Annonce
Østerbro

Lokalt ønske: Lad os tænke os mere om, inden byggeprojekt i Nordhavn sættes i gang

Annonce

Både på grund af udfordringen med spildevand, men også fordi byggeprojekteter og vejbyggeri er så omdiskuteret, bør man ikke haste lokalplanen for Svanemølleholmen igennem, mener Østerbro Lokal-udvalgs formand.

Sagen om spildevandsledningen i Nordhavn satte mediedagsordenen i weekenden.

Men allerede inden den sag kom frem, sendte formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf, en henvendelse til teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) og de øvrige politikere i teknik- og miljøudvalget.

Han mener, at høringstiden for lokalplanen Svanemølleholmen skal forlænges.

»Efter min mening er den sendt i høring på en forkert præmis. Der stod tydeligt i indstillingen, at forslaget ikke havde nogle miljømæssige konsekvenser. De sidste dages begivenheder har jo så modbevist den påstand,« mener han. Den nuværende høring slutter i denne uge.

Annonce

For attraktiv til biler

Udover sagen om spildevandet mener han, at det omfattende forslag - hvor der både skal gøres plads til to store byggerier, en park samt forberedes, at en vej kan udvides til fire spor - kræver et borgermøde, hvor folk kan møde op, hvilket som bekendt ikke har været muligt i coronatiden.

Tilbage i marts var der i teknik- og miljøudvalget flertal mod at kunne gøre vejen firesporet, men det blev ændret, da sagen blev taget op i borgerrepræsentationen, og Dansk Folkeparti skiftede mening.

De radikale, Alternativet, SF og Enhedslisten mener derimod, at vejen kun skal være tosporet, så den ikke bliver for attraktiv for bilister og fortsat overbelaster krydset ved Kalkbrænderihavnsgade og Vordingborggade.

Det er lokaludvalget enige med dem i og henviser til, at Nordhavnstunnelen skal bygges, og det er den vej, at bilerne skal komme til og fra Nordhavn. Og samtidig er metroen også kommet til Nordhavn.

Annonce

På grund af containere

Lars Weiss fra Socialdemokratiet understreger, at vejen ikke nødvendigvis skal være firesporet, men der skal gøres plads til, at den kan blive det.

Han henviser til, at der fortsat er containterterminal i Nordhavn, og der kommer til at være tung trafik, og al den trafik kan ikke nødvendigvis benytte Nordhavnstunnelen.

Lars Weiss lægger vægt på, at Enhedslistens tidligere teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) kæmpede imod, at flytte containerterminalen fra København til Køge. Som følge af at containerterminalen fortsat er i Nordhavn, mener han, at der skal kunne gøres klar til en firesporet vej.

Teknik- og miljøforvaltningen afviser dog ikke, at en tosporet vej kan være nok, hvis borgere, der arbejder i Nordhavn, tager imod opfordringen til at benytte offentlig trafik.

Annonce

Politikere er positive

Med den seneste udvikling om diskussionen om spildevandet er der gode muligheder for, at lokalplanen og høringen udsættes.

»Det er en diskussion, som jeg efter al sandsynlighed vil rejse. Man kan lige så godt gøre høringsperioden længere eller eventuelt begynde en helt ny,« siger SF’s gruppeformand Klaus Mygind.

»Det er noget af det, vi skal have svar på,« siger den radikale Mette Annelie Rasmussen og henviser til en række spørgsmål, som forvaltningen og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) skal svare på.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra borgmesteren mandag aften.

Annonce

Svanemølleholmen

Annonce

AP Pension vil bygge et nyt domicil og Nykredit et nyt hovedsæde, der skal ligge i lokalplanområdet Svanemølleholmen omkring Sundkrogsgade et stykke inde på Nordhavn med retning mod Svanemøllen. I alt alt er der tale 112.500 kvadratmeter - samt en såkaldt kranpark og en kaj som rekreative områder

Annonce

Det diskuteres om Sundkrogsgade ved siden af dette område bestå af to eller fire spor

Du kan indtil videre give din mening til kende om byggeriet frem til 2. juni. Find sagen på denne kommunale hjemmeside

Læs også om politikernes vedtagelse af en uvildig undersøgelse af spildevandet her

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
KøbenhavnLIV

Nye mæglere på alléen

Annonce