Annonce
Forsvarets fremtid

Kæmpe udbygning af kasernen på vej

Borgere og militærpersonale på rundtur på Svanemøllens Kaserne i forbindelse med borgermødet om udbygningen af kasernen. Foto: Thomas Frederiksen
Forsvarets Efterretningstjeneste flytter ind, og der skal være langt flere bygninger og medarbejdere og langt mere helikopterflyvning på Svanemøllens Kaserne, der skal udbygges fra 2023. Det får også trafikale konsekvenser.
Annonce

I mange år var der på Østerbro en drøm om, at bydelen skulle bindes sammen mellem øst og vest og syd og nord. Det krævede en bro over S-togsbanen og stier gennem Svanemøllens Kaserne, så man blandt andet skulle kunne komme nemmere til fods og på cykel mellem Ryparken og det øvrige Østerbro.

Drømmen blev efterhånden realistisk. Planerne var så langt, at kommunen i budgetforlig vedtog en forundersøgelse af et projekt, og Forsvaret skrev det ind i en helhedsplan for kasernen.

Men drømmen brast i fjor. Forsvarsminister Trine Bramsen(S) meldte definitivt ud, at det ikke kom på tale, efter der de senere år er opstået planer om, at den militære tilstedeværelse skal intensiveres, og kasernen udbygges.


Vi kan ikke leve op til den tidligere udmeldte helhedsplan på grund af et politisk forlig på forsvarsområdet,

Henrik Sørensen, divisionschef, Forsvarets Ejendomsstyrelse


Disse planer inviterede Forsvaret borgerne til møde om i sidste uge.

- Vi kan ikke leve op til den tidligere udmeldte helhedsplan på grund af et politisk forlig på forsvarsområdet, lød det fra divisionschef Henrik Sørensen fra Forsvarets Ejendomsstyrelse og supplerede:

- Dermed ikke sagt at det er fuldstændig udelukket endnu, men vi har ikke fundet en løsning, der gav mening.

Forsvaret mener ikke, at en offentlig sti skal passere lige omkring Forsvarets Efterretningstjeneste og helikopterlandingsbanen.

Annonce

Ren skueproces

Der er tale om et såkaldt landsplandirektiv, som ændrer rammerne. Det kræver ikke en ny lokalplan, og da det er inden for forsvarsområdet skal der heller ikke en miljøvurdering til, selvom der kommer til at være ret vidtgående ændringer af området.

Dermed bliver der ikke tale om den normale høringsproces, som der normalt er ved store lokale ændringer.

- Det er en ren skueproces, mener formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf, om den høring, som der er lige nu.

Svanemøllen Kaserne skal i fremtiden have 4-5000 medarbejdere, hvor der i dag er omkring 600. Der skal bygges mere, og noget af det er detaljeret fremlagt, men de lokaliteter som Forsvarets Efterretningstjeneste skal operere i, er der ikke fremlagt en offentlig plan over.

Forsvaret havde ikke et præcist tal på byggeriet, men på mødet fremgik det, at en udbygning på 200.000 kvadratmeter ikke er helt ved siden af.

Det kræver tung trafik til og fra kasernen, når den skal bygges ud formentlig fra 2023 og 5-10 år frem. Det er kun Ryvangs Allé, som er adgangsvej til og fra kasernen. Forsvaret har allerede en plan, som går ud på blandt andet at lukke Svanemøllevej for biler og skabe særlige passager for cykler for at få trafikken til at glide lettere samt højresvingsbane til kasernen.

Fra lokaludvalgets side blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt der bliver en lokal høring omkring de trafikale forhold. Det forsikrede en repræsentant fra kommunen, at der nok skal komme.

Annonce

Støj fra helikoptre

Et væsentligt element i planerne for kasernen, er at der skal være permanent helikopterlandingsbane. I forvejen flyver der helikoptere til og fra kasernen, men det får en mere blivende karakter i fremtiden.

Allan Johansen fra Ryparken, der deltog i borgermødet, gav udtryk for bekymring over støjen fra helikopterne, som han mener, er generende allerede i dag.

Forsvaret fremlagde, at støjen holder sig under grænseværdierne for boligerne tæt på også i fremtiden. Allan Johansen fremhævede omvendt, at det ikke giver mening kun at måle støjen, når de er på landingspladsen. Det er i luften, at der er et problem.

Fra Forsvarets side lød det, at helikopterne skal højt op, før de flyver til siden og dermed støjer mere, medmindre der er tale om akutte operationer. Sådan er det ikke i dag, lød det fra Allan Johansen.

- Det tager vi med tilbage, loven skal overholdes, lød løftet. Der var også et løfte om, at de bevaringsværdige bygninger på kasernen ikke bliver revet ned som led i den store udbygning.

Svanemøllens Kaserne er i høj grad et grønt område, som østerbroerne ikke har meget glæde af. Det skal også være grønt i fremtiden på trods af de nye byggeri. På kasernen skal der også være en af de efterhånden mange skybrudsløsninger, der skal fungere for lokalsamfundet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Havnetunnel: En helt sort idé

Debat

Bedre muligheder for svømmeglade

Annonce