Annonce
Debat

Debat: Ryparken hører til i Bispebjerg

Pia Liske har boet 45 år i Ryparken og mener, at området hænger godt sammen med Bispebjerg. Arkivfoto: Michael Paldan
Annonce

6.januar kunne jeg i Østerbro Avis læse en artikel om, at Østerbro Lokaludvalg ønsker, at Ryparken kommer ind under Østerbro i stedet for som nu at høre under Bispebjerg.

Jeg bor i Ryparken og har været medlem af Bispebjerg Lokaludvalg siden dets start i april 2007.

Østerbro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg i årenes løb har haft et fortrinligt samarbejde i adskillige sager, der vedrører Ryparken og Rymarksvænget, som hører til Østerbro Bydel, blandt andet omkring etablering af stiforbindelse over Svanemøllen Kaserne, bedre belysning, sikker skolevej og Nordhavnsvej.

Der er ingen tvivl om, at nogle borgere i Ryparken synes, at de hører til Østerbro. Det skyldes nok især, at man har postnummer 2100 og orienterer sig indad mod Københavns centrum, hvortil også langt hovedparten af områdets offentlige trafik kører.

Men i de 45 år jeg har boet i Ryparken, har jeg ikke oplevet noget formelt eller uformelt fællesskab med områderne indad - f.eks. omkring Hans Knudsens Plads og Sankt Kelds Plads.

Jeg har til gengæld oplevet, at der består et stort interessefællesskab mellem områderne Ryparken, Lundehus og Emdrup Øst – dvs. på tværs – hvilket også har udmøntet sig i mange fælles projekter. Området deler også skoledistrikt og kirkesogn. Det er derfor min erfaring, at jernbanen mod syd og øst i langt højere grad udgør en barriere end Helsingørmotorvejen.

Og man kunne derfor med god ret argumentere for, at hele området nord for ringbanen skulle høre under Bispebjerg Lokaludvalg.


Det er derfor min erfaring, at jernbanen mod syd og øst i langt højere grad udgør en barriere end Helsingørmotorveje. Og man kunne derfor med god ret argumentere for, at hele området nord for ringbanen skulle høre under Bispebjerg Lokaludvalg.


I alle de år, jeg har været medlem af Bispebjerg Lokaludvalg, har jeg oplevet, at Ryparken har haft lokaludvalgets bevågenhed. Selv om området ligger i udkanten af bydelen – hvad det også ville gøre, hvis det hørte til Østerbro – så er det på ingen måde blevet overset og glemt. Tværtimod.

Jeg kan her nævne nogle af de projekter, som Bispebjerg Lokaludvalg har taget initiativet til og utrætteligt har arbejdet for at realisere til gavn for Ryparken-Lundehus: Støjskærme og støjdæmpende asfalt på og overdækning af Helsingørmotorvejen, en områdefornyelse til Ryparken-Lundehus; stiforbindelse fra Ryparken over kasernen til Ryvangs Allé og Sibeliusgade, renovering af Ryparken Idrætsanlæg, etablering af et lokalt mødested i form af ”Lundehus Torv”, afholdelse af den årlige medborgerfest på det, der i juni 2023 bliver til det virkelige ”Lundehus Torv”, dialog med kommunen for at forhindre bebyggelse af grønne områder og for at gøre opmærksom på områdets sårbarhed.

Senest har lokaludvalget nedsat en arbejdsgruppe, der nøje skal følge de voldsomme trafikale konsekvenser, som Lynetteholmen og en havnetunnel vil medføre for Ryparken.

Det er ikke til at sige, hvordan det ville have været for Ryparken, hvis området i 2007 var kommet under Østerbro Lokaludvalgs administration fremfor som nu under Bispebjerg Lokaludvalgs.

Men så meget er sikkert: Bispebjerg Lokaludvalg har været meget opmærksomt på Ryparken-Lundehus og på de store udfordringer, som området har, og Ryparken har i vid udstrækning profiteret og nydt godt af udvalgets engagement i området. Ryparken har derfor været godt tjent med at høre under Bispebjerg Lokaludvalg.

_

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Tag ansvar for dit skrald

Annonce