiatri, værested eller nogen institution som f.eks. Kofoed Skole


Socialforvaltningen havde heller ikke taget højde for at der i nærområdet ikke er noget lægehus, distriktspsykiatri, værested eller nogen institution som f.eks. Kofoed Skole, der kan sørge for fornødenheder som tøj og varm mad til de udsatte borgere mv.

Desuden havde Socialforvaltningen ikke taget Lundehusskolen og de mange nabobørne- og fritidsinstitutioner med på råd eller samarbejdet med Børne- og Ungdomsforvaltningen ved at indhente data om hvor udfordrede børnene i området er, og om der er stoffer, alkohol og kriminalitet i området.

Økonomiforvaltningen mente, at husene rent arkitektonisk passede rigtig fint til omgivelserne og regnede med ”at de nye beboere ville få glæde af de eksisterende fællesskaber og netværk, som er til stede i områderne," noget der blev tilføjet i Kommuneplan19 for Bispebjerg Bydel efter den offentlige høring.

Økonomiforvaltningen havde heller ikke inddraget områdets naturværdier i beslutningen. Mht. tabet af det rekreative område, påstod de at man ville bevare noget af parken for de nuværende beboere, og biodiversiteten kunne endda blive forøget. Det var tom snak.

For nogle år siden besluttede Borgerrepræsentationen at der skulle bygges skæve boliger, og at de skulle fordeles jævnt over hele København. Dette har Socialborgmesteren her ukritisk implementeret og muligvis uden at give Borgerrepræsentationen et ordentligt grundlag for at vurdere placeringen.

I Aftale om overførselssagen 2018/2019,’ forårets lille budgetaftale’, står der nemlig ikke nogen adresse, kun: ”For at imødekomme behovet for boliger til udsatte borgere, afsættes der midler til etablering af 24 skæve boliger på Østerbro.”

Placeringen på Strødamvej og Scherfigsvej er heller ikke med i Kommuneplan 2019, fordi kommuneplanen i forvejen muliggjorde placeringen, så rent formelt var de ikke med i kommuneplanhøringen. På mødet blev det fremstillet som om Borgerrepræsentationen havde godkendt de konkrete placeringer, en påstand med modifikationer.

Økonomiforvaltningen har udpeget et område, fordi det er gratis. Der er ikke taget hensyn til de socialt udsatte voksne og børn i området, der er ingen tanke for den i forvejen pressede natur i København, men værst af alt, der er ikke taget hensyn til de kommende beboeres sociale og fysiske behov.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Ærgerligt med fugleøen

Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Mettes podcast: Lyd med lykkefix

Rund dag

Et liv med malerpensler og filmstrimler

Annonce