Annonce
Østerbro

Positiv overraskelse: Lav forurening ved Nordhavnsvej

Strandvænget, kryds, Nordhavnsvej
Center for Grøn Omstilling har for lokaludvalget målt partikelforureningen for enden af tunnelen af Nordhavnsvej, og det viser lave værdier.
Annonce

Nordhavnsvej mellem Helsingørmotorvejen og Strandvænget har været genstand for meget debat og kritik gennem årene.

Både da gjaldt etableringen, men også trafikmængden, hvor den ganske vist formindsker antallet af biler på store dele af Østerbro, mens samtidig skaber en øget mængde andre steder.

Et af de steder er til- og frakørslen ved Strandvænget, og her viser resultater fra Rådet for Grøn Omstilling - tidligere Det Økologiske Råd - foretaget for Østerbro Lokaludvalg, at partikelforureningen i området er lav sammenlignet med andre steder på Østerbro. Og lavere end det var skønnet i forundersøgelserne af Nordhavnsvej.

Annonce

Bliver fortyndet

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, er overrasket over det forholdsvis lave niveau af partikler, men forklarer det med, at forureningen fortyndes, da krydset ligger åbent.

- Der er ikke høje bygninger, og meget ryger ud mod havet, fortyndelsen er utrolig vigtig, siger han og roser borgerne i områder for at sætte sig godt ind i tingene og nævner samtidig, at deres bekymring er helt reelt.


Der er ikke høje bygninger, og meget ryger ud mod havet, fortyndelsen er utrolig vigtig

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling


Målingerne er foretaget 2. juni i myldretiden både morgen og eftermiddag på syv forskellige steder omkring krydset.

En af de borgere som har fulgt Nordhavnsvej med stærk kritisk sans siden de første planer, som projektet stod færdigt i 2017, er ingeniør Fleming Kjer. Resultaterne kommer også noget bag på ham.

- Jeg er forbavset over, at der ikke er målt mere, siger han. Fleming Kjer understreger, at målingerne er troværdige, men han ser frem til flere målinger fra andre aktører i fremtiden. Han mener, at der er flere problematiske ting omkring krydset. Derudover lægger han vægt på, at forureningen ryger hen til de rekreative områder med sejlere og badegæster.

Annonce

Ønsker målestation

Kåre Press-Kristensen lægger vægt på, at selvom partikelforureningen er relativt lav, kan der godt være en høj koncentration af kvælstofoxid - NO2, der ikke er målt med dette måleudstyr. Han opfordrer lokaludvalget til at kæmpe for at Københavns Kommune til at sætte en af kommunens målestationer op. Et ønske Fleming Kjer deler.

Formand for Østerbro Lokaludvalg Allan Marouf fortæller, at det vil lokaludvalget foreslå kommunen snarest. Han ønsker i det hele taget, at kommunen skal måle forureningen på Østerbro noget mere.

Kåre Press-Kristensen oplyser, at der findes mindre komplicerede måleinstrumenter, der kan benyttes der, hvor der ikke opsættes egentlige målestationer, der kan give gode fingerpeg om, hvordan situationen er omkring kvælstofoxid.

Måling ved Nordhavnsvej

En måling på 7.725  partikler pr. cm3 var den højeste og 3.300 partikler pr. cm3 var den laveste, da Rådet for Grøn Omstilling målte partikelforureningen ved Strandvænget. Til sammenligning er forureningen i en række af de dybe gaderum på Østerbro på 15.000-20.000 partikler pr. cm3

Nordhavnsvej leder trafikken fra Helsingørmorvejen og på tværs af det nordlige Østerbro mod Strandvænget/Kalkbrænderihavnsgade, hvorfra bilerne kan køre mod Indre By eller Nordhavn. De kommende år skal den suppleres med en Nordhavnstunnel, der bliver koblet direkte på vejen lige ved vandkanten, så bilerne kan køre direkte til Nordhavn

Annonce
Annonce
Østerbro

Krydstogtskibe til kaj uden passagerer

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Træerne på Øster Allé sviner

Østerbro

Så er der mad: Pesto fra Nordhavn

Østerbro

Kunsten har indtaget autoværkstedet

Indre By

Cykler I til skole?

Annonce