Annonce
Østerbro

Færre biler gennem Østerbro

22.000 biler kører dagligt via Nordhavnsvej, viser Københavns Kommunes optælling. Foto: Martin Sørensen
Annonce

Af Thomas Frederiksen

thof@minby.dk

Nordhavsvej: Da den nye Nordhavnsvej åbnede i december 2017, skete det med en klar forventning om, at omfartsvejen ville føre til en bedre fordeling af trafikken på Østerbro og samtidig forkorte rejsetiden for de trafikanter, der dagligt pendler ind og ud af byen.

Samtidig skal Nordhavnsvej sikre god trafikforbindelse til den nye bydel Nordhavn. Endelig var det et klart mål, at den tunge containertrafik og byggetransport til og fra Nordhavn skulle ledes væk fra handels- og beboelsesgaderne på Østerbro og direkte ud til Helsingørmotorvejen og via Nordhavnsvej.

Nu har Nordhavnsvej været åben i et halvt år, og Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune har gennemført trafiktællinger og rejsetidsmålinger, som viser, at forventningerne til Nordhavnsvejs trafikale betydning overordnet bliver indfriet.

»På de helt overordnede parametre er der givet bedre adgang for pendlerne, 22.000 bruger Nordhavnsvej om dagen, og samtidig er store dele af Østerbro fredeliggjort,« siger centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, Steffen Rasmussen.

På selve Nordhavnsvej har trafiktallet været støt stigende uge for uge siden åbningen. De seneste opgørelser viser, at der på almindelige hverdage kører over 22.000 køretøjer på Nordhavnsvej, mens antallet ligger på omkring 11-12.000 biler på lørdage og søndage.

»Med Nordhavnsvej har vi fået lettet trafikpresset generelt på Østerbro, og vi får nu en stor del af biltrafikken, herunder især den tunge trafik, ledt væk fra Østerbro og direkte ud på motorvejen igennem en tunnel, så beboerne skærmes for udstødning og larm,« siger han.

Fald på Østerbrogade

Københavns Kommune har talt trafikken udvalgte steder før og efter Nordhavnsvejs åbning.

Og vejene svarer i det store hel til kommunens forventninger.

I Vordingborggade er trafikken dog steget, hvilken kan ses ved, at gaden fortsat er proppet mellem Strandboulevarden og Kalkbrænderihavnsgade,

Steffen Rasmussen hæfter sig dog ved, at den tunge trafik er faldet 32 procent i gaden. Der skulle da også gerne være et fald, siden tung trafik i gaden nu er forbudt. Forbuddet brydes dog af nogle store køretøjer, som det også fremgår af tallene.

På den positive side er trafikken på Østerbrogade faldet. Det var ellers en af de gader, hvor kommunen på forhånd havde forventet en stigning.

Sammenholdt med det fald i trafikken, som ses på Strandvejen (der er forlængelsen af Østerbrogade) og Tuborgvej, er det et billede på, at bilerne er flyttet over på Nordhavnsvej og Kalkbrænderihavnsgade, vurderer kommunen.

Steffen Rasmussen fastslår dog, at der er usikkerhed i de enkelte tal på vej- og gadeplan, men hovedtendensen tør han godt at stå inde for.

»Det er et øjebliksbillede, som er taget på en god majdag med relativt mange cyklister. Det kan være svingende fra årstid til årstid og fra vej til vej. Men i det store billede er vi ikke i tvivl om, at der er sket noget fredeliggørelse,« siger Steffen Rasmussen.

Hurtigere på Lyngbyvej

Forvaltningens trafiktællinger viser, at trafikken på Strandboulevarden, Strandvejen og Tuborgvej er faldet markant. Der er i dag 21 procent færre biler på Tuborgvej, 23 procent færre biler på Strandboulevarden og 29 procent færre biler på Strandvejen. Også på Sundkrogsgade har der været et fald på 6 procent.

Udover Vordingborggade er der er også kommet mindre tung trafik på Kalkbrænderihavnsgade (- 20 procent), Strandboulevarden (-26 procent), Strandvejen (-63 procent) og Tuborgvej (-67 procent), mens Sundkrogsgade, som fører lastbilerne fra Nordhavn ud til Nordhavnsvej, har haft en stigning i tung trafik på 18 procent, samtidig med trafikken som helhed er faldet i sidstnævnte gade.

Forvaltningen har også gennemført trafiktællinger i Sejrøgade, Østerbrogade, Jagtvej, Øster Alle og Nørre Alle. På alle de nævnte veje har der været et fald i trafikmængden.

De største fald ses på Sejrøgade og Øster Allé, hvor antallet af biler begge steder er faldet med cirka tyve procent. At så mange bilister har flyttet sig over på Nordhavnsvej og Ring 2, betyder samtidig, at det er blevet hurtigere for bilisterne at komme ind til byen.

Det gælder både de bilister, som kører via Nordhavnsvej og Kalkbrænderihavnsgade, men også de bilister, som stadig kører via Lyngbyvej og Hans Knudsens Plads.

Denne strækning var tidligere hårdt belastet af trafikpropper i myldretiden, hvilket der er blevet løsnet mærkbart op for, fordi rigtig mange bilister nu vælger Nordhavnsvej i stedet.

 

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce